Medaila generálnemu biskupovi

V Trnave 15. októbra 2012 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.C. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., udelil generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., pamätnú medailu pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Skončila sa SYNODA ECAV na Slovensku 2012

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa konala 19. – 20. októbra 2012 v Liptovskom Mikuláši v kongresovej hale hotela Jánošík. Bola zvolaná neskôr ako po minulé roky, a to kvôli júnovým voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 58 synodálov s hlasom rozhodujúcim a 13 synodálov s hlasom poradným.

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 23.10.2012

viac

Slávnostné uvedenie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča

V sobotu 13. októbra 2012 v Evanjelickom a. v. kostole v Opinej generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik slávnostne uviedol do funkcie generálneho dozorcu ECAV doc. MUDr. I. Lukáča, CSc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.10.2012

viac

Zasadnutie vedeckej rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 5. 10. 2012 konalo zasadnutie vedeckej rady centra Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý je členom tejto rady.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 17.10.2012

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2012

Posledný raz pod vedením generálneho dozorcu Pavla Delingu a generálneho biskupa Miloša Klátika sa konalo 12. októbra 2012 v Prešove zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2012

viac

220. výročie chrámu v Horných Zeleniciach

V 18. nedeľu po Svätej Trojici, t. j. 7. októbra 2012, si hornozelenický cirkevný zbor za účasti dôstojného brata generálneho biskupa Miloša Klátika pripomínal na službách Božích 220. výročie posvätenia chrámu.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 16.10.2012

viac

Slávnostné chvíle v Sennom

V 19. nedeľu po Svätej Trojici bola v cirkevnom zbore v Sennom veľká slávnosť: posviacka generálne opraveného organa. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior NOS Ivan Mucha.

 

Pavel Melicherčík, nám. farár v. v., Senné | 16.10.2012

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2012

V pondelok 8. októbra 2012 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zišlo vyše 150 kňazov ECAV na Všeobecnej pastorálnej konferencii 2012, ktorú pripravil generálny biskup Miloš Klátik na tému Veda a viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 15.10.2012

viac

Generálny biskup u evanjelikov vo Vladivostoku

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 9. – 7. 10. 2012 zúčastnil za ECAV na Slovensku na slávnostiach k 20. výročiu obnovenia evanjelického a. v. kostola vo Vladivostoku, ktoré boli súčasťou široko koncipovaných 16. dní nemeckej kultúry vo Vladivostoku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.10.2012

viac

Študijné dni Trojpartnerstva

V dňoch 27. – 29. 9. 2012 sa v nemeckom meste Freudenstadt konali Študijné dni Trojpartnerstva, v ktorom sú zastúpené Evanjelicko-luteránska cirkev vo Württembersku (ELKW), Evanjelická krajinská cirkev stredného Nemecka (EKM) a ECAV na Slovensku.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 9.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart