Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Petrom Hrnčiarom

Pohreb zosnulého brata farára sa konal v utorok 18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Smrečanoch. V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi sa s ním rozlúčili rodina, početní duchovní a bratia i sestry vo viere.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.12.2012

viac

Výročná cena Samuela Zocha 2012

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo 19. decembra 2012 slávnostne odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2012.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.12.2012

viac

Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Na biskupskom úradu ZD vo Zvolene sa 3. decembra 2012 konalo stretnutie Zboru biskupov ECAV s Výborom Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Tomáš German, tajomník ZED | 15.12.2012

viac

Jubilejný rok Daniela Krmana ml. v Myjave

V CZ ECAV Myjava v 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2012 otvorili jubilejný rok Daniela Krmana ml. uctením si pamiatky jeho pravnuka Jura Jozeffyho pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ Myjava | 12.12.2012

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 7 - 2012

Posledné riadne zasadnutie GP ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 7. 12. 2012 vo Zvolene. Rokovaniu predchádzala pobožnosť v Ev. a. v. chráme Božom vo Zvolene, v rámci ktorej generálny biskup M. Klátik uviedol do funkcií ďalších funkcionárov ECAV zvolených na ostatnej synode v L. Mikuláši - členov GP a Generálneho súdu ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.12.2012

viac

Prvé medzinárodné stretnutie Grundtvig

ECAV na Slovensku sa v minulých mesiacoch zapojila do medzinárodného grantového projektu „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ s témou „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj pre menšie cirkevné zbory na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“.

 

Ján Maca, CZ ECAV Moravské Lieskové | 4.12.2012

viac

225 rokov chrámu Božieho v Gem. Polome

„Zvoňte zvony na slávu, máte dôvod veľký, chystáme dnes oslavu 225-ťky...“ – aj slová z tejto básne zazneli 25. 11. 2012 v Ev. kostole v Gemerskej Polome pri príležitosti 225. výročia posvätenia chrámu. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Júlia Zatrochová, CZ Gemerská Poloma | 30.11.2012

viac

Program pomoci týraným ženám a deťom

Úrad vlády SR zorganizoval 26. novembra 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave Otváraciu konferenciu programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Účastníkov pozdravil Harald van Rees Rotler, chargé d’affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.11.2012

viac

Zasadnutie Riadiaceho grémia SLZ

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa ako predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v dňoch 13. – 16. novembra 2012 zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Riadiaceho grémia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.11.2012

viac

Slávnosť posvätenia kostola a zborového domu v Smižanoch

24. nedeľa po Svätej Trojici bola pre fíliu Smižany dlho očakávaným dňom posviacky kostola po jeho generálnej oprave. Zároveň sa konala posviacka nového zborového domu. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Milan Štrauch, kurátor fílie Smižany | 22.11.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart