Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33. Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a emeritný senior DNS Ján Jančo. Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol domáceho cirkevného zboru.

 

Štefan Bosák | 3.4.2019

viac

Seniorátny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v Piešťanoch

V Chráme Božom v Piešťanoch sa 23.3.2019 začal výročný seniorátny konvent službami Božími. Prítomných delegátov privítala ses. zborová dozorkyňa Mgr. Natália Šestáková, PhD. a br. zborový farár ThDr. Branislav Dolinský. Prítomný bol aj pán primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD., ktorý sa na úvod prihovoril delegátom, pozdravil rokovanie, v krátkosti poinformoval o dejinách mesta i zboru a pozval delegátov na prechádzku mestom. Za srdečný pozdrav sa pánovi primátorovi poďakovala ses. seniorka a odovzdala mu kvety.

 

Mgr. Miroslav Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste BAS | 3.4.2019

viac

Seniorálny konvent Gemerského seniorátu

V sobotu 30. marca 2019 sa 105 delegátov z Gemerského seniorátu stretlo v chráme Božom v Gočove, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2018 na výročnom seniorálnom konvente.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ ECAV Štítnik | 1.4.2019

viac

V Považskej Bystrici posvätili píšťalový organ

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ Považská Bystrica | 28.3.2019

viac

Jubilejná 30. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV

Naše Modlitebné spoločenstvo ECAV (MoS) na Slovensku ako pokračovateľ Modlitebného bratstva sa stretáva a modlí za prebudenie cirkvi a spoločnosti už 30 rokov. Na svojom pamätnom mieste, v Liptovskom Hrádku, kde sa v r. 1990 konala aj prvá, zakladajúca konferencia, sa 22.-24.3.2019 zišlo 150 bratov a sestier z celého Slovenska, aby si toto milé jubileum pripomenuli.

 

Ľuboslav Beňo, hospodár MoS ECAV | 28.3.2019

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva dňa 8. 2. 2019

Dňa 8. februára sa vo Zvolene po prvý krát v roku 2019 konalo zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

 

media@ecav.sk | 28.3.2019

viac

Z teologických dní Spolku Martina Luthera 2019

V dňoch 11. – 13. februára 2019 sa v Nemeckom mestečku Hofgeismar pri Kasseli konali teologické dni Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund). ECAV na Slovensku zastupovala tajomníčka pre zahraničie GBÚ, Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Literárny večer v Hainburgu

„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, kedy dokonalosť presahuje do života človeka, je aj prostredníctvom poézie. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zážitok dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

 

media(at)ecav.sk | 25.3.2019

viac

Dôchodci z Príboviec sa starajú o opustené hroby

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Príbovciach na svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala začiatkom roka, za hojnej účasti svojich členov, zástupkyne okresnej organizácie Júlie Ďuricovej, ako aj bývalého starostu obce Jaroslava Brzáka a novej starostky obce Eriky Vrabcovej, si pripomenuli všetky akcie, ktoré usporiadali.

 

Ľubomír Žila | 25.3.2019

viac

Program Stretnutia kresťanov v Grazi 2020 bude pestrý

V utorok, 19. februára sa stretla prípravná skupina v oblasti program k pripravovanému Stretnutiu kresťanov v Grazi 2020. Stretnutie viedol Thomas Rehner, superintendent evanjelickej diecézy Steiermark v Rakúsku.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.3.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart