Generálny biskup pokračoval v konzultáciách na ministerstve spravodlivosti

V piatok 13. apríla 2012 sa na Ministerstve spravodlivosti SR uskutočnilo rokovanie generálneho biskupa Miloša Klátika s ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom. Na rokovaní sa zúčastnila i štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.4.2012

viac

Na GBÚ o zahraničných Slovákoch

Generálny biskup Miloš Klátik prijal v stredu 4. 4. 2012 riaditeľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Milana Vetráka, PhD., a riaditeľa Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Martina Štrbku.

 

Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 14.4.2012

viac

Veľký piatok v Grinave

V jednom z najmenších cirkevných zborov ECAV na Slovensku v Pezinku-Grinave sa 6. apríla 2012 na veľkopiatkových pašiových službách Božích stretli najvyšší predstavitelia našej cirkvi a štátu − Miloš Klátik a Ivan Gašparovič.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, H. Heinrichová, nám. farárka, Grinava | 8.4.2012

viac

Biskup Tamás Fabiny: Prosíme o odpustenie za prežité bolesti.

Aj tieto slová biskupa Severného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamása Fabinyho zazneli v kázni na službách Božích, ktoré sa konali pred podpísaním Partnerskej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku dňa 21. marca 2012 v Komárome.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.4.2012

viac

Členská schôdza projektu ProChrist

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa nemeckom Kasseli konala i za účasti partnerov zo strednej a východnej Európy členská schôdza projektu ProChrist.

 

Peter Fabok, predseda slovenského Výboru ProChrist JPK | 3.4.2012

viac

Zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte, na ktorom sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov a priateľov Trojpartnerstva.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 3.4.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Štefanom Jakobym

V nedeľu 25. marca 2012 vyprevadili bratia a sestry v Kristovi na poslednej ceste v tejto časnosti brata farára v. v. Mgr. Štefana Jakobyho z Jasenovej, ktorý usnul v Pánu 22. marca 2012.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.3.2012

viac

Robert Fico rokoval so sociálnymi partnermi

V stredu 28. marca 2012 sa vedenie Smeru-SD stretlo so sociálnymi partnermi s cieľom nadviazať spoluprácu pri formulovaní programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.3.2012

viac

Stretnutie Trojpartnerstva v Erfurte

V dňoch 14. − 15. marca 2012 sa v nemeckom Erfurte konalo stretnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva, t. j. zástupcov cirkvi, diakonie a synody troch partnerov − zo Slovenska a z nemeckých krajinských cirkví Württemberska a Stredného Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 27.3.2012

viac

K 70. výročiu prvej deportácie Židov

V nedeľu 25. marca si pripomenieme 70. výročie prvej deportácie židovských žien do Osvienčimu. Pri tejto príležitosti Predsedníctvo ECAV na Slovensku vydalo vyhlásenie. Dnes bol z Popradu na pietne pripomenutie obetí nacizmu vypravený osobitný vlak do Osvienčimu. Jeho účastníkom je aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 23.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart