Začala sa diskusia o financovaní cirkví

Minister kultúry SR Daniel Krajcer otvoril na stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, ktoré sa konalo v Bratislave 30. januára 2012, otázku ďalšieho financovania cirkví.

 

-zz-, EPST č. 6/2012 | 14.2.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Miroslavom Kýškom

V nádeji na stretnutie vo večnosti sme sa v utorok 7. februára 2012 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave na Panenskej ulici rozlúčili so zosnulým bratom farárom ThDr. Miroslavom Kýškom.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Zo zasadnutia GP 1-2012 z 3. 2. 2012

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 3. februára 2012 vo Zvolene. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Ocenení titulom Spravodliví medzi národmi

Ďalší 17 Slováci boli 1. februára 2012 ocenení titulom Spravodliví medzi národmi, ktorý sa udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.2.2012

viac

Cirkevný zbor ECAV Skalica obnovil svoj erb

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo, že do Heraldického registra Slovenskej republiky bol 30. januára 2012 zapísaný erb CZ ECAV na Slovensku Skalica.

 

Dušan Vagaský, člen Heraldickej komisie ECAV, raditel@ecav.sk | 13.2.2012

viac

Seminár k prenosom zo služieb Božích

Aj v tomto roku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konal odborný seminár k rozhlasovým a televíznym prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú v roku 2012 odvysielané z našich cirkevných zborov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 13.2.2012

viac

Návrh partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3. februára 2012 vo Zvolene schválilo návrh Partnerskej zmluvy medzi našou cirkvou a Evanjelickou cirkvou v Maďarskou.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.2.2012

viac

Inštalácia biskupa SCEAV Jana Wacławka

V nedeľu 29. januára 2012 bol v Ev. a. v. chráme v Českom Tešíne uvedený do úradu biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Jan Wacławek. Slávnostný akt inštalácie vykonali biskupi Stanislav Piętak, Vladislav Volný, Jerzy Samiec a Miloš Klátik. Inštalačný prejav predniesol emeritný biskup Vladislav Volný. Na slávnosti sa zúčastnili aj dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Stretnutie principálov

V pondelok 23. 1. 2012 sa na GBÚ v Bratislave za prítomnosti brata generálneho biskupa Miloša Klátika a dištriktuálneho biskupa ZD Milana Krivdu stretli farári, ktorí majú na starosti kaplánov a kaplánky.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 1.2.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V sobotu 28. januára 2012 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou, ktorá túto časnosťou opustila 13. januára 2012 vo veku vyše 79 rokov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 1.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart