Superintendentom ECAV v ČR sa stal brat Marián Čop

V nedeľu Jubilate 29. apríla 2012 bol modlitbou a skladaním rúk inštalovaný br. Marián Čop do úradu superintendenta Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike (ECAV v ČR). Slávnostné Služby Božie sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích v Prahe-Novom Meste. Pozvanie prijalo pätnásť významných hostí z radu duchovných a laikov z ČR, Slovenska, Nemecka a USA.

 

Dalibor Vik, preklad D. Č., Praha | 3.5.2012

viac

Pamätná tabuľa martýrom cirkvi v Ilave

Na ilavskom námestí v blízkosti múrov väznice sa v 2. nedeľu po Veľkej noci 22. apríla 2012 konali spomienkové služby Božie, na ktorých sme si pripomenuli 50. výročie začiatku súdnych procesov s evanjelickými duchovnými, ako aj 60. výročie začiatku perzekúcií na Ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.4.2012

viac

Prezentácia kníh o evanjelikoch na GBÚ

Na GBÚ v Bratislave sa 18. apríla 2012 konala slávnostná prezentácii knihy generálneho biskupa Miloša Klátika Cestou viery a knihy Július Madarás – kazateľ, humanista, človek, ktorej editorom je prof. Dalimír Hajko. Obe knihy vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.4.2012

viac

Cestou viery medzi študentmi EBF UK

Oživenie študentského života v priestoroch Teologického domova pri EBF UK je vždy vítaný jav. Medzi prostriedky, ktoré smerujú k tomuto cieľu, patria aj diskusné večery v klubovni internátu. V rámci jedného z nich nás poctil svojou návštevou veľmi vzácny hosť.

 

Vladimír Ticháň, študent ET, 4. ročník  | 25.4.2012

viac

Slobodní v Kristu

Pod týmto heslom sa bude konať v dňoch 4. až 6. júla 2014 vo Vroclave (Wrocław) v poradí IX. stretnutie kresťanov. Rozhodol o tom medzinárodný prípravný výbor, ktorý sa po prvýkrát k tomuto podujatiu zišiel v dňoch 17. a 18. apríla 2012 vo Vroclave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.4.2012

viac

Dve milé udalosti v Klenovci

Radosť zo vzkriesenia Pána Ježiša, ktorú veriaci prežívali vo veľkonočné ráno, preniesla sa aj do ich každodenného života. Kristus žije! Spolu s Ním istota prekonania smrti a nádej vo vlastné vzkriesenie.

 

Janka Miháliková, Rimavské Brezovo | 20.4.2012

viac

Zo zasadnutia GP ECAV na Slovensku 2 - 2012

Druhé zasadnutie Generálneho presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 13. 4. v Bratislave. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou v modlitebni GBÚ, ktorú mal brat farár D. Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.4.2012

viac

Ďalší Strom reformácie zasadili v Príbovciach

Po skončení slávnostných služieb Božích 15. 4. 2012 sa v Príbovciach uskutočnila ešte jedna malá slávnosť. Pred kostolom bol vysadený Strom reformácie, čím sme sa pripojili k projektu „500 STROMOV REFORMÁCIE v ECAV NA SLOVENSKU“.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 18.4.2012

viac

Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny aj o platoch duchovných

Kolotoč rokovaní generálneho biskupa s ministrami vlády Slovenskej republiky sa zakončil v piatok 13. apríla 2012 vo večerných hodinách na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Generálneho biskupa Miloša Klátika tam pozval na konzultácie k programovému vyhláseniu vlády minister Ján Richter. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.4.2012

viac

Generálny biskup na SPK TUS

V pondelok 16. apríla 2012 sa za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika konala na pôde CZ ECAV Martin seniorálna pastorálna konferencia (SPK) farárov Turčianskeho seniorátu.

 

Jozef Havrila, senior TUS | 17.4.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart