Seminár k službám Božím v médiách 2014

Na odbornom seminári k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú odvysielané v roku 2014 vo verejnoprávnom RTVS − Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase, sa 22. januára 2014 zúčastnili bratia farári a sestry farárky z vybraných cirkevných zborov z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2014

viac

Uvedenie nových funkcionárov ECAV

Na službách Božích v modlitebni na GBÚ v Bratislave 15. januára 2014 generálny biskup Miloš Klátik slávnostne uviedol do funkcií nových funkcionárov zvolených na Synode ECAV na Slovensku 2013 v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2014

viac

Prezident SR prijal zástupcov cirkví

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou prijali 13. januára 2014 vo Veľkej sále Prezidentského paláca v Bratislave zástupcov cirkví a náboženských spoločností SR na tradičnom novoročnom stretnutí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

Na inaugurácii županov BSK a ŽSK

Brat generálny biskup sa v decembri 2013 na pozvanie novozvolených predsedov Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja zúčastnil na ich inaugurácii. Poďakoval za pozvanie aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.1.2014

viac

Z vianočných služieb Božích v médiách

Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Rači 24. decembra 2013 odvysielala televízia TA3. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Ukončenie jubilejného roka Daniela Krmana ml. na Myjave

Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra 2013 sa v myjavskom chráme Božom konali slávnostné služby Božích za účastí vzácnych hostí z našej cirkvi na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom a štátu na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 8.1.2014

viac

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

viac

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Posledné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 6. decembra 2013 vo Zvolene. Na úvod generálny biskup Miloš Klátik prečítal text z Písma svätého (Mt 21, 1 – 9) a brat farár Martin Šefranko sa pomodlil.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.12.2013

viac

Misijná konferencia ECAV na Slovensku 2013

V piatok 15. novembra 2013 sa v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci - U Svítkov konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku, ktorú pravidelne každé dva roky organizuje Výbor misie ECAV na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Aktív Predsedníctva ECAV o misii

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zvolalo v roku 2013 niekoľko pracovných aktívov, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Ten posledný bol venovaný misii. Konal sa v sobotu 16. 11. 2013 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci- U Svítkov a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 bratov a sestier z celého Slovenska.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart