Minister kultúry Marek Maďarič na GBÚ

Minister kultúry Marek Maďarič prijal pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika a 21. 2. 2013 prišiel na návštevu na Generálny biskupský úrad v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnila aj Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 22.2.2013

viac

Veľvyslanec SRN na GBÚ

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann v súvislosti so svojím očakávaným odchodom do dôchodku a ukončením svojho pôsobenia na Slovensku navštívil Generálny biskupský úrad v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.2.2013

viac

200. výročie narodenia Samuela Tomášika

Od 7. do 9. 2. 2013 sa konali oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia dejateľa slovenského národa S. Tomášika. Začali sa vo štvrtok v Gemerskej Teplici, kde sa narodil, pokračovali v piatok konferenciou v Chyžnom a vyvrcholili v sobotu službami Božími, kde kázal generálny biskup M. Klátik (priamy prenos v STV).

 

Emília Völgyiová, ev. a. v. farárka, CZ Chyžné | 15.2.2013

viac

Výročné zasadnutie GAW v Bádensku

V dňoch 21. a 22. januára 2013 sa v Bad Herrenalbe konalo výročné zasadnutie spolku Gustav-Adolf-Werk v Bádensku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 7.2.2013

viac

Evanjelické gymnázium v Martine

Od budúceho školskáho roku vzniká v Martine nové Evanjelické bilingválne gymnázium, ktoré je výnimočné tromi zážitkami: akademickým, kresťanským a zážitkom spoločenstva.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 6.2.2013

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 1 – 2013

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 1. februára 2013 vo Zvolene. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 4.2.2013

viac

Zasadnutie medzinárodného prípravného výboru Stretnutia kresťanov 2014

V dňoch 17. a 18. januára 2013 sa v poľskom Vroclave konalo 2. stretnutie medzinárodného prípravného výboru IX. stretnutia kresťanov 2014. Pod heslom „Slobodní v Kristu“ sa uskutoční 4. až 6. júla 2014.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Seminár k službám Božím v RTVS

Na GBÚ v Bratislave sa 17. januára 2013 konal každoročne organizovaný pracovný seminár pre duchovných z cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2013 budú vysielať rozhlasové alebo televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 18.1.2013

viac

Generálny biskup poďakoval P. Gabrišovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik prijal 15. januára 2013 na GBÚ Pavla Gabriša v súvislosti s jeho odchodom z pozície interného redaktora Slovenského rozhlasu, aby mu poďakoval za dlhoročnú prácu pre cirkev.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 16.1.2013

viac

Predsedníctvo ECAV prijal prezident SR

Pred tradičným prijatím predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností 10. januára 2013 prezident SR Ivan Gašparovič osobitne prijal generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča v súvislosti s jeho nedávnym nástupom do funkcie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.1.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart