Zo synody Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie krajinského biskupa Franka Otfrieda Julyho zúčastnil 22. februára 2014 na zasadnutí 15. synody našej partnerskej cirkvi − Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.3.2014

viac

Generálny biskup na Ukrajine

Generálny biskup Miloš Klátik sa v sobotu 15. februára 2014 zúčastnil na inštalácii biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi na Ukrajine Sergeja Maševského v evanjelickom kostole v Odese.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.2.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Balážom

V utorok 18. februára 2014 sme na poslednú cestu v tejto časnosti vyprevadili brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž − Lazisko, ktorého Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 13. 2. vo veku 30 rokov. Telesné pozostatky brata farára boli uložené na Ev. cintoríne v Žiline-Bytčici 19. 2. 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Naša cirkev pomohla aj Filipínam

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku v novembri 2013 vyhlásili dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom Filipín, postihnutých ničivou prírodnou katastrofou. Zbierka sa ukončila 31. januára 2014. Jej výnos predstavoval sumu 9 200 €.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diekonia.sk | 21.2.2014

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 1 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 7. februára 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal Daniel Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 21.2.2014

viac

Z rokovania s riaditeľom RTVS - STV

V nadväznosti na rokovanie s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom na pôde RTVS v decembri 2013 brat generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave riaditeľa sekcie programových služieb STV Tibora Búzu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Generálny biskup Miloš Klátik a predseda ZED Jaroslav Matys rokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a následne na GBÚ aj o mzdovom ohodnotení práce duchovných. Rokovania sa konali v nadväznosti na stretnutie Predsedníctva ECAV s predsedom vlády Robertom Ficom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 6.2.2014

viac

Rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Sotákom

Dňa 28. januára 2014 sme sa v Ev. a. v. chráme Božom v Hrochoti so smútkom, ale i v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom farárom v. v. Mgr. Jánom Sotákom, ktorého Pán Boh odvolal z tohto časného života 26. 1. 2014 vo veku 75 rokov.

 

Beata Fraňová, zborová farárka, CZ ECAV Hrochoť | 31.1.2014

viac

Blahoželanie Rudolfovi Schusterovi

Generálny biskup Miloš Klátik s manželkou a generálny dozorca Imrich Lukáč navštívili bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, aby mu v mene ECAV na Slovensku zagratulovali k nedávnym osemdesiatym narodeninám.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2014

viac

Predseda vlády SR prijal Predsedníctvo ECAV

Predseda vlády SR Robert Fico prijal 30. januára 2014 na Úrade vlády vrcholných predstaviteľov ECAV na Slovensku – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.1.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart