Biskup Busi z Indie navštívil ECAV na Slovensku

V dňoch 19. až 24. mája 2017 bol na návšteve ECAV na Slovensku emeritný biskup prof. Dr. Suneel Bhanu Busi z Indie, aby prednášal na Všeobecnej pastorálnej konferencii ECAV na Slovensku.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2017

viac

Generálny biskup odovzdal pamätné medaily zahraničným hosťom

V utorok 30. mája 2017 prijal generálny biskup Miloš Klátik na GBÚ ECAV na Slovensku vzácnu návštevu z Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku i rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Helfrieda Carla.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 1.6.2017

viac

Poďakovanie zo Švédska za kondolenciu

Arcibiskupka Antje Jackelén z Uppsaly poďakovala generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi za kondolenciu po útoku v Štokholme 7. apríla 2017, kde o život prišlo 5 ľudí a niekoľko ďalších bolo zranených.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.5.2017

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2017

Tretíkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 3. mája 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil farár Jozef Vereščak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

Deň Evanjelickej diakonie v Slovinsku

Evanjelická diakonia v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) každoročne organizuje v prvú májovú nedeľu slávnosť diakonie. Tento rok sa slávnosť uskutočnila 7. mája 2017 v dedine Hodoš v blízkosti hraníc s Maďarskom. Bola to už 50. slávnosť slovinskej Evanjelickej diakonie.

 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca | 16.5.2017

viac

Prijatie Jána Holčíka na GBÚ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo bývalého generálneho dozorcu Ing. Jána Holčíka, CSc., ktorého pozvalo na priateľský rozhovor pri príležitosti jeho 80. narodenín.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.5.2017

viac

Cena Leonarda Stöckela za rok 2016

V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo v Partizánskej Ľupči v nedeľu 23. apríla 2017, bola odovzdaná Cena L. Stöckela Ing. arch. Ondrejovi Mrlianovi a prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 5.5.2017

viac

Novoklenovčania mali slávnosť v Košiciach

„Kto mi dá sily k púti v ďalekú blaha ríš? Kto osvieti mi cestu...“ – touto piesňou (ES 520) sa koncom apríla pred 7o rokmi na Ukrajine lúčili evanjelici z Nového Klenovca s miestom, ktoré bolo ich domovom od roku 1827.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 3.5.2017

viac

Výstava Prenasledovaní za vieru v Banskej Bystrici o evanjelických farároch

V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici 11. 4. 2017 otvorili výstavu Prenasledovaní za vieru. Obsahuje príbehy evanjelických duchovných, ktorí sa dostali do nemilosti totalitného režimu v niekdajšom Československu. Výstava potrvá do 11. 6. 2017.

 

TASR 12. 4. 2017 | 19.4.2017

viac

Veľký piatok v Kokave nad Rimavicou

Cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Čítaním pašií nás potešili manželia - herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 19.4.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart