Nedeľa Slovinskej evanjelickej Diakonie

Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť Diakonie. Tohtoročná v poradí už 52. sa uskutočnila v cirkevnom zbore Križevci, nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Maďarskom.

 

Ľubomír Marcina,správca SED Košeca | 10.5.2019

viac

Stretnutie po 50-tich rokoch

Čankov - čas neskutočne rýchlo plynie. Človek si v dnešnej uponáhľanej dobe nestačí uvedomovať túto skutočnosť. Absolvuje školy na získanie potrebného vzdelania, aby sa vzápätí zapojil do pracovného procesu. Pribudnú rodinné radosti a starosti, teší sa z rastúcich vnúčat. Neskôr pomáha prekonávať ťažkosti rodičov v ich starobe. Venuje sa záľubám, koníčkom, ale aj duchovnému životu, v ktorom nachádza útechu a čas potrebný na oddych. Snaží sa využívať príležitosti na stretnutia s priateľmi a na rozhovory s nimi.

 

Ivan Moravský | 10.5.2019

viac

Inštalácia zborovej farárky v CZ ECAV Chyžné

„Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Izaiáš 41,10

 

členovia CZ ECAV Chyžné | 10.5.2019

viac

Konferencia pri príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu

V týchto dňoch si na Slovensku pripomíname 160. výročie narodenia Aurela Stodolu, významného fyzika, technika, a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Celotýždňové oslavy sa konajú vo viacerých mestách na Slovensku, v ktorých Aurel Stodola pôsobil: technická univerzita v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, Trenčianskych Tepliciach a v Bratislave. Dňa 9. mája 2019 sa konala konferencia v kongresovej sále SPP, na ktorú boli pozvaní aj niektorí pracovníci Generálneho biskupského úradu. Medzi nimi sestry Daniela Veselá a Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 10.5.2019

viac

Štefánikovský koncert: Mali sme my sokola...

V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave sa  v nedeľu 5. mája 2019 o 18.00 h. uskutočnil "štefánikovský" koncert s názvom  Mali sme my sokola... Zorganizovalo ho Občianske združenie Harmonia Seraphica Bratislava a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska. Išlo o literárno-hudobnú kompozíciu k 100. výročiu tragickej smrti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.

 

Martin Šefranko | 10.5.2019

viac

Spomienka na sté výročie úmrtia M.R. Štefánika

V CZ ECAV Levice si dňa 5.5.2019 pripomenuli sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika na nedeľných službách Božích. Okrem domácich veriacich nechýbali ani bratia a sestry z okolitých CZ a iných vierovyznaní. Prítomní boli aj zástupcovia mesta Levice aj Matice slovenskej.

 

Oľga Kristínová | 9.5.2019

viac

Rómska misia – tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal

Koncom apríla sa vedenie ECAV zúčastnilo na rómskej konferencii. Diskutovali najmä o rómskej misii, ako o projekte na ktorom by mali spolupracovať zbory a mala by byť súčasťou misijných aktivít v cirkvi. Ďakujeme domácim veriacim z CZ Rožňava za prijatie a príjemnú atmosféru počas celého stretnutia.

 

Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 9.5.2019

viac

Cantilena v kostole

V závere apríla sa v zaplnenom evanjelickom kostole v Senici uskutočnil koncert. So svojím programom tu vystúpil Spevácky zbor mesta Senica Cantilena, pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa.

 

Oľga Zlochová | 8.5.2019

viac

Generálny biskup ECAV na Slovensku prijal návštevu z Württemberska

Skupina 14 farárov a faráriek, spolupracovníkov organizácie Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) pod vedením farárov Karin Uhlmann a Albrechta Knocha sa v dňoch 5. – 9. mája 2019 zúčastnili exkurzie v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 8.5.2019

viac

„Príbovská Jar“

Aj keď počasie nebolo typicky jarné, vonkajšia teplota bola len 4°C, v Príbovciach sa konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Kultúrno- ekumenické stretnutie podporuje aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznanie v obci. 5. mája 2019 o 15.00 hod. sa stretli pod jednou strechou v evanjelickom kostole, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe.

 

Ľubomír Žila | 7.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart