Súd priznal cirkvi kompenzáciu

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu priznal Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nárok na náhradu škody v súvislosti s prenájmom nehnuteľností, ktoré podliehajú regulovanému nájomnému.

 

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 17.4.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2018

Upozorňujeme na nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike náboženských hnutí a siekt. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 16.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMr. Annou Adamovičovou-Olexovou

Na Bielu sobotu 31. marca 2018 sa v Ev. chráme Božom v Modre konala pohrebná rozlúčka s ThMr. Annou Adamovičovou-Olexovou, ev. a. v. farárkou v. v., ktorú si Pán Boh povolal z tejto časnosti 28. marca 2018 vo veku nedožitých 85 rokov.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 9.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Pavlom Slančom

Na Bielu sobotu 31. marca 2018 si Pán života i smrti povolal k sebe najstaršieho žijúceho evanjelického a. v. farára a seniora brata Pavla Slanča vo veku nedožitých 95 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa konala 4. apríla 2018 v Čerenčanoch.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ ECAV Hrachovo  | 9.4.2018

viac

Veľká noc 2018 v rozhlase a televízii

Slávnostné evanjelické služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú 1. apríla 2018 odvysielala televízia TA3 z CZ ECAV Adamovské Kochanovce. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2018

viac

Stály výbor Trojpartnerstva v Gere

Vo vzdelávacom zariadení Christliches Jugenddorf (CJD) v Gere sa 21. a 22. marca 2018 konalo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka GBÚ pre zahraničie Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Návšteva Rainera Stahla na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 14. marca 2018 na GBÚ v Bratislave vzácnu návštevu − bývalého generálneho tajomníka Martin-Luther-Bund (MLB) Dr. Rainera Stahla. Sprevádzal ho prodekan EBF UK Dávid Benka.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.3.2018

viac

Konferencia GEKE vo Viedni

Vo Viedni sa 1. – 2. marca 2018 uskutočnila konferencia Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). ECAV na Slovensku je členskou cirkvou GEKE, preto sa na konferencii zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.3.2018

viac

Pietna spomienka v Hlbokom

V nedeľu 24. februára 2018 sa v Hlbokom uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia úmrtia kňaza, spisovateľa, redaktora, organizátora slovenského národného hnutia J. M. Hurbana. Na fare bola otvorená výstava „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo“.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 2.3.2018

viac

Na GBÚ o opustených kostoloch

Zástupcovia vlastníkov ohrozených kostolov sa stretli 19. februára 2018 na GBÚ, aby prediskutovali možnosti ďalšieho spoločného postupu pri záchrane kultúrneho a duchovného dedičstva po našich predkoch. Na stretnutí sa zúčastnil aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 26.2.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart