Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Jánom Grešom

Na poslednú cestu v tejto časnosti prišli brata farára doc. ThDr. Jána Greša vyprevadiť jeho príbuzní, predstavitelia ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, početní duchovní, ako aj bratia a sestry vo viere z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.2.2013

viac

Grundtvig − Trvalo sa učiace partnerstvá

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 14. februára 2013 uskutočnilo rokovanie zástupcov tímu Grundtvig s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, ako aj s tajomníčkami jednotlivých oddelení.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 22.2.2013

viac

Minister kultúry Marek Maďarič na GBÚ

Minister kultúry Marek Maďarič prijal pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika a 21. 2. 2013 prišiel na návštevu na Generálny biskupský úrad v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnila aj Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 22.2.2013

viac

Veľvyslanec SRN na GBÚ

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann v súvislosti so svojím očakávaným odchodom do dôchodku a ukončením svojho pôsobenia na Slovensku navštívil Generálny biskupský úrad v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.2.2013

viac

200. výročie narodenia Samuela Tomášika

Od 7. do 9. 2. 2013 sa konali oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia dejateľa slovenského národa S. Tomášika. Začali sa vo štvrtok v Gemerskej Teplici, kde sa narodil, pokračovali v piatok konferenciou v Chyžnom a vyvrcholili v sobotu službami Božími, kde kázal generálny biskup M. Klátik (priamy prenos v STV).

 

Emília Völgyiová, ev. a. v. farárka, CZ Chyžné | 15.2.2013

viac

Výročné zasadnutie GAW v Bádensku

V dňoch 21. a 22. januára 2013 sa v Bad Herrenalbe konalo výročné zasadnutie spolku Gustav-Adolf-Werk v Bádensku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 7.2.2013

viac

Evanjelické gymnázium v Martine

Od budúceho školskáho roku vzniká v Martine nové Evanjelické bilingválne gymnázium, ktoré je výnimočné tromi zážitkami: akademickým, kresťanským a zážitkom spoločenstva.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 6.2.2013

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 1 – 2013

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 1. februára 2013 vo Zvolene. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 4.2.2013

viac

Zasadnutie medzinárodného prípravného výboru Stretnutia kresťanov 2014

V dňoch 17. a 18. januára 2013 sa v poľskom Vroclave konalo 2. stretnutie medzinárodného prípravného výboru IX. stretnutia kresťanov 2014. Pod heslom „Slobodní v Kristu“ sa uskutoční 4. až 6. júla 2014.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Seminár k službám Božím v RTVS

Na GBÚ v Bratislave sa 17. januára 2013 konal každoročne organizovaný pracovný seminár pre duchovných z cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2013 budú vysielať rozhlasové alebo televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 18.1.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart