Ocenenie ÚPN Jánovi Vecanovi

V rámci IV. ročníka festivalu slobody, ktorý v dňoch 12. – 16. 11. 2014 organizoval Ústav pamäti národa (ÚPN), dňa 16. 11. 2014 prevzal Ing. Ján Vecan ocenenie „Osobnosť, ktorá sa zaslúžila o slobodu a demokraciu“.

 

Michal Zajden, laudátor | 18.11.2014

viac

Spomienková slávnosť k 17. novembru

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu a pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie sa 16. novembra 2014 konala spomienková slávnosť, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Milan Kňažko na návšteve GBÚ

V pondelok 10. novembra 2014 Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave kandidáta na primátora mesta Bratislava Milana Kňažka.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.11.2014

viac

Prijatie kandidátky na starostku Petržalky

Brat generálny Miloš Klátik 11. novembra 2014 prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Ing. Máriu Javorekovú, ktorá kandiduje na starostku mestskej časti Petržalka, a to na jej žiadosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.11.2014

viac

Z prípravného výboru Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy

V dňoch 4. – 5. novembra 2014 sa v priestoroch Evanjelickej teologickej fakulty v Budapešti konalo rokovanie prípravného výboru Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 11.11.2014

viac

Vedecká konferencia Ľudovít Štúr a jeho doba

V stredu 5. novembra 2014 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala vedecko-historická konferencia na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ. Prednášky vyjdú vo vedeckom zborníku s rovnakým názvom koncom roka 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.11.2014

viac

20 rokov spolupráce Farárskeho spolku v Durínsku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku

V dňoch 28. a 29. septembra 2014 sa v nemeckom meste Quedlinburg uskutočnilo slávnostné zasadnutie výboru Farárskeho spolku v Durínsku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku pri príležitosti 20. rokov partnerskej spolupráce. Za ZED sa zasadnutia zúčastnil jeho predseda Jaroslav Matys a ako slávnostný kazateľ bol pozvaný generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zastupoval ECAV na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.11.2014

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 6. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil ako riadny člen aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 22.10.2014

viac

Pohár generálneho biskupa ostal na východe

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Strečne uskutočnil už 6. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 21.10.2014

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2014

V dňoch 9. – 11. októbra 2014 sa v Doškoľovacom stredisku Cementár v Belušských Slatinách uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva. Hostiteľskou cirkvou bola naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart