Na inaugurácii županov BSK a ŽSK

Brat generálny biskup sa v decembri 2013 na pozvanie novozvolených predsedov Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja zúčastnil na ich inaugurácii. Poďakoval za pozvanie aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.1.2014

viac

Z vianočných služieb Božích v médiách

Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Rači 24. decembra 2013 odvysielala televízia TA3. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Ukončenie jubilejného roka Daniela Krmana ml. na Myjave

Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra 2013 sa v myjavskom chráme Božom konali slávnostné služby Božích za účastí vzácnych hostí z našej cirkvi na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom a štátu na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 8.1.2014

viac

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

viac

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Posledné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 6. decembra 2013 vo Zvolene. Na úvod generálny biskup Miloš Klátik prečítal text z Písma svätého (Mt 21, 1 – 9) a brat farár Martin Šefranko sa pomodlil.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.12.2013

viac

Misijná konferencia ECAV na Slovensku 2013

V piatok 15. novembra 2013 sa v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci - U Svítkov konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku, ktorú pravidelne každé dva roky organizuje Výbor misie ECAV na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Aktív Predsedníctva ECAV o misii

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zvolalo v roku 2013 niekoľko pracovných aktívov, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Ten posledný bol venovaný misii. Konal sa v sobotu 16. 11. 2013 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci- U Svítkov a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 bratov a sestier z celého Slovenska.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

M. Klátik a M. Handzuš dostali ceny BBSK

Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2013 odovzdal predseda BBSK Vladimír Maňka aj dvom evanjelikom – generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a hokejistovi Michalovi Handzušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Pamätné listy ÚPN J. Jurášovi a J. Fabokovi

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2013 si Ústav pamäti národa uctil ľudí, ktorí boli trpeli v rokoch komunistického režimu. Medzi nimi boli aj evanjelici Jozef Juráš (1912 – 1975) a Jaroslav Fabok (1921). Slávnosť sa konala v aule Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na záver III. ročníka...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V Kórejskej republike v meste Busan sa od 30. 10. do 8. 11. 2013 konalo 10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik za ECAV na Slovensku, a zároveň aj za Ekumenickú radu cirkví v SR ako jej predseda.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 20.11.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart