Zo zasadnutia GP ECAV 1 – 2013

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 1. februára 2013 vo Zvolene. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 4.2.2013

viac

Zasadnutie medzinárodného prípravného výboru Stretnutia kresťanov 2014

V dňoch 17. a 18. januára 2013 sa v poľskom Vroclave konalo 2. stretnutie medzinárodného prípravného výboru IX. stretnutia kresťanov 2014. Pod heslom „Slobodní v Kristu“ sa uskutoční 4. až 6. júla 2014.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Seminár k službám Božím v RTVS

Na GBÚ v Bratislave sa 17. januára 2013 konal každoročne organizovaný pracovný seminár pre duchovných z cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2013 budú vysielať rozhlasové alebo televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 18.1.2013

viac

Generálny biskup poďakoval P. Gabrišovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik prijal 15. januára 2013 na GBÚ Pavla Gabriša v súvislosti s jeho odchodom z pozície interného redaktora Slovenského rozhlasu, aby mu poďakoval za dlhoročnú prácu pre cirkev.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 16.1.2013

viac

Predsedníctvo ECAV prijal prezident SR

Pred tradičným prijatím predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností 10. januára 2013 prezident SR Ivan Gašparovič osobitne prijal generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Imricha Lukáča v súvislosti s jeho nedávnym nástupom do funkcie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.1.2013

viac

Prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta SR

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 10. januára 2013 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností na tradičnom novoročnom stretnutí v prítomnosti ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Na prijatí sa zúčastnil Zbor biskupov ECAV a generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 11.1.2013

viac

Udelenie štátnych vyznamenaní SR

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda a bývalý generálny dozorca ECAV Pavel Delinga sa 1. januára 2013 v bratislavskej Redute zúčastnili na slávnostnom udelení štátnych vyznamenaní prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 10.1.2013

viac

Slávnostné služby Božie v Žihárci

Touto správou si ešte pripomenieme adventné obdobie, keď na 2. nedeľu adventnú 9. decembra 2012 kázal brat generálny biskup Miloš Klátik v dcérocirkvi Žihárec, ktorá patrí do Cirkevného zboru ECAV Neded.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 8.1.2013

viac

Služby Božie v médiách počas Vianoc

Štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola Sv. Trojice v Petržalke odvysielala Televízia TA3 a štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola v Podlužanoch sme si mohli vypočuť v Slovenskom rozhlase. Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú z Ev. kostola v Dunajskej Lužnej nám sprostredkoval RTVS - Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.12.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Petrom Hrnčiarom

Pohreb zosnulého brata farára sa konal v utorok 18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Smrečanoch. V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi sa s ním rozlúčili rodina, početní duchovní a bratia i sestry vo viere.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.12.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart