Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada

Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR.

 

TASR, 19. 9. 2014 | 23.9.2014

viac

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

V budove Evanjelického spolku v Banskej Bystrici sa v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. konala konferencia SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Podujatie zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

Viktor Čop, podpredseda SEJ | 19.9.2014

viac

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Uctili si obete holokaustu a rasového násilia

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. 9. 2014 k Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave položili vence prezident SR Andrej Kiska, predseda parlamentu Pavol Paška, predseda vlády Robert Fico, viacerí predstavitelia vlády, veľvyslanectiev a ďalších inštitúcií. Zúčastneným sa prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Z osláv 70. výročia SNP v Banskej Bystrici

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik v rámci osláv 70. výročia Slovenského národného povstania položil veniec k pamätníku SNP a zúčastnil sa i na slávnostnom oficiálnom programe 29. augusta 2014 v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.9.2014

viac

Slovenská evanjelická jednota prezentovala projekt k 70. výročiu SNP

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji je názov projektu, ktorý občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2014. Verejnosti ho predstavia 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Eva Bombová, SEJ | 14.8.2014

viac

Ordinácia novokňazov 2014 v Prešove

V sobotu 26. júla 2014 sa v Ev. a. v. kostole v Prešove konala ordinácia piatich novokňazov. Do služby v cirkvi vstúpili: Jakub Pavlús, Svetlana Bodnárová, Michal Meliško, Andrea Kurčík a Soňa Pichnarčíková, ktorí po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave splnili všetky podmienky pre prácu kazateľa.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 7.8.2014

viac

Stretnutie študentov EBF UK po 10 rokoch

V cirkevnom centre na Myjave sa 21. − 23. 7. 2014 uskutočnilo stretnutie bývalých študentov, ktorí študovali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1999 − 2004. Pripomenuli sme si milé výročie − 10 rokov od ukončenia štúdia.

 

Marián Kaňuch, evanjelický farár, Žilina | 5.8.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Andrejom Hajdukom

Dňa 14. 7. 2014 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán života i smrti povolal k sebe svojho verného služobníka doc. ThDr. A. Hajduka. Pohrebná rozlúčka sa konala 17. 7. 2014 v Ev. v. a. v. kostole v Sliači za účasti duchovných aj členov cirkevných zborov, v ktorých brat farár pôsobil.

 

Anna Jakušová, zborová farárka, CZ ECAV Hronsek | 24.7.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú dianie v cirkvi

Dňa 7. 7. 2014 v Bratislave mimoriadne zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v Bratislave. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku podpísaným signatármi J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. júna v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier, č. 29 – 30 zo 16. 7. 2014 | 21.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart