Grundtvig volá - Zastavme skazu

V CZ ECAV Moravské Lieskové privítali v 4. pôstnu nedeľu vzácneho hosťa – prof. ThDr. Igora Kišša, ktorý tu mal prvú prednášku na pôde CZ, a zároveň aj ECAV na Slovensku v rámci medzinárodného grantového projektu pod záštitou EU: Trvalo sa učiace partnerstvá – Grundtvig.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ Moravské Lieskové | 27.3.2013

viac

Zo stretnutia s ministrom školstva SR

Generálneho biskupa M. Klátika na jeho žiadosť prijal 19. 3. 2013 D. Čaplovič, minister pre školstvo, vedu, výskum a šport, v sprievode generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Z. Krajčíra a generálnej riaditeľky sekcie financovania a rozpočtu E. Bizoňovej. Na stretnutí sa zúčastnila aj D. Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre výchovu a vzdelávanie, skoly@ecav.sk | 22.3.2013

viac

Stretnutie s predstaviteľmi ZMOS k školstvu

Generálneho biskupa Miloša Klátika na jeho žiadosť prijali 12. 3. 2013 predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč a výkonný podpredseda Jozef Turčány. Na stretnutí v centrále ZMOS sa zúčastnila aj Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 14.3.2013

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Jánom Grešom

Na poslednú cestu v tejto časnosti prišli brata farára doc. ThDr. Jána Greša vyprevadiť jeho príbuzní, predstavitelia ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, početní duchovní, ako aj bratia a sestry vo viere z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.2.2013

viac

Grundtvig − Trvalo sa učiace partnerstvá

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 14. februára 2013 uskutočnilo rokovanie zástupcov tímu Grundtvig s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, ako aj s tajomníčkami jednotlivých oddelení.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 22.2.2013

viac

Minister kultúry Marek Maďarič na GBÚ

Minister kultúry Marek Maďarič prijal pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika a 21. 2. 2013 prišiel na návštevu na Generálny biskupský úrad v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnila aj Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 22.2.2013

viac

Veľvyslanec SRN na GBÚ

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann v súvislosti so svojím očakávaným odchodom do dôchodku a ukončením svojho pôsobenia na Slovensku navštívil Generálny biskupský úrad v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.2.2013

viac

200. výročie narodenia Samuela Tomášika

Od 7. do 9. 2. 2013 sa konali oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia dejateľa slovenského národa S. Tomášika. Začali sa vo štvrtok v Gemerskej Teplici, kde sa narodil, pokračovali v piatok konferenciou v Chyžnom a vyvrcholili v sobotu službami Božími, kde kázal generálny biskup M. Klátik (priamy prenos v STV).

 

Emília Völgyiová, ev. a. v. farárka, CZ Chyžné | 15.2.2013

viac

Výročné zasadnutie GAW v Bádensku

V dňoch 21. a 22. januára 2013 sa v Bad Herrenalbe konalo výročné zasadnutie spolku Gustav-Adolf-Werk v Bádensku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 7.2.2013

viac

Evanjelické gymnázium v Martine

Od budúceho školskáho roku vzniká v Martine nové Evanjelické bilingválne gymnázium, ktoré je výnimočné tromi zážitkami: akademickým, kresťanským a zážitkom spoločenstva.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 6.2.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart