Seminár k službám Božím v médiách 2015

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa v stredu 14. januára 2015 konal odborný seminár k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú vysielané v roku 2015 vo verejnoprávnych médiách RTVS − Slovenská televízia a RTVS − Slovenský rozhlas.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Generálny biskup prijal veľvyslanca SRN

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 15. januára 2015 na GBÚ v Bratislave veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Thomasa Götza, ktorý pôsobí na Slovensku od júla minulého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Prezident udelil štátne vyznamenania

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa 13. januára 2015 zúčastnil na slávnosti udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom desiatim osobnostiam nášho kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.1.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským

Posledná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským, evanjelickým farárom a seniorom Košického seniorátu, známym básnikom a prozaikom, sa konala v Evanjelickom kostole v Obišovciach, kde pôsobil 33 rokov.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 9.1.2015

viac

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 23. decembra 2014 prijal v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave najvyšších predstaviteľov registrovaných cirkví, ktoré pôsobia v hlavnom meste SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.12.2014

viac

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 19.12.2014

viac

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi v meniacej sa Európe

Počúvať, slúžiť, posilňovať – byť cirkvou v meniacej sa Európe bola téma konferencie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) európskych regiónov v Ríme 27. – 29. októbra. Zúčastnilo sa na nej 55 účastníkov z 30 členských cirkví v 21 krajinách. ECAV na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie.

 

Miloš Klátik, EPST č. 49/2014, 3. 12. 2014, s. 12 | 12.12.2014

viac

Zo Synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Slávnostnými službami Božími sa 7. 12. 2014 v novozrekonštruovanom evanjelicom kostole v St. Pölten začala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Až do 10. 12. zasadalo v tomto dolnorakúskom krajinskom hlavnom meste vyše 70 delegátov. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 11.12.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 7 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa v tomto roku poslednýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 5. decembra 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.12.2014

viac

Generálny biskup na rokovaní v RTVS – STV

Dňa 2. decembra 2014 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, rokoval v Slovenskej televízii v Mlynskej doline s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom a riaditeľom sekcie programových služieb STV Tiborom Búzom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.12.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart