Titul Dr. h. c. udelený prof. Igorovi Kiššovi

V aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 20. 6. 2013 konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB a vedeckých rád Ekonomickej fakulty a Pedagogickej fakulty UMB, na ktorom rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., udelila čestný titul doctor honoris causa UMB univ. prof. ThDr. Igorovi Kiššovi.

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 27.6.2013

viac

O budúcnosti financovania cirkví

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 11. 6. 2013 na generálnom biskupskom úrade vedúcu služobného úradu Ministerstva kultúry SR Emíliu Kršíkovú, ktorá je predsedníčkou medzirezortnej Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností. Na rokovaní ju sprevádzal Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, a prítomný bol aj riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský. Ján Juran aj Dušan Vagaský sú členmi vyššie uvedenej expertnej komisie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk  | 21.6.2013

viac

Návšteva z Univerzity Concordia v USA

10. júna 2013 brat generálny biskup Miloš Klátik prijal návštevu z Univerzity Concordia vo Wisconsine (USA) – Dr. Patricka Ferryho, dekana univerzity, s manželkou a Dr. Davida Birnera, riaditeľa pre medzinárodnú spoluprácu, v sprievode Dávida Fialu, koordinátora projektu pre Medzinárodnú misiu Luteránskej cirkvi Missourskej synody v USA.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 20.6.2013

viac

Aby jazva po liečbe nezostala škaredá. Z aktívu o vnútorných vzťahoch v ECAV

V sobotu 8. júna 2013 o 10.00 hod. sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave uskutočnil pracovný aktív na tému Vnútorné vzťahy v ECAV, ktorý zvolalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, Dušan Vagaský | 12.6.2013

viac

U predsedu Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška prijal 23. mája 2013 Predsedníctvo ECAV na Slovensku - generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča a Predsedníctvo cirkevného zboru Beckov - zborovú farárku Moniku Cipciarovú a zborového dozorcu Petra Kočického.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.5.2013

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva 24. mája 2013

24. mája 2013 sa v Bratislave zišlo na svojom riadnom zasadnutí Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku. Pred začiatkom rokovania sa členovia GP spolu so zamestnancami generálneho biskupského úradu (GBÚ) stretli na pobožnosti, ktorú viedla biskupská kaplánka A. Balogová.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.5.2013

viac

Vyhodnotenie partnerskej pomoci

V dňoch 13. a 14. 5. 2013 sa uskutočnilo sa stretnutie Výboru ZED a Zboru biskupov ECAV so zástupcami farárskych spolkov Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku.

 

Ľubica Sobanská, správkyňa fondov ZED | 17.5.2013

viac

Gobelín k 500. výročiu reformácie

Projekt predstavuje umelecké dielo, ktoré bude dôstojnou formou pripomenutia si významného výročia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2017. Autorkou projektu je PhDr. Jana Kepplová, umeleckou autorkou prof. Janka Krivošová a garantom projektu je Spoločenstvo evanjelických žien.

 

Janka Krivošová, Jana Kepplová, Daniela Horínková, Emília Fojtíková a Spoločenstvo evanjelických žien | 16.5.2013

viac

34. nemecké evanjelické cirkevné dni

V Hamburgu sa 1. − 5. mája 2013 konali 34. nemecké evanjelické cirkevné dni. Vyše 60 rokov sú každé dva roky významnou udalosťou nielen pre cirkev, ale i pre celú spoločnosť. Aj tento rok sa na nich aktívne zúčastnila ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 14.5.2013

viac

Z valného zhromaždenia Spolku M. Luthera

Na valnom zhromaždení Spolku Martina Luthera (SML) 28. apríla 2013 v Evanjelickom a. v. kostole v Trenčíne bolo ústredným bodom vystúpenie dekana EBF UK Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., s prednáškou „Čo znamená autorita Písma v reformačnej teológii?“

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML na Slovensku | 6.5.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart