ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 – 2015

Prvýkrát tohto roku sa Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) stretlo na zasadnutí, ktoré bolo zvolané na 13. februára 2015 do Bratislavy. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho prítomným presbyterom, ale aj zamestnancom GBÚ poslúžila sestra seniorka Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2015

viac

Z pracovného aktívu dozorcov ECAV

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa v sobotu 24. januára 2015 konal pracovný aktív, na ktorý brat generálny dozorca Imrich Lukáč pozval zborových, seniorálnych a dištriktuálnych dozorcov našej cirkvi. Na aktíve bolo prítomných asi 110 účastníkov z celého Slovenska.

 

Dušan Vagaský, Edita Škodová, GBÚ ECAV na Slovensku | 6.2.2015

viac

„Vy ste soľ zeme“ v senioráte Torgau

Seniorát Torgau z našej partnerskej Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka v spolupráci so Spolk om Martina Luthera a Dielom Gustava Adolfa zorganizoval v dňoch 8. – 19. januára 2015 podujatie pre veriacich z okolia reformačného mesta Torgau na tému „Vy ste soľ zeme“.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 26.1.2015

viac

Stretnutie po 40 rokoch od ordinácie

Stretnutie kňazov po 40 rokoch od ordinácie sa uskutočnilo 5. decembra 2014 v Novom kostole v Bratislave. Väčšina z nich tam bola ordinovaná 3. novembra 1974; ďalší boli ordinovaní v zahraničí.

 

Július Filo, emeritný generálny biskup | 22.1.2015

viac

Rozlúčka v nádeji s bratom farárom farárom Mgr. Vladimírom Šoltésom

Rozlúčka s blízkym je vždy vážnou skúsenosťou. Keď však odchádza mladý človek, ktorý žil v bohatých, rozvíjajúcich sa vzťahoch v rodine i v cirkvi, máme veľa dôvodov na smútok. Takto sa v stredu 14. januára 2015 lúčilo spoločenstvo veriacich v bardejovskom evanjelickom kostole s farárom Vladimírom Šoltésom. Zomrel manžel, otec dvoch detí, syn, brat, obetavý služobník slova Božieho.

 

Ján a Anna Velebírovci, CZ ECAV Bardejov | 21.1.2015

viac

Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi cirkví

Prezident SR Andrej Kiska prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku na tradičnom stretnutí v Prezidentskom paláci 20. januára 2015. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2015

viac

Seminár k službám Božím v médiách 2015

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa v stredu 14. januára 2015 konal odborný seminár k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú vysielané v roku 2015 vo verejnoprávnych médiách RTVS − Slovenská televízia a RTVS − Slovenský rozhlas.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Generálny biskup prijal veľvyslanca SRN

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 15. januára 2015 na GBÚ v Bratislave veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Thomasa Götza, ktorý pôsobí na Slovensku od júla minulého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2015

viac

Prezident udelil štátne vyznamenania

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa 13. januára 2015 zúčastnil na slávnosti udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom desiatim osobnostiam nášho kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.1.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským

Posledná rozlúčka s ThMgr. Mgr. art. Ladislavom Fričovským, evanjelickým farárom a seniorom Košického seniorátu, známym básnikom a prozaikom, sa konala v Evanjelickom kostole v Obišovciach, kde pôsobil 33 rokov.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 9.1.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart