Z ordinácie novokňazov 2013

V Ev. a. v. chráme Božom vo Vranove nad Topľou sa v sobotu 27. júla 2013 konala slávnostná ordinácia šiestich novokňazov, ktorí sľúbili vernosť Pánu Bohu a našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.8.2013

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom sa v nádeji vzkriesenia konala v utorok 9. júla 2013 v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom. V prítomnosti pozostalej rodiny a početných veriacich sa s Jaroslavom Moncoľom rozlúčil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 12.7.2013

viac

Reportáže - Branč a Brezová 5. 7. 2013

Reportáž - Branč; Reportáž - Brezová pod...

 

TV REGION, Senica; TVB Brezová | 12.7.2013

viac

Z evanjelických slávností k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

V dňoch 4. a 5. júla 2013 sa na hrade Branč pri Sobotišti a v Evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom konali celocirkevné, česko-slovenské a zároveň ekumenické slávnosti pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2013

viac

100 rokov od posvätenia chrámu Božieho v Kokave nad Rimavicou

V nedeľu 30. júna 2013 sa v CZ ECAV Kokava nad Rimavicou konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho. Na slávnosti sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Martin Riecky, zborový farár | 8.7.2013

viac

Do Grundtvigu pribudli ďalšie CZ

20. júna 2013 roku sa na GBÚ konalo ďalšie stretnutie učiacich sa v medzinárodnom projekte Grundtvig - Učiace sa partnerstvá na národnej úrovni. Jednotliví účastníci referovali o plnení čiastkových plánov slovenského tímu Grundtvig v CZ Ostrá Lúka, Dolné Saliby, Merník, Zvolenská Slatina a Moravské Lieskové.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 4.7.2013

viac

Zo Synody ECAV na Slovensku 2013

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zasadala v dňoch 28. – 29. júna 2013 pod mottom "Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!" (Zjav 2, 10) v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Myjave. Okrem iného schválila Vyhlásenie ECAV na Slovensku o manželstve a rodine a poriadok služieb Božích pri jubilejných výročiach konfirmácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2013

viac

Slávnosť pri chrámovom jubileu v Lučatíne

V nedeľu 2. júna 2013 sa v Lučatíne, filiálke CZ ECAV Slovenská Ľupča, konali služby Božie pri príležitosti 70. výročia posvätenia základného kameňa stánku Božieho, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Juraj Zelník, CZ ECAV Slovenská Ľupča  | 29.6.2013

viac

Z júnovej Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

V dňoch 13. – 18. 6. 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na výročnom zasadaní Rady SLZ v Ekumenickom centre v Ženeve, ktoré sa konalo pod ústredným heslom „Pozvaní stať sa učeníkmi v súčasnom svete“.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 27.6.2013

viac

Zo stretnutia dištriktuálnych a seniorálnych dozorcov

Po skončení aktívu o vnútorných vzťahoch v cirkvi na EBF UK v Bratislave 8. 6. 2013 sa konalo stretnutie dištriktuálnych a seniorálnych dozorcov, ktoré zvolal nový generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč v snahe nadviazať na už zaužívanú tradíciu.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 27.6.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart