Z vianočných služieb Božích v médiách

Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Rači 24. decembra 2013 odvysielala televízia TA3. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Ukončenie jubilejného roka Daniela Krmana ml. na Myjave

Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra 2013 sa v myjavskom chráme Božom konali slávnostné služby Božích za účastí vzácnych hostí z našej cirkvi na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom a štátu na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 8.1.2014

viac

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

viac

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Posledné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 6. decembra 2013 vo Zvolene. Na úvod generálny biskup Miloš Klátik prečítal text z Písma svätého (Mt 21, 1 – 9) a brat farár Martin Šefranko sa pomodlil.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.12.2013

viac

Misijná konferencia ECAV na Slovensku 2013

V piatok 15. novembra 2013 sa v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci - U Svítkov konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku, ktorú pravidelne každé dva roky organizuje Výbor misie ECAV na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Aktív Predsedníctva ECAV o misii

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zvolalo v roku 2013 niekoľko pracovných aktívov, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Ten posledný bol venovaný misii. Konal sa v sobotu 16. 11. 2013 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci- U Svítkov a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 bratov a sestier z celého Slovenska.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

M. Klátik a M. Handzuš dostali ceny BBSK

Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2013 odovzdal predseda BBSK Vladimír Maňka aj dvom evanjelikom – generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a hokejistovi Michalovi Handzušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Pamätné listy ÚPN J. Jurášovi a J. Fabokovi

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2013 si Ústav pamäti národa uctil ľudí, ktorí boli trpeli v rokoch komunistického režimu. Medzi nimi boli aj evanjelici Jozef Juráš (1912 – 1975) a Jaroslav Fabok (1921). Slávnosť sa konala v aule Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na záver III. ročníka...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V Kórejskej republike v meste Busan sa od 30. 10. do 8. 11. 2013 konalo 10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik za ECAV na Slovensku, a zároveň aj za Ekumenickú radu cirkví v SR ako jej predseda.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 20.11.2013

viac

Zo zasadnutia vedeckej rady SLZ

Vo Wittenbergu sa 7. októbra 2013 sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.11.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart