Americkí lektori na šk. rok 2015 − 2016

Na základe dohody medzi Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA) a Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia a pedagógovia na naše evanjelické školy, kde vyučujú vybrané predmety v anglickom jazyku.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 6.10.2015

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov RIS

Dňa 20. septembra 2015 organizoval vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu stretnutie dozorcov a presbyterov. Sme Pánu Bohu vďační za toto stretnutie, ktoré sa konalo v chráme Božom v Rimavskej Sobote.

 

Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV Tornaľa, predseda VMV RIS | 2.10.2015

viac

Teologická konferencia 2015 v Trnave

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ZED v spolupráci s misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ každoročne pre duchovných ECAV pripravujú trojdňovú teologickú konferenciu. Tá tohtoročná sa konala 16. – 18. septembra 2015 v Trnave a jej téma znela: "Reformácia a politika" s podtitulom "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny". Okrem pozvaných hostí sa na nej zúčastnilo vyše 120 evanjelických duchovných.

 

Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 25.9.2015

viac

7. ročník futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa má svojho víťaza

V sobotu 12. septembra sa v športovej hale v Trnave konal už 7. ročník futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. V športovom zápolení sa stretli mužstvá z Giraltoviec, Príboviec, Sobotišťa a Ladzian, aby si zahrali futbal, a pritom bojovali o putovný pohár.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 17.9.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015 v Krupine

V sobotu 1. augusta 2015 v tolerančnom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Krupine boli do služby v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uvedení štyria noví kňazi: Milan Bartko, Jaroslav Jurko, Zuzana Poláková a Michal Tekely. Slávnosť ordinácie v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.8.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Branislavom Matejkom

5. júla 2015 vo večerných hodinách sa naprieč celým Slovenskom potichu niesla správa o smrti brata seniora Branislava Matejku. Prežitých 85 rokov nie je málo, ale kto sme my, aby sme vedeli povedať, koľko rokov je dosť? Odišiel tichučko v objatí manželky Ruženky, možno aj trochu narýchlo, lebo i keď mal podlomené zdravie, bola to správa, ktorá nás prekvapila.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 15.7.2015

viac

Problém utečencov stále aktuálnejší

V kontexte migračnej krízy v EÚ sa na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave uskutočnilo 10. júla 2015 stretnutie pracovníkov MZV so zástupcami cirkevných organizácií a so zástupcami tretieho sektora k otázkam prijatia utečencov v SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2015

viac

Od vyhlásení ku konkrétnym činom

Situácia okolo utečencov bola hlavnou témou stretnutia generálneho biskupa Miloša Klátika a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Javorčíka, ktoré sa konalo 8. júla 2015 na generálnom biskupskom úrade.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.7.2015

viac

Rada solidarity rokovala o boji proti korupcii

Na Úrade vlády SR 8. júla 2015 rokovala Rada solidarity a rozvoja, ktorú zvolal jej predseda - premiér Robert Fico. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania sa práce v Rade solidarity a rozvoja zúčastňuje generálny biskup Miloš Klátik.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.7.2015

viac

Aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Dňa 27. júna 2015 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Košiciach v Herľanoch konalo stretnutie dozorcov ECAV na Slovensku, ktoré inicioval generálny dozorca doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., s cieľom povzbudiť v práci dozorcov našej cirkvi.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 3.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart