ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom treťom zasadnutí tohto roku zišlo 23. mája 2014 v Prešove. Úvodnú pobožnosť pred pracovnou časťou zasadnutia mal Jaroslav Petro.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 12.6.2014

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2014

Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku sa v pondelok 26. mája 2014 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene zhromaždilo vyše 130 duchovných ECAV na Slovensku, aby sa vzdelávali aj diskutovali na výsostne aktuálnu tému: syndróm vyhorenia.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 2.6.2014

viac

Valné zhromaždenie ZED 2014

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) zasadalo 4. – 5. mája 2014 v hoteli Partizán v Táľoch. Na programe boli aj voľby do výboru ZED.

 

Martina Kováčiková, EPST | 29.5.2014

viac

Z Valného zhromaždenia Tranoscia, a. s.

Na tradičnom mieste v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa 30. apríla 2014 uskutočnilo Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s. Zaoberalo sa i návrhom na zvýšenie základného imania spoločnosti a zmenou stanov.

 

Martina Kováčiková, EPST | 29.5.2014

viac

Pomoc pri záplavách v Srbsku

S cieľom pomôcť bratom a sestrám v Srbsku, ktorí boli postihnutí záplavami, v duchu slov apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (G 6, 2) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 23. mája 2014 odoslala materiálnu humanitárnu pomoc do miest Ljubovija a Smederevska Palanka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 25.5.2014

viac

Vyhodnotenie podporených projektov

V dňoch 12. − 13. mája 2014 sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku a zástupcovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) stretli so zástupcami farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľubica Sobanská, ZED | 19.5.2014

viac

Zo slávností k 95. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Pietne spomienkové slávnosti pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sa konali 3. – 4. mája 2014 na Bradle, v Košariskách a v Brezovej pod Bradlom. Zúčastnil sa na nich aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.5.2014

viac

Posledná rozlúčka s bratom Ivanom Štefanom Šenšelom

Predstavitelia ECAV na Slovensku, dištriktov, Liptovsko-oravského seniorátu a CZ ECAV Liptovská Porúbka, členovia rodiny, kolegovia a priatelia sa 12. apríla 2014 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku rozlúčili s JUDr. Ivanom Štefanom Šenšelom, ktorý zomrel 10. apríla 2014 v Liptovskom Mikuláši vo veku nedožitých 91 rokov.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 17, 30. 4. 2014, s. 6 − 7 | 12.5.2014

viac

Habilitačná prednáška Moniky Zaviš

V aule EBF UK sa 11. apríla 2014 o 8.30 hod. zhromaždili mnohí členovia akademickej obce, ako aj širokej verejnosti na habilitačnej prednáške PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD., ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK.

 

Radim Pačmár, doktorand EBF UK | 6.5.2014

viac

Veľká noc 2014 v našich médiách

Na Veľký piatok 18. apríla 2014 RTVS − Slovenská televízia na Jednotke odvysielala priamy prenos pašiových služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Lubine. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart