Rektor UK odovzdal generálnemu biskupovi Pamätnú medailu Univerzity Komenského

Rektor UK Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta na slávnostných službách Božích 8. septembra 2013 odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Pamätnú medailu UK.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac

Minister školstva udelil medailu Gorazda generálnemu biskupovi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič udelil generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Medailu svätého Gorazda za dlhodobé pôsobenie v rezorte školstva a za prínos pri tvorbe učebníc náboženskej výchovy a odborných textov v oblasti systematickej teológie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac

Prezident SR udelil štátne vyznamenanie generálnemu biskupovi

Generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku Milošovi Klátikovi, predsedovi Ekumenickej rady cirkví v SR, pri príležitosti jeho životného jubilea prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie − Medailu prezidenta Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.9.2013

viac

Dirigentský kurz 2013

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV pripravil v dňoch 8. − 10. júla 2013 kurz dirigovania zameraný na základy dirigovania a dirigentskej techniky, hlasovú výchovu a techniku spevu, ako aj prácu so speváckym zborom. Lektormi boli doc. Mgr. art. Elena Šarayová, Mgr. art. Gabriela Bernáthová a Darina Tóthová.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH  | 20.8.2013

viac

Z valného zhromaždenia Konferencie európskych cirkví v Budapešti

Od 3. do 8. júla 2013 sa v Budapešti konalo 14. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví. ECAV na Slovensku a Ekumenickú radu cirkví v SR zastupovali generálny biskup a predseda ERC v SR Miloš Klátik a Ján Ruman, zborový farár CZ ECAV Veľký Krtíš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.8.2013

viac

Z ordinácie novokňazov 2013

V Ev. a. v. chráme Božom vo Vranove nad Topľou sa v sobotu 27. júla 2013 konala slávnostná ordinácia šiestich novokňazov, ktorí sľúbili vernosť Pánu Bohu a našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.8.2013

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jaroslavom Moncoľom sa v nádeji vzkriesenia konala v utorok 9. júla 2013 v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom. V prítomnosti pozostalej rodiny a početných veriacich sa s Jaroslavom Moncoľom rozlúčil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 12.7.2013

viac

Reportáže - Branč a Brezová 5. 7. 2013

Reportáž - Branč; Reportáž - Brezová pod...

 

TV REGION, Senica; TVB Brezová | 12.7.2013

viac

Z evanjelických slávností k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

V dňoch 4. a 5. júla 2013 sa na hrade Branč pri Sobotišti a v Evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom konali celocirkevné, česko-slovenské a zároveň ekumenické slávnosti pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2013

viac

100 rokov od posvätenia chrámu Božieho v Kokave nad Rimavicou

V nedeľu 30. júna 2013 sa v CZ ECAV Kokava nad Rimavicou konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho. Na slávnosti sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Martin Riecky, zborový farár | 8.7.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart