Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Branislavom Matejkom

5. júla 2015 vo večerných hodinách sa naprieč celým Slovenskom potichu niesla správa o smrti brata seniora Branislava Matejku. Prežitých 85 rokov nie je málo, ale kto sme my, aby sme vedeli povedať, koľko rokov je dosť? Odišiel tichučko v objatí manželky Ruženky, možno aj trochu narýchlo, lebo i keď mal podlomené zdravie, bola to správa, ktorá nás prekvapila.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 15.7.2015

viac

Problém utečencov stále aktuálnejší

V kontexte migračnej krízy v EÚ sa na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave uskutočnilo 10. júla 2015 stretnutie pracovníkov MZV so zástupcami cirkevných organizácií a so zástupcami tretieho sektora k otázkam prijatia utečencov v SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2015

viac

Od vyhlásení ku konkrétnym činom

Situácia okolo utečencov bola hlavnou témou stretnutia generálneho biskupa Miloša Klátika a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Javorčíka, ktoré sa konalo 8. júla 2015 na generálnom biskupskom úrade.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.7.2015

viac

Rada solidarity rokovala o boji proti korupcii

Na Úrade vlády SR 8. júla 2015 rokovala Rada solidarity a rozvoja, ktorú zvolal jej predseda - premiér Robert Fico. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania sa práce v Rade solidarity a rozvoja zúčastňuje generálny biskup Miloš Klátik.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.7.2015

viac

Aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Dňa 27. júna 2015 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Košiciach v Herľanoch konalo stretnutie dozorcov ECAV na Slovensku, ktoré inicioval generálny dozorca doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., s cieľom povzbudiť v práci dozorcov našej cirkvi.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským

V stredu 17. júna sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove konala pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským (31. mája 1921 Sokolče – 13. júna 2015 Prešov).

 

Ján Bakalár, zborový farár, CZ ECAV Prešov | 20.6.2015

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2015 sa konala v Nových Zámkoch

Tohtoročná Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa začala slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Nových Zámkoch (Dunajsko-nitriansky seniorát) v piatok 12. júna o 9.30 hod. Rokovanie pokračovalo v sobotu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.6.2015

viac

Slovenskí evanjelici na DEKT Stuttgart 2015

V dňoch 3. – 7. júna 2015 sa v Stuttgarte konali 35. nemecké evanjelické cirkevné dni (Deutscher Evangelischer Kirchentag). Na pozvanie biskupa F. O. Julyho sa na nich zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik. Medzi účastníkmi nemeckého kirchentagu boli aj viacerí ďalší členovia našej cirkvi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.6.2015

viac

Komunikácia evanjelia v sekulárnej spoločnosti

Od 7. – 10. 5. 2015 sa v priestoroch Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe konala konferencie Evanjelickej pracovnej skupiny pre konfesionálnu náuku v Európe. ECAV na Slovensku na pozvanie organizátora zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Vyhodnotenie podporených projektov

V dňoch 18. − 19. 5. 2015 sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku a zástupcovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) stretli na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene so zástupcami farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľubica Sobanská, ZED | 2.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart