Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na tomto koncerte predviedol organový virtuóz prof. Ján Vladimír Michalko z Bratislavy.

 

Martin Melišík | 29.4.2019

viac

Slávnostné Služby Božie pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika

V sobotu, dňa 4. mája 2019 sa v evanjelickom kostole v Košariskách budú konať spomienkové slávnostné Služby Božie vysielané Slovenskou televíziou. V tento deň pred 100 rokmi tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik, syn evanjelického farára v Košariskách, vedec a zakladateľ Československej republiky.

 

Boris Mišina | 26.4.2019

viac

Konfivíkendovka so SEMom vo Veľkom Slavkove

Konfivíkendovky sú vynikajúcou príležitosťou pre cirkevné zbory, aby so svojimi konfirmandmi vycestovali na organizovaný výlet, kde je postarané o program a taktiež sa stretli s inými konfirmandmi. Pôvodná myšlienka je konať takéto stretnutia samostatne pre jednotlivé senioráty, ale dá sa skombinovať aj zostava z rôznych cirkevných zborov, čo má tiež svoje prínosy.

 

Ľuboslav Beňo, farár Rankovce | 24.4.2019

viac

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Dňa 4. mája 2019 uplynie 100 rokov od tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika. Všetci sa zhodneme, že je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. Bol astronóm, vojak, diplomat a spoluzakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ale čo ďalej? Aký bol vlastne jeho život? Kde vyrastal? Prečo tak miloval slovenský národ?

 

Lenka Mlčúchová, Nina Abramovičová | 24.4.2019

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 13. mája 2019 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 24.4.2019

viac

Veľký piatok v Cirkevnom zbore ECAV v Kokave nad Rimavicou

Požehnané pašiové Služby Božie na Veľký piatok prežili veriaci z Cirkevného zboru ECAV v Kokave nad Rimavicou spolu so vzácnymi hosťami - potomkami farárskej rodiny Samuela Bancíka.

 

Katarína Mišanková | 23.4.2019

viac

Ku krvavým atentátom na Srí Lanke

So smútkom a zhrozením sme prijali správy o udalostiach, ktoré sa stali na Srí Lanke v ráno Veľkonočnej nedele. Podľa informácií, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii, pri koordinovanej sérii bombových útokov v troch kresťanských kostoloch a v niekoľkých hoteloch, prišlo o život 359 ľudí, viac ako päťsto je ich zranených. Je nepochybné, že tieto teroristické činy boli podnietené nenávisťou, namierenou proti kresťanom.

 

Predsedníctvo ECAV | 22.4.2019

viac

Židovská paschálna večera na ESŠ Martin

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine si v rámci zážitkového vzdelávania počas hodiny evanjelickeho náboženstva pripravili študenti druhého ročníka tamojšieho gymnázia tradičnú židovskú paschálnu večeru pre mladších spolužiakov. Aj takýmto spôsob si študenti pripomenuli židovské korene Veľkej noci a vyslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva.

 

Dušan Haško | 18.4.2019

viac

Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

V stredu, 10. apríla 2019, uplynulo 74 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod Nemeckej okupácie. Členovia CZ ECAV Príbovce, spoločne s Jednotou dôchodcov, Základná organizácia Príbovce, si dňa 14.4.20189 počas Služieb Božích konaných na Kvetnú nedeľu v evanjelickom kostole v Príbovciach, pripomenuli a uctili túto významnú udalosť v dejinách obce.

 

Ľubomír Žila | 17.4.2019

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, prvá slávnosť veľkonočná 2019

Milí bratia a sestry! Slávime Veľkonočné sviatky. Oslavovať nejakú udalosť znamená nanovo si sprítomniť skutočnosť, ktorá sa stala, vyzdvihnúť jej dôležitosť, aktualizovať jej posolstvo vo svojom živote. Čítanie pašií nás prenáša cez horizont času, aby sme sa stali účastníkmi Ježišovho pašiového príbehu.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.4.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart