Na Synode ECAV v Rakúsku

V dňoch 6. – 9. decembra 2015 sa vo Viedni konala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Na pozvanie biskupa Michal Bünkera a prezidenta synody Petra Krömera sa na zasadnutí zúčastnil i generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa prítomným prihovoril.

 

Samuel Miško,Edita Škodová, GBÚ ECAV na Slovensku | 16.12.2015

viac

Zbor biskupov so seniormi v roku 2015

V zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa v pondelok 23. novembra 2015 zišiel na zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami všetkých seniorátov.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 14.12.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Beňuchom

Dňa 3. decembra 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Hontianskych Moravciach konala pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Jánom Beňuchom, ktorého si Pán života a smrti povolal v 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015.

 

Marián Kaňuch, senior TUS a zborový farár CZ ECAV Žilina | 11.12.2015

viac

Generálny biskup prijal vedenie RTVS

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. decembra 2015 na GBÚ generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku, riaditeľa sekcie programových služieb STV Tibora Búzu a riaditeľa sekcie programových služieb RTVS Vincenta Štofaníka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.12.2015

viac

Z Generálneho presbyterstva ECAV 4. 12.

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 4. decembra 2015 konalo posledné tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel/at)ecav.sk | 8.12.2015

viac

Predseda parlamentu chce prevziať záštitu nad výročím evanjelického farára

Generálny biskup Miloš Klátik privítal 25. novembra na GBÚ predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho. Návšteva predsedu parlamentu sa uskutočnila v súvislosti s 200. výročím narodenia J. M. Hurbana, ktoré si pripomenieme v roku 2017. P. Pellegrini sa vyjadril aj k otázke finančnej odluky od štátu a k pôsobeniu cirkvi v spoločnosti.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 28.11.2015

viac

Prijatie maďarskej veľvyslankyne na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2015 na GBÚ v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska na Slovensku Jej Excelenciu Évu Czimbalmosné Molnár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.11.2015

viac

Prezident Kiska navštívil generálneho biskupa

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa 12. novembra 2015 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave stretol s Milošom Klátikom, generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Martina Kováčiková, Evanjelický posol spod Tatier | 14.11.2015

viac

Plakety k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

Pamätnú plaketu Uhrovec – 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra odovzdala starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a bratovi farárovi Martinovi Šipkovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

Misijná konferencia ECAV 2015

V sobotu 24. októbra 2015 sa v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove konala pravidelná misijná konferencia, ktorú pripravil Výbor misie ECAV na Slovensku. Zišlo sa na nej 20 misijných pracovníkov. Prítomný bol i generálny biskup Miloš Klátik, ako aj biskup VD Slavomír Sabol a biskup ZD Milan Krivda.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 5.11.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart