8. ročník turnaja o pohár generálneho biskupa

V sobotu 1. októbra 2016 sa v športovej hale v Prievidzi konal 8. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 5.10.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom sa konala 27. septembra v Cirkevnom zbore ECAV Ivančiná, kde brat farár pôsobil 37 rokov.

 

Jozef Havrila st., námestný farár, CZ ECAV Žilina | 3.10.2016

viac

Nemecký Kirchentag k 500. výročiu reformácie

V dňoch 25. – 27. augusta 2016 sa v Berlíne konalo zasadnutie Medzinárodného výboru Kirchentagu (Kirchentag – Evanjelické cirkevné dni). Na rokovaní sa zúčastnil aj Samuel Miško, člen výboru za ECAV na Slovensku a tajomník GBÚ pre zahraničie.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

Kantorské kurzy 2016

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 14. - 16. júla 2016 kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov. Témou prednášok a praktických cvičení bola hra liturgie a piesní k Večeri Pánovej.

 

Mgr. Jozef Havrila ml. a Mgr. art. Katarína Juríková | 18.8.2016

viac

Aj cirkvi môžu ovplyvniť predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie

Štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý je vládou SR poverený zastupovať Slovensko pri vykonávaní predsedníctva SR v Rade Európskej únie, v utorok 12. júla 2016 prijal zástupcov Konferencie európskych cirkví (KEK) a zástupcov Komisie biskupských konferencií v Európe (COMECE).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac

Slávnosť k 240. výročiu vzniku USA

Generálny biskup Miloš Klátik sa 28. júna 2016 na pozvanie chargé d’affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave zúčastnil na slávnostnej recepcii na Bratislavskom hrade pri príležitosti 240. výročia vzniku USA.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Koncert k predsedníctvu Slovenska v Rade EÚ

Na slávnostnom koncerte v Slovenskom národnom divadle 1. júla 2016 pri príležitosti prvého dňa predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Rokovanie so štátnym tajomníkom SR MK

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloša Klátik sa 30. júna 2016 zúčastnil na pracovnom obede so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Igorom Adamcom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

M. Klátik rokoval s A. Dankom

Generálneho biskupa Miloša Klátika prijal 29. júna 2016 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.7.2016

viac

Matúša Dulu si pripomenuli v parlamente

Pri príležitosti 170. výročia narodenia a 90. výročia úmrtia JUDr. Matúša Dulu – evanjelika, advokáta, politika a národovca – sa 28. júna 2016 konala spomienková slávnosť v Národnej rade SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.6.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart