Valné zhromaždenie a konferencia SEJ

Členovia Slovenskej evanjelickej jednoty, o. o., hodnotili v sobotu 24. októbra 2015 v Bratislave svoju činnosť za uplynulé dva roky na valnom zhromaždení. Po jeho skončení nasledovala konferencia SEJ, venovaná 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a blížiacemu sa 500. výročiu Lutherovej reformácie.

 

Eva Bombová, SEJ, o. z. | 26.10.2015

viac

Biblicko-rekreačný týždeň MoS ECAV 2015

Modlitebné spoločenstvo ECAV pripravilo v poradí už 17. ročník biblicko-rekreačného týždňa v Herľanoch, okres Košice-okolie, v termíne 12. – 16. 10. 2015. Teologická téma „Zákon a evanjelium“ vzišla z pravidelných ankiet robených v minulých ročníkoch.

 

Ľuboslav Beňo, Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku | 23.10.2015

viac

Slovenské bezpečnostné fórum aj za účasti ECAV

Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave − Depozitnej knižnice NATO − v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli organizátormi Slovenského bezpečnostného fóra 2015. Zasadanie sa konalo 5. 10. 2015 v priestoroch Lisztovho pavilónu v Bratislave.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 14.10.2015

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2015

V dňoch 24. – 26. septembra 2015 sa v diakonickom hoteli v meste Herrenberg neďaleko Stuttgartu uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva 2015. Téma Študijných dní znela: „Medzi vykorisťovaním a spravodlivosťou“.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 14.10.2015

viac

Zasadnutie Generálneho presbyterstva 2. 10.

Na GBÚ v Bratislave sa 2. októbra 2015 konalo v poradí už 6. tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP). Pred zasadnutím sa konala krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho presbyterom a pracovníkom GBÚ poslúžil dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.10.2015

viac

Zo seminára KEK v Turecku

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 7. − 9. septembra 2015 zúčastnil na seminári o otázkach slobody náboženského vyznania a viery, ktorý usporiadala Konferencia európskych cirkví (KEK).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 8.10.2015

viac

Otvorenie novej expozície v Hlbokom

V Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom v rámci Roka Ľudovíta Štúra otvorili 27. septembra 2015 novú expozíciu. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. V priamom prenose ich vysielalo Rádio Regina.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

viac

Pamätná medaila TTSK k 200. výročiu Ľ. Štúra

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš 1. októbra 2015 odovzdal Pamätnú medailu predsedu TTSK k Roku Ľudovíta Štúra generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a evanjelickým farárom Rastislavovi Hargašovi, Jurajovi Šefčíkovi, Jaroslavovi Mlynárovi a Miroslavovi Jägrovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

viac

Americkí lektori na šk. rok 2015 − 2016

Na základe dohody medzi Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA) a Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia a pedagógovia na naše evanjelické školy, kde vyučujú vybrané predmety v anglickom jazyku.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 6.10.2015

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov RIS

Dňa 20. septembra 2015 organizoval vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu stretnutie dozorcov a presbyterov. Sme Pánu Bohu vďační za toto stretnutie, ktoré sa konalo v chráme Božom v Rimavskej Sobote.

 

Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV Tornaľa, predseda VMV RIS | 2.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart