Z 3. zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP) v tomto roku sa konalo 13. mája 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím bola v modlitebni GBÚ spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil brat farár Ivan Eľko, člen GP.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Vincentom Blažkom

Vo veku 85 rokov zomrel 12. mája 2016 evanjelický farár, básnik a výtvarník Vincent Blažko. Pohrebná rozlúčka so zosnulým kňazom sa konala 17. mája v Ev. a. v. chráme Božom v Poprade-Veľkej. Kázňou slova Božieho sa prihovoril biskup VD Slavomír Sabol. Život Vincenta Blažka pripomenul popradský farár Libor Bednár, ktorý prečítal aj odobierku.

 

-bch, zz-, EPST, č. 21/2016, s. 5 | | 24.5.2016

viac

11. valné zhromaždenie SEŽ

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ).

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 13.5.2016

viac

Slovenská evanjelická jednota jubiluje

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej uznávanej a rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca 24. októbra 1920 po svojom návrate z USA.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 5.5.2016

viac

Prijatie rakúskeho veľvyslanca na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 20. apríla 2016 Jeho excelenciu Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2016

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2016

V pondelok 18. apríla 2016 sa v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnila Všeobecná pastorálna konferencia ECAV na Slovensku. Na tohtoročnej VšPK sa zúčastnilo vyše 150 duchovných ECAV na Slovensku. Úvodnú pobožnosť mal predseda ZED Daniel Midriak.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2016

viac

Z pracovnej cesty M. Klátika v Indii

Na pozvanie vedenia Evanjelickej luteránskej cirkvi v Indii v dňoch 7. − 12. marca 2016 generálny biskup Miloš Klátik aj ako člen Rady Svetového luteránskeho zväzu absolvoval pracovnú cestu do Indie.

 

Lucia Martonová, Edita Škodová | 20.4.2016

viac

ÚPN o prenasledovaní cirkví počas komunizmu

Ústav pamäti národa zorganizoval 13. apríla 2016 v Žiline stretnutie s cirkevnými historikmi k dokumentácii prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku. Na seminári sa zišli zástupcovia kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku. Účastníkom sa prihovoril aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.4.2016

viac

Z rokovania Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V Stuttgarte sa v sobotu 18. apríla 2016 konalo ďalšie zasadnutie Trojpartnerstva. Za ECAV na Slovensku sa na rokovaní zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a zastupujúci riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.4.2016

viac

Spomienka na oslobodenie Bratislavy

Pri Pomníku víťazstva na Námestí E. Suchoňa v Bratislave si 4. apríla 2016 na pietnej spomienke pripomenuli 71. výročie ukončenia bojov o Bratislavu. Z poverenia generálneho biskupa Miloša Klátika veniec za Predsedníctvo ECAV na Slovensku položil riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.4.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart