Aktív Predsedníctva ECAV o misii

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zvolalo v roku 2013 niekoľko pracovných aktívov, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Ten posledný bol venovaný misii. Konal sa v sobotu 16. 11. 2013 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci- U Svítkov a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 bratov a sestier z celého Slovenska.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

viac

M. Klátik a M. Handzuš dostali ceny BBSK

Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2013 odovzdal predseda BBSK Vladimír Maňka aj dvom evanjelikom – generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a hokejistovi Michalovi Handzušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

Pamätné listy ÚPN J. Jurášovi a J. Fabokovi

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2013 si Ústav pamäti národa uctil ľudí, ktorí boli trpeli v rokoch komunistického režimu. Medzi nimi boli aj evanjelici Jozef Juráš (1912 – 1975) a Jaroslav Fabok (1921). Slávnosť sa konala v aule Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na záver III. ročníka...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V Kórejskej republike v meste Busan sa od 30. 10. do 8. 11. 2013 konalo 10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik za ECAV na Slovensku, a zároveň aj za Ekumenickú radu cirkví v SR ako jej predseda.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 20.11.2013

viac

Zo zasadnutia vedeckej rady SLZ

Vo Wittenbergu sa 7. októbra 2013 sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.11.2013

viac

Medzinárodný ekumenický kongres v Zürichu

V dňoch 6. – 10. októbra 2013 sa v Zürichu uskutočnil Medzinárodný ekumenický kongres na tému „500 rokov reformácie – význam a výzvy pre súčasnosť“.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.11.2013

viac

Dve podujatia Slovenskej evanjelickej jednoty

Na najlepšie tradície Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) založenej v r. 1920 v Klenovci budú nadväzovať členovia rovnomenného občianskeho združenia, ktoré u nás pôsobí od roku 2006.

 

Eva Bombová, členka Predsedníctva SEJ, o. z. | 30.10.2013

viac

16. týždeň MOS v Herľanoch

V poradí už 16. ročník biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konal 14. - 18. 10. 2013 na východe Slovenska - v Herľanoch, a to na tému Nemocní medzi nami.

 

Ľuboslav Beňo, Rankovce | 29.10.2013

viac

Výročné zasadnutie AGDE

V dňoch 22. – 24. októbra 2013 sa v školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure stretli zástupcovia Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE).

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.10.2013

viac

Delegácia SLZ na audiencii vo Vatikáne

Delegácia Svetového luteránskeho sa stretla s pápežom Františkom na audiencii vo Vatikáne 21. októbra 2013 na jeho pozvanie. Členom delegácie bol aj predseda výboru SLZ pre teológiu a ekumenické vzťahy generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart