Zbor biskupov zasadal so seniormi

V stredu 5. marca 2014 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave stretol na spoločnom zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami jednotlivých seniorátov ECAV na Slovensku.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 14.3.2014

viac

Zo synody Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie krajinského biskupa Franka Otfrieda Julyho zúčastnil 22. februára 2014 na zasadnutí 15. synody našej partnerskej cirkvi − Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 4.3.2014

viac

Generálny biskup na Ukrajine

Generálny biskup Miloš Klátik sa v sobotu 15. februára 2014 zúčastnil na inštalácii biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi na Ukrajine Sergeja Maševského v evanjelickom kostole v Odese.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.2.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Balážom

V utorok 18. februára 2014 sme na poslednú cestu v tejto časnosti vyprevadili brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž − Lazisko, ktorého Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 13. 2. vo veku 30 rokov. Telesné pozostatky brata farára boli uložené na Ev. cintoríne v Žiline-Bytčici 19. 2. 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Naša cirkev pomohla aj Filipínam

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku v novembri 2013 vyhlásili dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom Filipín, postihnutých ničivou prírodnou katastrofou. Zbierka sa ukončila 31. januára 2014. Jej výnos predstavoval sumu 9 200 €.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diekonia.sk | 21.2.2014

viac

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 1 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa prvýkrát tohto roku zišlo na svojom zasadnutí 7. februára 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal Daniel Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 21.2.2014

viac

Z rokovania s riaditeľom RTVS - STV

V nadväznosti na rokovanie s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom na pôde RTVS v decembri 2013 brat generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave riaditeľa sekcie programových služieb STV Tibora Búzu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Generálny biskup Miloš Klátik a predseda ZED Jaroslav Matys rokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a následne na GBÚ aj o mzdovom ohodnotení práce duchovných. Rokovania sa konali v nadväznosti na stretnutie Predsedníctva ECAV s predsedom vlády Robertom Ficom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 6.2.2014

viac

Rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Sotákom

Dňa 28. januára 2014 sme sa v Ev. a. v. chráme Božom v Hrochoti so smútkom, ale i v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom farárom v. v. Mgr. Jánom Sotákom, ktorého Pán Boh odvolal z tohto časného života 26. 1. 2014 vo veku 75 rokov.

 

Beata Fraňová, zborová farárka, CZ ECAV Hrochoť | 31.1.2014

viac

Blahoželanie Rudolfovi Schusterovi

Generálny biskup Miloš Klátik s manželkou a generálny dozorca Imrich Lukáč navštívili bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, aby mu v mene ECAV na Slovensku zagratulovali k nedávnym osemdesiatym narodeninám.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart