Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 19.12.2014

viac

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi v meniacej sa Európe

Počúvať, slúžiť, posilňovať – byť cirkvou v meniacej sa Európe bola téma konferencie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) európskych regiónov v Ríme 27. – 29. októbra. Zúčastnilo sa na nej 55 účastníkov z 30 členských cirkví v 21 krajinách. ECAV na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie.

 

Miloš Klátik, EPST č. 49/2014, 3. 12. 2014, s. 12 | 12.12.2014

viac

Zo Synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Slávnostnými službami Božími sa 7. 12. 2014 v novozrekonštruovanom evanjelicom kostole v St. Pölten začala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Až do 10. 12. zasadalo v tomto dolnorakúskom krajinskom hlavnom meste vyše 70 delegátov. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 11.12.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 7 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa v tomto roku poslednýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 5. decembra 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.12.2014

viac

Generálny biskup na rokovaní v RTVS – STV

Dňa 2. decembra 2014 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, rokoval v Slovenskej televízii v Mlynskej doline s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom a riaditeľom sekcie programových služieb STV Tiborom Búzom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.12.2014

viac

Zo zasadnutia 11. generálnej synody VELKD

V dňoch 6. − 8. 11. 2014 sa konalo 7. zasadnutie 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) v Drážďanoch, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 26.11.2014

viac

Ocenenie ÚPN Jánovi Vecanovi

V rámci IV. ročníka festivalu slobody, ktorý v dňoch 12. – 16. 11. 2014 organizoval Ústav pamäti národa (ÚPN), dňa 16. 11. 2014 prevzal Ing. Ján Vecan ocenenie „Osobnosť, ktorá sa zaslúžila o slobodu a demokraciu“.

 

Michal Zajden, laudátor | 18.11.2014

viac

Spomienková slávnosť k 17. novembru

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu a pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie sa 16. novembra 2014 konala spomienková slávnosť, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Milan Kňažko na návšteve GBÚ

V pondelok 10. novembra 2014 Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave kandidáta na primátora mesta Bratislava Milana Kňažka.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.11.2014

viac

Prijatie kandidátky na starostku Petržalky

Brat generálny Miloš Klátik 11. novembra 2014 prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Ing. Máriu Javorekovú, ktorá kandiduje na starostku mestskej časti Petržalka, a to na jej žiadosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart