Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2015

V piatok 17. apríla 2015 v priestoroch Evanjelickej rady v Stuttgarte zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva. Na zasadnutie bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Pokračujú prípravy X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy

V stredu a vo štvrtok 22. a 23. 4. 2015 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Ústredného organizačného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. 7. 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného národného buditeľa, ako aj spomienke na pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad Devín v nedeľu na Juraja, 24. apríla 1836.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Z aprílového zasadnutia GP ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 10. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku. Pred samotným zasadnutím GP bola v modlitebni GBÚ krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho prítomným presbyterom, ale aj zamestnancom GBÚ poslúžil brat senior Roman Porubän.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.4.2015

viac

Medzinárodná konferencia v Prahe k 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa

V dňoch 9. − 12. apríla 2015 sa v Prahe konala medzinárodná teologická konferencia pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jána Husa. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik a štyria duchovní z ECAV na Slovensku.

 

Viera Mosná, zborová farárka, CZ ECAV Kráľova Lehota | 23.4.2015

viac

Stretnutie s bývalými pracovníčkami GBÚ

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave 15. apríla 2015 privítali Mgr. Oľgu Hederovú a Vieru Trebichavskú, donedávna pracovníčky generálneho biskupského úradu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.4.2015

viac

Veľkonočné služby Božie z Čataja

Televízia TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú v nedeľu 5. apríla 2015 odvysielala slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja, ktorý patrí do združeného CZ ECAV Veľký Grob – Čataj. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik; liturgoval zborový farár Pavel Kollár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Knižné mole – zábavný rast čitateľskej gramotnosti

V súčasnosti, keď naše deti skôr siahnu po ovládači od televízie či počítači, sa ich pozornosť snažíme upriamiť na knihy a ich čítanie. Mesiac marec je na tieto aktivity ideálny. Už pred štyrmi rokmi sme na 1. stupni Evanjelickej spojenej školy v Martine odštartovali cielené aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť a lásku ku knihám.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 9.4.2015

viac

Generálny biskup na stretnutí v Révfülöpe

Na pozvanie biskupa MEE Paula Lacknera a predsedu Synody Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Dr. Károly Hafenschera sa generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 21. – 22. 3. 2015 zúčastnil na podujatí, ktoré organizovala MEE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Predsedníctvo ECAV rokovalo s biskupom ECRH B. Beričom

Na pozvanie biskupa Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike (ECRH) Branka Beriča a predsedu Synody ECRH Pavla Kresiča navštívilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku Chorvátsko a Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.3.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart