Cirkevní predstavitelia reflektujú dianie v cirkvi

Dňa 7. 7. 2014 v Bratislave mimoriadne zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v Bratislave. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku podpísaným signatármi J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. júna v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier, č. 29 – 30 zo 16. 7. 2014 | 21.7.2014

viac

Po kaplánskych skúškach 2014

Kaplánske skúšky sa konali 1. júla 2014 na Generálnom biskupskom úrade. Predchádzal im pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Na kaplánske skúšky sa prihlásilo 5 absolventov EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovalo všetkých 5 uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Generálneho biskupa prijal prezident A. Kiska

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska pozval generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika do Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho prijal 7. júla tohto roku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Kurz pre dirigentov ECAV

V dňoch 30. júna – 2. júla 2014 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK na Bartókovej ulici 8 v Bratislave pripravili členovia Výboru cirkevnej hudby a hymnológie kurz dirigovania pre cirkevných hudobníkov a kantorov ECAV na Slovensku.

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH | 8.7.2014

viac

CENA LEONARDA STÖCKELA za rok 2013

V rámci programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci!“ na IV. evanjelických cirkevných dňoch Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo Cenu Leonarda Stöckela za rok 2013 prof. h. c. prof. Ing. Ondrejovi Hroncovi, DrSc., a ThMgr. Jánovi Lackovi.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 7.7.2014

viac

Z inaugurácie prezidenta SR

Pri príležitosti inaugurácie nového prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku nedeľu 15. júna 2014 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.6.2014

viac

Konala sa Synoda ECAV na Slovensku 2014

V dňoch 6. – 7. júna 2014 sa v Levoči konalo tohtoročné zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.6.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom treťom zasadnutí tohto roku zišlo 23. mája 2014 v Prešove. Úvodnú pobožnosť pred pracovnou časťou zasadnutia mal Jaroslav Petro.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 12.6.2014

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2014

Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku sa v pondelok 26. mája 2014 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene zhromaždilo vyše 130 duchovných ECAV na Slovensku, aby sa vzdelávali aj diskutovali na výsostne aktuálnu tému: syndróm vyhorenia.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 2.6.2014

viac

Valné zhromaždenie ZED 2014

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) zasadalo 4. – 5. mája 2014 v hoteli Partizán v Táľoch. Na programe boli aj voľby do výboru ZED.

 

Martina Kováčiková, EPST | 29.5.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart