Pavel Stolař o ceste k samofinancovaniu v ČR

Dňa 4. 2. 2016 sa na GBÚ konalo zasadnutie Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi pod vedením predsedu KPZŠC Slavomíra Hanusku. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Milan Krivda.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 16.2.2016

viac

Zasadnutie ZED so Zborom biskupov ECAV

Dňa 8. februára 2016 v popoludňajších hodinách na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zasadal výbor Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku (ZED) spolu so Zborom biskupov ECAV na Slovensku.

 

Ľubica Sobanská, členka ZED, zborová farárka v CZ ECAV Slovenská Ves | 16.2.2016

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5. 2. 2016

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 5. 2. 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej generálny biskup Miloš Klátik slávnostne uviedol do funkcií Ivana Eľka, generálneho presbytera, Zuzanu Kozákovú, zástupkyňu generálneho žalobcu, Blanku Kostelnú, riadnu členku Generálneho súdu ECAV, a Petra Švehlu, náhradného člena Generálneho súdu ECAV.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 10.2.2016

viac

Zablahoželali bratovi farárovi Milanovi Hargašovi k deväťdesiatke

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 24. januára 2016 navštívilo brata farára ThB. Milana Hargaša, ktorý sa z Božej milosti dožil deväťdesiatich rokov, aby mu pri tejto príležitosti zablahoželalo ku vzácnemu životnému jubileu.

 

Edita Škodová, Eva Kahanová Bašková | 9.2.2016

viac

Seminár k službám Božím v médiách 2016

V stredu 27. januára 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave opäť uskutočnil odborný seminár k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú vysielané vo verejnoprávnych médiách RTVS − Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

Slávnostné služby Božie pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu

V Nedeľu Deviatnik 24. 1. 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 230. výročia posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol biskup VD S. Sabol.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá | 28.1.2016

viac

Generálny biskup rokoval o projekte EÚ

V piatok 22. januára 2016 prijal generálny biskup Miloš Klátik na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku pani Ingrid Tschank, zborovú farárku v cirkevnom zbore Gols z Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku, a projektového manažéra Christiana Baumgartnera.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 22.1.2016

viac

Generálny biskup na zasadnutí GAW

V dňoch 16. – 19. januára 2016 sa generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie zahraničného partnera zúčastnil na výročnej schôdzi Diela Gustáva Adolfa (GAW) Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bádensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 22.1.2016

viac

Tradičné prijatie u prezidenta SR 2016

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa vo štvrtok 14. januára 2016 zúčastnil na tradičnom novoročnom prijatí zástupcov cirkví a štátom registrovaných náboženských spoločností v Prezidentskom paláci v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2016

viac

Prezident SR ocenil osobnosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa 7. januára 2016 zúčastnil na slávnosti udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky 15 osobnostiam nášho kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart