Pamätná medaila Mojmírovi Zúrikovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 14. februára 2017 navštívil brata farára Mojmíra Zúrika a osobne mu odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi 2017

Neformálne stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými predstaviteľmi SR – poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k ECAV na Slovensku a prijali pozvanie generálneho biskupa na pracovnú večeru, sa uskutočnilo 9. februára 2017.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 -2017

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 10. februára 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Prijatie predsedu KDH na GBÚ

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal 5. februára 2017 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave predsedu KDH Alojza Hlinu na jeho žiadosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.2.2017

viac

Zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu 2017

V Bratislave 6. 2. 2017 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, ktorá schválila správu o hospodárení za rok 2016 a rozhodovala o žiadostiach o podporu doručených správnej rade PCF za obdobie od 1. 9. do 31. 12. 2016.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 6.2.2017

viac

25. výročie vzniku Mestskej polície v Bratislave

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy sa 19. januára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konala slávnosť, na ktorej sa sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Z Teologických dní Spolku Martina Luthera

V dňoch 23. – 25. januára 2017 sa v nemeckom mestečku Seevetal pri Hamburgu konali Teologické dni Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund). Na pozvanie tajomníka MLB sa na nich zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Novoročné stretnutie s novinármi

V piatok 20. januára 2017 sa na GBÚ konalo novoročné stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s novinármi na tému Roka reformácie 2017 v ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Udelenie ocenení 2017 prezidentom SR

Prezident Andrej Kiska pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenal 20 osobností. Ocenenia im odovzdal 9. 1. 2016 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Pracovný seminár k prenosom v médiách

Duchovní z cirkevných zborov, z ktorých budú služby Božie v roku 2017 vysielané v rozhlase alebo v televízii, sa na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnili 18. januára 2017 na pracovnom seminári na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart