Knižné mole – zábavný rast čitateľskej gramotnosti

V súčasnosti, keď naše deti skôr siahnu po ovládači od televízie či počítači, sa ich pozornosť snažíme upriamiť na knihy a ich čítanie. Mesiac marec je na tieto aktivity ideálny. Už pred štyrmi rokmi sme na 1. stupni Evanjelickej spojenej školy v Martine odštartovali cielené aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť a lásku ku knihám.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 9.4.2015

viac

Generálny biskup na stretnutí v Révfülöpe

Na pozvanie biskupa MEE Paula Lacknera a predsedu Synody Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Dr. Károly Hafenschera sa generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 21. – 22. 3. 2015 zúčastnil na podujatí, ktoré organizovala MEE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Predsedníctvo ECAV rokovalo s biskupom ECRH B. Beričom

Na pozvanie biskupa Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike (ECRH) Branka Beriča a predsedu Synody ECRH Pavla Kresiča navštívilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku Chorvátsko a Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Predsedníctvo ECAV na návšteve v Báčskom Petrovci a Kulpíne

Návšteva sa uskutočnila na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (SEAVC) Samuela Vrbovského. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v rámci tejto pracovnej cesty zúčastnilo na kňazskej konferencii SEAVC v Báčskom Petrovci a na pôstnom večierku v Kulpíne.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Zo zasadnutia Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 18. a 19. marca 2015 sa v priestoroch Evanjelickej akadémie vo Wittenbergu uskutočnilo rokovanie delegátov cirkví tzv. Trojpartnerstva. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a našej ECAV na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 20.3.2015

viac

26. konferencia MoS 2015 vo Zvolene

Tohtoročná, 26. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala v dňoch 13. − 15. 3. 2015 vo Zvolene. Hlavná téma bola „Zázrak prebudenia mocou evanjelia“, podčiarknutá citátom s Pavlovho Listu Efezským: „Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.“

 

Stanislav Kocka, zborový farár v CZ ECAV Košice, vedúci MoS | 19.3.2015

viac

Evanjelickí biskupi rokovali vo Viedni

V pondelok 2. marca 2015 sa vo Viedni uskutočnilo zasadnutie, na ktorom sa zúčastnili biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku Michael Bünker, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Frank Otfried July, biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamás Fabiny a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.3.2015

viac

S predsedom TTSK o Roku Ľudovíta Štúra

Generálny biskup Miloš Klátik 19. februára 2015 prijal na GBÚ v Bratislave Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu Trnavského samosprávneho kraja, aby spolu hovorili o príprave podujatí v Roku Ľ. Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.2.2015

viac

Biskupovi Jánovi Midriakovi dalo zbohom vyše tisíc smútiacich

Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel 7. februára 2015 evanjelický farár, senior a biskup JÁN MIDRIAK (1929 – 2015). Smútočná rozlúčka s ním sa konala v sobotu 14. februára 2015 v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Martina Kováčiková, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 23.2.2015

viac

Slávnosť na francúzskom veľvyslanectve

V piatok 6. februára 2015 sa generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Francúzskej republiky Didiera Lopinota zúčastnil na slávnosti odovzdania najprestížnejšieho francúzskeho štátneho vyznamenania Rad Čestnej légie slovenskému novinárovi Jurajovi Alnerovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.2.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart