Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2015

V pondelok 4. mája 2015 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sa zišlo 140 evanjelických duchovných, ktorí prijali pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a zúčastnili sa na tohtoročnej všeobecnej pastorálnej konferencii.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 8.5.2015

viac

Rokovanie Predsedníctva ECAV a Výboru misie ECAV na Slovensku

V utorok 28. apríla 2015 sa vo Zvolene na spoločnom rokovaní stretli Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Výbor misie ECAV na Slovensku. Témou rokovania bola zahraničná misia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 7.5.2015

viac

Návšteva pracovnej skupiny z Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku

V dňoch 23. – 26. apríla 2015 sme na Slovensku privítali vzácnych hostí – bratov a sestry z našej sesterskej Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku. Išlo o pracovnú skupinu pre strednú a východnú Európu Rady pre medzinárodné záležitosti, ktorú viedli biskup diecézy Mikkeli Dr. Seppo Häkkinen, predseda pracovnej skupiny, a vrchný cirkevný radca Rev. Dr. Kimmo Kääriäinen.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2015

V piatok 17. apríla 2015 v priestoroch Evanjelickej rady v Stuttgarte zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva. Na zasadnutie bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Pokračujú prípravy X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy

V stredu a vo štvrtok 22. a 23. 4. 2015 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Ústredného organizačného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. 7. 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného národného buditeľa, ako aj spomienke na pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad Devín v nedeľu na Juraja, 24. apríla 1836.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Z aprílového zasadnutia GP ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 10. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku. Pred samotným zasadnutím GP bola v modlitebni GBÚ krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho prítomným presbyterom, ale aj zamestnancom GBÚ poslúžil brat senior Roman Porubän.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.4.2015

viac

Medzinárodná konferencia v Prahe k 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa

V dňoch 9. − 12. apríla 2015 sa v Prahe konala medzinárodná teologická konferencia pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jána Husa. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik a štyria duchovní z ECAV na Slovensku.

 

Viera Mosná, zborová farárka, CZ ECAV Kráľova Lehota | 23.4.2015

viac

Stretnutie s bývalými pracovníčkami GBÚ

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave 15. apríla 2015 privítali Mgr. Oľgu Hederovú a Vieru Trebichavskú, donedávna pracovníčky generálneho biskupského úradu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.4.2015

viac

Veľkonočné služby Božie z Čataja

Televízia TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú v nedeľu 5. apríla 2015 odvysielala slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja, ktorý patrí do združeného CZ ECAV Veľký Grob – Čataj. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik; liturgoval zborový farár Pavel Kollár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart