Slovenskí evanjelici na DEKT Stuttgart 2015

V dňoch 3. – 7. júna 2015 sa v Stuttgarte konali 35. nemecké evanjelické cirkevné dni (Deutscher Evangelischer Kirchentag). Na pozvanie biskupa F. O. Julyho sa na nich zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik. Medzi účastníkmi nemeckého kirchentagu boli aj viacerí ďalší členovia našej cirkvi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.6.2015

viac

Komunikácia evanjelia v sekulárnej spoločnosti

Od 7. – 10. 5. 2015 sa v priestoroch Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe konala konferencie Evanjelickej pracovnej skupiny pre konfesionálnu náuku v Európe. ECAV na Slovensku na pozvanie organizátora zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Vyhodnotenie podporených projektov

V dňoch 18. − 19. 5. 2015 sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku a zástupcovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) stretli na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene so zástupcami farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľubica Sobanská, ZED | 2.6.2015

viac

Zaujímavé informácie zo Sliezska

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 20. mája 2015 konalo zasadnutie Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi, na ktorom sa ako hosť zúčastnil tajomník Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Ing. Bronislav Stebel.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Vzácna návšteva z partnerskej cirkvi v Nemecku

V dňoch 23. – 27. mája 2015 navštívili ECAV na Slovensku vzácni hostia z našej partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM). Delegáciu tvorili bratia dištriktuálni biskupi Diethard Kamm a Reinhard Werneburg i osobný tajomník biskupa D. Kamma Ulrich Kiethe.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Konferencia SLZ pre Európu v Nórsku

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na konferencii vedúcich predstaviteľov členských cirkví SLZ v Európe, ktorá sa konala 11. − 14. 5. 2015 v nórskom meste Trondheim. Našu cirkev zastupoval aj tajomník GBÚ pre zahraničie Samuel Miško.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Z rokovania 34. synody ČCE v ČR

V Prahe sa od 14. do 17. mája 2015 konalo zasadnutie 34. synody Českobratskej cirkvi evanjelickej. Synodálov pozdravil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý poslúžil i ako kazateľ na službách Božích v Nedeľu po Vstúpení v chráme Božom v Prahe-Dějviciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.5.2015

viac

Zasadal Spolok M. Luthera na Slovensku

V Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa 17. mája 2015 konalo výročné zasadnutie Spolku Martina Luthera na Slovensku.

 

Ondrej Peťkovský, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu | 26.5.2015

viac

Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA - apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.5.2015

viac

Z valného zhromaždenia ZED 2015

V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Partizán na Táľoch konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

www.melanchton.sk | 18.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart