Kurzy cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 13. – 15. júla 2017 pripravil kurz pre kantorov a dirigentov. Témy prednášok a praktických cvičení boli: Liturgická hra na organe a Základy dirigovania, taktovacia technika a práca so zborovým materiálom.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH na Slovensku | 10.8.2017

viac

Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Devín

Celoslovenské oslavy 1154. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy sa pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica uskutočnili na hrade Devín na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2017. Okrem premiéra sa prihovorili aj generálny biskup Miloš Klátik a arcibiskup Stanislav Zvolenský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.7.2017

viac

Hodnotenie projektov za rok 2016

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove sa 31. mája 2017 stretli štyria zástupcovia farárskych spolkov zo SRN, Zbor biskupov ECAV a štyria členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Ľubica Sobanská, ZED | 27.6.2017

viac

Pracovné stretnutie s biskupom Bünkerom

Dňa 22. júna 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo pracovné rokovanie biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michaela Bünkera a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.6.2017

viac

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2017

V piatok a sobotu 16. a 17. júna 2017 sa Synoda ECAV na Slovensku 2017 zišla na svojom pravidelnom zasadnutí. Mimoriadna synoda, ktorá má rokovať o návrhoch na zjednodušenie štruktúry ECAV, sa pripravuje na 25. november 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2017

viac

Spolok M. Luthera zasadal v „Lutherovom dome“

Evanjelický kostol a „Lutherov dom“ v Partizánskej Ľupči boli 11. júna 2017, v Nedeľu Svätej Trojice, miestom konania výročného zhromaždenia Spolku Martina Luthera (SML).

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 20.6.2017

viac

Generálny biskup za gratuloval krajinskej biskupke I. Junkermannovej

V utorok 6. júna 2017 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na slávnostnom podujatí, ktoré pri príležitosti 60. narodenín krajinskej biskupky Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka Ilse Junkermannovej zorganizoval dištriktuálny biskup Diethard Kamm.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2017

viac

Rokovala Rada solidarity a rozvoja

V Zrkadlovej sieni na Úrade vlády SR v Bratislave sa v piatok 2. júna 2017 konalo ďalšie zasadnutie Rady solidarity a rozvoja. Na rokovaní sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.6.2017

viac

Biskup Bhanu z Indie navštívil ECAV na Slovensku

V dňoch 19. až 24. mája 2017 bol na návšteve ECAV na Slovensku emeritný biskup prof. Dr. BusiSuneel Bhanu z Indie, aby prednášal na Všeobecnej pastorálnej konferencii ECAV na Slovensku.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2017

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2017

V pondelok 22. mája 2017 sa v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene konala každoročná všeobecná pastorálna konferencia evanjelických duchovných, na ktorej bolo prítomných vyše 130 účastníkov.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 2.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart