Slávnosť v Gymnáziu J. Matúšku v Galante

Gymnázium Janka Matúšku v Galante oslávilo 23. októbra 2015 už 70. výročie svojho založenia. Zároveň si pripomenulo aj 10. výročie prepožičania čestného názvu – Gymnázium Janka Matúšku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2015

viac

V Uhrovci sme si pripomenuli pamiatku Ľudovíta Štúra

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v rámci celonárodnej spomienky na túto významnú osobnosť slovenského národa i evanjelickej a. v. cirkvi konali v Evanjelickom a. v. kostole v Uhrovci slávnostné služby Božie. V nedeľu 25. 10. 2015 ich v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Blahoželanie prof. Jurajovi Bándymu

Bratovi prof. ThDr. Jurajovi Bándymu k jeho 65. narodeninám zablahoželal generálny biskup Miloš Klátik a členovia Vieroučného výboru ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 28. septembrra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Návšteva Cindy Halmarson na Slovensku

V pondelok 26. októbra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave novú riaditeľku Svetovej misie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Cindy Halmarson.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Národná rada SR si uctila Ľudovíta Štúra

Národná rada Slovenskej republiky sa 21. októbra 2015 zišla na slávnostnom zasadnutí v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave na poctu Ľudovítovi Štúrovi, ktorý v roku 1848 stál pri vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá sa prvý raz zišla práve v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Farárske skúšky 2015

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa 21. októbra 2015 konali farárske skúšky. Na skúšky sa prihlásilo 5 uchádzačov z radov našich kaplánov. Duchovným príhovorom na úvod poslúžil brat farár Dušan Havrila.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.10.2015

viac

Valné zhromaždenie a konferencia SEJ

Členovia Slovenskej evanjelickej jednoty, o. o., hodnotili v sobotu 24. októbra 2015 v Bratislave svoju činnosť za uplynulé dva roky na valnom zhromaždení. Po jeho skončení nasledovala konferencia SEJ, venovaná 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a blížiacemu sa 500. výročiu Lutherovej reformácie.

 

Eva Bombová, SEJ, o. z. | 26.10.2015

viac

Biblicko-rekreačný týždeň MoS ECAV 2015

Modlitebné spoločenstvo ECAV pripravilo v poradí už 17. ročník biblicko-rekreačného týždňa v Herľanoch, okres Košice-okolie, v termíne 12. – 16. 10. 2015. Teologická téma „Zákon a evanjelium“ vzišla z pravidelných ankiet robených v minulých ročníkoch.

 

Ľuboslav Beňo, Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku | 23.10.2015

viac

Slovenské bezpečnostné fórum aj za účasti ECAV

Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave − Depozitnej knižnice NATO − v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli organizátormi Slovenského bezpečnostného fóra 2015. Zasadanie sa konalo 5. 10. 2015 v priestoroch Lisztovho pavilónu v Bratislave.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 14.10.2015

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2015

V dňoch 24. – 26. septembra 2015 sa v diakonickom hoteli v meste Herrenberg neďaleko Stuttgartu uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva 2015. Téma Študijných dní znela: „Medzi vykorisťovaním a spravodlivosťou“.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 14.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart