Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2016

V priestoroch Dvorany na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove sa v piatok a sobotu 10. a 11. júna 2016 konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.6.2016

viac

KALME zasadala v Budapešti

KALME – komunikačná sieť minoritných luteránskych cirkví v Európe (členských cirkví SLZ) – usporiadala zasadnutie za účelom obnovenia siete KALME. Zasadnutie sa konalo v Budapešti od 18. – 19. mája 2016.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2016

viac

Spomienka na seniora Andreja Kvasa

Blížia sa V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe − vzácna príležitosť navštíviť miesto, kde sa začala životná púť evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa, ktorý sa tam narodil 6. júla 1926, teda pred 90 rokmi. Dňa 29. mája 2016 si pripomíname 10. výročie jeho smrti.

 

Margita Kvasová s rodinou | 27.5.2016

viac

Zhodnotenie projektov opráv fár

V dňoch 9. − 10. 5. 2016 sa na GBÚ v Bratislave stretli zástupcovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) so Zborom biskupov ECAV a so zástupcami partnerských farárskych spolkov zo SRN.

 

Ľubica Sobanská | 25.5.2016

viac

Z 3. zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP) v tomto roku sa konalo 13. mája 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím bola v modlitebni GBÚ spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil brat farár Ivan Eľko, člen GP.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Vincentom Blažkom

Vo veku 85 rokov zomrel 12. mája 2016 evanjelický farár, básnik a výtvarník Vincent Blažko. Pohrebná rozlúčka so zosnulým kňazom sa konala 17. mája v Ev. a. v. chráme Božom v Poprade-Veľkej. Kázňou slova Božieho sa prihovoril biskup VD Slavomír Sabol. Život Vincenta Blažka pripomenul popradský farár Libor Bednár, ktorý prečítal aj odobierku.

 

-bch, zz-, EPST, č. 21/2016, s. 5 | | 24.5.2016

viac

11. valné zhromaždenie SEŽ

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ).

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 13.5.2016

viac

Slovenská evanjelická jednota jubiluje

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej uznávanej a rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca 24. októbra 1920 po svojom návrate z USA.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 5.5.2016

viac

Prijatie rakúskeho veľvyslanca na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 20. apríla 2016 Jeho excelenciu Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2016

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2016

V pondelok 18. apríla 2016 sa v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnila Všeobecná pastorálna konferencia ECAV na Slovensku. Na tohtoročnej VšPK sa zúčastnilo vyše 150 duchovných ECAV na Slovensku. Úvodnú pobožnosť mal predseda ZED Daniel Midriak.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart