Pohrebná rozlúčka s Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Veľký evanjelický chrám Boží v Bratislave sa 27. januára 2018 stal miestom poslednej rozlúčky s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom (21. 7. 1932 – 15. 1. 2018). Evanjelického farára, teológa, filozofa a bývalého dekana EBF UK prišli na poslednej ceste vyprevadiť farári a farárky z celého Slovenska i zo zahraničia − jeho bývalí študenti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.1.2018

viac

Prezident udelil vyznamenania 25 osobnostiam

Prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil 1. januára 2018 štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Na slávnostnom ceremoniáli v bratislavskej Redute sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Prijatie u prezidenta SR 2018

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 11. januára 2018 prijal v Prezidentskom paláci zástupcov cirkví a náboženských spoločností na tradičnom novoročnom stretnutí. Na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda a biskup VD Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Stretnutie s predstaviteľmi Matice slovenskej

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku 15. 1. 2018 navštívili hostia z Matice slovenskej, a to JUDr. Marián Gešper, novozvolený predseda, JUDr. Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru, Mgr. Veronika Matušková, hovorkyňa MS, a PhDr. Peter Mulík, PhD., zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu MS.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 22.1.2018

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 8. 12.

Piate zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v tomto roku sa konalo 8. decembra 2017 v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.12.2017

viac

Zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ

Prvé zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ, do ktorého bol zvolený aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, sa konalo od 13. do 15. novembra 2017 v sídle Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.11.2017

viac

Zo zasadnutia Generálnej synody VELKD

V Bonne sa 9. – 11. 11. 2017 konalo 4. riadne zasadnutie Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD). Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 hostí z Európy, Ázie, Afriky, USA a Latinskej Ameriky. ECAV na Slovensku na zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Misijná konferencia ECAV 2017

V sobotu 11. 11. 2017 sa v Biblickej škole v Martine konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 25 účastníkov vrátane bratov dištriktuálnych biskupov Milana Krivdu a Slavomíra Sabola.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 14.11.2017

viac

Posviacka kostola v Žiari nad Hronom

V nedeľu 29. októbra 2017 v Žiari nad Hronom posvätili nový evanjelický chrám Boží. Slávnosť posviacky sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Žiarski evanjelici tak majú po rokoch výstavby vlastný kostol.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 44, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 10.11.2017

viac

Výsledky farárskych skúšok 2017

Na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave sa 11. októbra 2017 konali farárske skúšky. Prihlásili sa na ne traja uchádzači z radov našich kaplánov. Úspešnými absolventmi farárskych skúšok 2017 boli ThDr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart