Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu v Bratislave-Dúbravke na TA3

Slávnostné služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú 27. marca 2016 v priamom prenose sprostredkovala divákom na celom Slovensku súkromná televízia TA3. Slávnostnú kázeň slova Božieho mal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2016

viac

Spoločné vyhlásenie generálneho biskupa Miloša Klátika a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka

Generálny biskup M. Klátik a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity P. Pollák sa stretli 29. 3. 2016 na GBÚ v Bratislave, aby prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu, postavenie Rómov v rómskych komunitách a možnosti ochrany pred šírením extrémizmu a neznášanlivosti. Jednou z podstatných tém bola otázka, ako zapojiť cirkev do pastorácie Rómov a zlepšiť ich životnú situáciu prostredníctvom viery a misijnej práce.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.3.2016

viac

Z rokovania Stáleho výboru Trojpartnerstva v Moravanoch nad Váhom

V dňoch 9. – 10. marca 2016 sa v Moravanoch nad Váhom uskutočnilo rokovanie Stáleho výboru Trojpartnerstva. Na rokovaní zazneli správy z partnerských cirkví a organizácií, v ktorých boli predstavené aktuálne aktivity či témy, ktorými sa zoberali v poslednom období.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.3.2016

viac

Cirkev sa chce podieľať na riešení migračnej krízy

Riešenie migračnej krízy bolo cieľom rokovania, ktoré sa 1. marca 2016 konalo na Migračnom úrade Ministerstva vnútra SR. O príspevku ECAV na Slovensku pri pomoci utečencom s jeho riaditeľom Bernardom Priecelom diskutovali generálny biskup Miloš Klátik, koordinátorka projektu Adopcia rodín utečencov cirkevným zborom Jana Gasperová a poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper.

 

Jana Gasperová, media@diakonia.sk | 11.3.2016

viac

Blahoželanie generálnemu dozorcovi

Generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci generálneho biskupského úradu 18. februára 2016 zablahoželali bratovi generálnemu dozorcovi Imrichovi Lukáčovi k jeho 65. narodeninám.

 

Pracovníci GBÚ ECAV na Slovensku | 26.2.2016

viac

Cena Leonarda Stöckela za rok 2015

V 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči generálny biskup Miloš Klátik odovzdal Cenu Leonarda Stöckela za rok 2015 bratovi farárovi ThB. Pavlovi Proksovi a sestre PhDr. Jarmile Slezáčkovej.

 

Edita Škodová, Daniela Veselá, GBÚ ECAV na Slovensku | 22.2.2016

viac

Pavel Stolař o ceste k samofinancovaniu v ČR

Dňa 4. 2. 2016 sa na GBÚ konalo zasadnutie Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi pod vedením predsedu KPZŠC Slavomíra Hanusku. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Milan Krivda.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 16.2.2016

viac

Zasadnutie ZED so Zborom biskupov ECAV

Dňa 8. februára 2016 v popoludňajších hodinách na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zasadal výbor Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku (ZED) spolu so Zborom biskupov ECAV na Slovensku.

 

Ľubica Sobanská, členka ZED, zborová farárka v CZ ECAV Slovenská Ves | 16.2.2016

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5. 2. 2016

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 5. 2. 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej generálny biskup Miloš Klátik slávnostne uviedol do funkcií Ivana Eľka, generálneho presbytera, Zuzanu Kozákovú, zástupkyňu generálneho žalobcu, Blanku Kostelnú, riadnu členku Generálneho súdu ECAV, a Petra Švehlu, náhradného člena Generálneho súdu ECAV.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 10.2.2016

viac

Zablahoželali bratovi farárovi Milanovi Hargašovi k deväťdesiatke

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 24. januára 2016 navštívilo brata farára ThB. Milana Hargaša, ktorý sa z Božej milosti dožil deväťdesiatich rokov, aby mu pri tejto príležitosti zablahoželalo ku vzácnemu životnému jubileu.

 

Edita Škodová, Eva Kahanová Bašková | 9.2.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart