Ordinácia novokňazov 2018 v Radvani

Ev. a. v. chrám Boží v Banskej Bystrici-Radvani sa v 17. nedeľu po Svätej Trojici 23. septembra 2018 stal miestom slávnostnej ordinácie štyroch novokňazov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

viac

Rokovanie s predsedom vlády

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR generálny biskup Miloš Klátik a predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský sa 19. septembra 2018 stretli v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiecézy s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na pracovnom rokovaní.

 

Dušan Vagaský, GBÚ | 27.9.2018

viac

Vernisáž fotografií a koncert v Zelenom lese

Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu, ktoré v Modre-Kráľovej vybudovali miestni dobrovoľníci – členovia cirkevného zboru, sa večer 8. septembra 2018 stal dejiskom vernisáže fotografií Juraja Mravca a koncertu speváčky Jany Orlickej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 13.9.2018

viac

Srdcia, ruky a hlasy v službe Bohu

Od 11. do 14. júla 2018 sa organová hudba a spev niesli priestormi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave viac než inokedy. Konal sa tam tohtoročný kantorský a dirigentský kurz ECAV na Slovensku.

 

Erika Sukovská za kantorov, Viera Zaťková Pališinová za dirigentov | 4.9.2018

viac

2. medzinárodný seminár pre laikov

V nemeckom Wittenbergu, hlavnom meste reformácie, sa 9. − 18. augusta 2018 uskutočnil medzinárodný seminár pre neordinovaných pracovníkov cirkvi, ktorý zorganizoval Svetový luteránsky zväz.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 27.8.2018

viac

Ďalšie stretnutie medzinárodného prípravného výboru Kirchentagu

V dňoch 16. – 18. augusta 2018 sa v Dortmunde uskutočnilo stretnutie medzinárodného prípravného výboru nemeckého Kirchentagu, ktorý sa bude konať 19. − 23. júna 2019 v Dortmunde.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.8.2018

viac

Hostia z Austrálie na Slovensku

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 6. júla 2018 na GBÚ v Bratislave zborového dozorcu Slovenského ev. a. v. zboru Krista Pána v Lavertone (teraz Seabrook) v Melbourne (Austrália) Jána Sklenára s manželkou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

Vo veku 63 rokov nás 26. 7. 2018 opustil náš drahý brat v Pánovi Ježišovi, oltárny spolubrat a priateľ Daniel Dudáš. Pohrebná rozlúčka za prítomnosti manželky Magdalény, syna Daniela s rodinou a ostatných príbuzných sa konala v nedeľu 29. júla 2018 v Ev. a. v. kostole v Budimíre, kde slúžil 34 rokov ako horlivý služobník a nasledovník Pána Ježiša Krista.

 

Monika Beňová, zborová farárka, CZ ECAV Rankovce | 2.8.2018

viac

Z konferencie KEK v Novom Sade

V dňoch 31. 5. − 6. 6. 2018 sa v srbskom meste Nový Sad konalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK), na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Podpora z Württemberska a Durínska

Zástupcovia farárskych spolkov z ECAV na Slovensku, z Württemberska a zo Stredného Nemecka sa stretli 10. − 14. júna 2018 na Slovensku, aby navštívili cirkevné zbory, ktoré dostali podporu na opravu fary alebo sa o túto podporu uchádzajú tento rok.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart