Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.11.2018

viac

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

Na Župnom námestí v Bratislave v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa 29. októbra 2018 odhalili na historickej budove Slovenskej národnej rady, bývalom župnom dome, bustu Samuelovi Zochovi. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Slávnostné služby Božie v Sučanoch

Evanjelický a. v. chrám Boží v Sučanoch sa 21. 10. 2018 na 21. nedeľu po Svätej Trojici stal miestom konania slávnostných služieb Božích pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska, 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny aj 140. výročia narodenia významného politika a štátnika Milana Hodžu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

8. valné zhromaždenie GEKE v Bazileji

V dňoch 13. – 18. septembra 2018 sa konalo 8. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018 v Martine

V dňoch 19. − 20. 10. 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 58 delegátov s rozhodujúcim hlasom, ako aj delegáti s poradným hlasom, hostia a záujemcovia spomedzi veriacich.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2018

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovalo deväť uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.10.2018

viac

Z vedeckej rady vo Wittenbergu

V pondelok 8. októbra 2018 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie Vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu. Zúčastnil sa na ňom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2018

viac

Z pracovného aktívu BAS 2018

V nedeľu 30. septembra 2018 popoludní sa v Ev. kostole v Šamoríne uskutočnil pracovný aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý organizačne pripravil Seniorálny stavebný výbor BAS. Na stretnutí bolo prítomných 25 účastníkov z 12 cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 10.10.2018

viac

Biblická konferencia v Hannoveri

V dňoch 10. − 13. 9. 2018 sa v nemeckom Hannoveri konala biblická konferencia. Okrem zástupcov z nemeckých cirkví sa na nej zúčastnili aj členovia ECAV na Slovensku a Kresťanskej reformovanej cirkvi zo Slovenska.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky

V CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky sa 26. augusta 2018 uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie v dvorníckom chráme Božom a 3. septembra 2018 v tesárskom chráme Božom.

 

Dušan Hučka, farár-administrátor | 7.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart