Posledná rozlúčka s bratom farárom ThB. Pavlom Proksom

S najstarším farárom ECAV na Slovensku ThB. Pavlom Proksom sme sa rozlúčili 22. decembra 2016. Kázňou slova Božieho na základe 1J 3 poslúžil Ivan Eľko; dôstojným a mohutným spevom vyprevadilo svojho spolubrata na poslednej ceste bratstvo farárov Myjavského seniorátu.

 

Bohumil Proksa, EPST č. 1/2017 | 18.1.2017

viac

Novoročné prijatie 2017 u prezidenta SR

Prezidentský palác v Bratislave sa aj 12. januára 2017 stal miestom tradičného novoročného prijatia zástupcov cirkví a náboženských spoločností prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.1.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Branislavom Kolénym

Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu 17. 12. 2016 evanjelický farár Mgr. Branislav Kolény. Pohrebná rozlúčka sa konala v stredu 21. decembra v chráme Božom v Častkove, kde pôsobil takmer 45 rokov.

 

Viera Juríčková, zborová dozorkyňa, CZ ECAVČastkov | 5.1.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Kornéliou Moncoľovou

Vo veku 60 rokov v nedeľu 11. decembra 2016 zomrela evanjelická farárka Mgr. Kornélia Moncoľová. Pohrebná rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok 15. decembra v chráme Božom v Uhorskom, kde dlhé roky pôsobila.

 

Martina Kováčiková, EPST, č. 51 − 52  | 20.12.2016

viac

Z 5. ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA ECAV NA SLOVENSKU

Štrnásť členov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (ospravedlnili sa biskup VD Slavomír Sabol a Marián Damankoš) sa zišlo 2. decembra 2016 v Bratislave na svojom piatom, v tomto roku poslednom zasadnutí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 16.12.2016

viac

Ďakovali sme Pánu Bohu za K. Kuzmányho

V Brezne sa v nedeľu 20. novembra 2016 konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia Dr. Karola Kuzmányho, evanjelického farára, superintendenta, prvého podpredsedu Matice slovenskej. Po úvodnej piesni v podaní Speváckeho zboru mesta Brezno veriacich v preplnenom breznianskom chráme Božom aj pri televíznych obrazovkách...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.11.2016

viac

Z novembrového školenia kaplánov

V rámci dvojročnej kaplánskej doby sa od nedele 7. 11. do štvrtka 10. 11. 2016 konalo ďalšie školenie kaplánov. Zúčastnilo sa na ňom 9 kaplánov spolu s Mgr. Katarínou Hudákovou, seniorkou LOS, ktorá je za školenia kaplánov zodpovedná.

 

Milan Bartko, zborový kaplán CZ ECAV Devičie | 21.11.2016

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi 2016

V Zichyho paláci v Bratislave sa 10. novembra 2016 konala vedecko-historická konferencia ECAV na Slovensku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

Z rokovania vedeckej rady SLZ

Dňa 17. októbra 2016 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie vedeckej rady SLZ, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 25.10.2016

viac

Zasadnutie Synody ECAV v Poľsku

V poľskom meste Cieszyn sa 14. – 16. októbra 2016 konalo spoločné zasadnutie synody Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku a Evanjelickej reformovanej cirkvi v Poľsku. Na pozvanie týchto cirkví sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 25.10.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart