Generálny dozorca odovzdal pozdravy v mene ECAV

Generálny dozorca ECAV Pavel Delinga mal mimoriadne rušný záver týždňa a víkendové dni. Vo štvrtok 19. apríla 2007 sa na pozvanie apoštolského nuncia v SR Mons. Henryka Jósefa Nowackého zúčastnil aj s manželkou na slávnostnej omši pri príležitosti 2. výročia zvolenia pápeža Benedikta XVI., ktorá sa konala v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.4.2007

viac

Prvá etapa rekonštrukcie GBÚ zavŕšená

Generálne presbyterstvo sa na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2007 zaoberalo reštrukturalizáciou Generálneho biskupského úradu a s účinnosťou od 29. 1. 2007 schválilo zmenu Organizačného poriadku GBÚ ECAV na Slovensku. Počet pracovníkov ústredia bol znížený z 32 na 19. Funkcie boli kumulované tak, aby sa pokryli všetky oblasti činností, a pritom nebol narušený chod úradu. Cieľom tejto zmeny bolo zefektívnenie práce GBÚ a zníženie nákladov vynakladaných...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 20.4.2007

viac

Starostlivosť o hnuteľné a výtvarné pamiatky

V klubových priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa 18. apríla 2007 uskutočnil ďalší diskusný večer na tému Základná starostlivosť, ochrana a obnova hnuteľných a výtvarných pamiatok. Prednášala Mgr. Eva Ševčíková, vedúca oddelenia starostlivosti o hnuteľné pamiatky Pamiatkového úradu SR so sídlom v Bratislave. Diskusný večer zorganizoval Teologický domov EBF UK v spolupráci s projektom Rozvoj kresťanského šafárenia v ECAV na Slovensku (ECAV). Bol určený nielen pre študentov EBF UK, ale aj pre širokú verejnosť, ktorú zaujíma uvedená problematika.

 

Jana Mináčová | 20.4.2007

viac

Prezident SR na evanjelických službách Božích

Na Veľký piatok si kresťania na celom svete pripomínajú umučenie a smrť na kríži Ježiša Krista, nášho Pána, Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorý sa obetoval za hriechy ľudstva a zabezpečil nám tak večný život aj po smrti. V tomto roku sa veľkopiatočné pašiové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konali v nezvyčajne slávnostnom ovzduší, pretože ich svojou prítomnosťou poctil pán prezident Ivan Gašparovič, ktorý prijal pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku a petržalského cirkevného zboru.

 

Edita Sabolíková | 11.4.2007

viac

Generálny biskup ECAV sa vrátil z návštevy Švédska

Z oficiálnej návštevy Švédskej evanjelickej cirkvi sa včera vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Najskôr sa ako zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zúčastnil na slávnostnej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Svetového luteránskeho zväzu. Miestom konania konferencie bolo mesto Lund neďaleko Malmő, kde bola táto organizácia založená, a organizoval ju Svetový luteránsky zväz. Bolo na nej prítomných asi 400 hostí z celého sveta, z toho vyše 100 luteránskych biskupov.

 

Edita Sabolíková | 30.3.2007

viac

Očakávané sa stalo skutočnosťou

Predstavitelia Zboru biskupov ECAV na Slovensku a členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa 19. marca 2007 opäť stretli, tentoraz v priestoroch Seniorského úradu Turčianskeho seniorátu v Necpaloch, s cieľom pokračovať v začatých rozhovoroch z novembra 2006 ohľadom spolupráce pri vzdelávaní a sociálnej pomoci ordinovaným.

 

Jozef Vereščak, tajomník ZED | 29.3.2007

viac

Stretnutie s ústavnými činiteľmi

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a predsedníctva oboch dištriktov sa v utorok 20. marca v Bratislave stretli s našimi ústavnými činiteľmi – s členmi vlády a poslancami NR SR z radov evanjelikov. Stretnutie nadviazalo na tradíciu vytvorenú v predchádzajúcich volebných obdobiach, pričom teraz išlo o vôbec prvé stretnutie nového vedenia ECAV a nových ústavných činiteľov po voľbách v roku 2006. Zámerom podujatia bolo nielen vzájomné zoznámenie, ale predovšetkým výmena informácií o najdôležitejších aktivitách v budúcnosti.

 

Edita Sabolíková | 23.3.2007

viac

Pamiatke Jozefa Miloslava Hurbana v Lubine

Spomienkové služby Božie pri príležitosti 190. výročia narodenia a 120. výročia úmrtia J. M. Hurbana sa v Ev. a. v. chráme Božom v Lubine konali v nedeľu 18. marca. V priamom prenose ich vysielali Rádio Slovensko a Regina. Pozvanie prijali vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a ďalší hostia. Služby Božie liturgovali zborová farárka-seniorka Eva Juríková a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, spoluliturgovali konsenior Ján Ochodnický a Jozef Havrila ml. Božím slovom poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a pozdrav cirkevným zborom Považského seniorátu od prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý prevzal záštitu nad podujatím, odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič.

 

Edita Sabolíková | 22.3.2007

viac

Generálny biskup ECAV cestuje do Švédska

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik dnes odcestoval na oficiálnu návštevu Švédskej evanjelickej cirkvi. V rámci tejto návštevy sa v meste Lund neďaleko Malmő zúčastní na oslavách 60. výročia založenia Svetového luteránskeho zväzu, kde bude zastupovať Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Na oslavách budú prítomní biskupi členských evanjelických cirkví z celého sveta. O ďalšom programe generálneho biskupa na návšteve...

 

Edita Sabolíková | 21.3.2007

viac

Oslavy v Beckove – rodisku J. M. Hurbana

V rámci Roka J. M. Hurbana sa v Beckove, kde J. M. Hurban uzrel na tamojšej evanjelickej fare svetlo sveta, konali pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia slávnostné spomienkové služby Božie. Na oslavách sa zúčastnili podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová a ďalšie osobnosti. V chráme Božom ich privítala zborová dozorkyňa Darina Jarábková, v mene diecézneho biskupa Viliama Judáka zhromaždenie pozdravil Tibor Šuba, v mene EBF UK dekan Juraj Bándy a zaujímavosti zo života J. M. Urbana uviedol Miroslav Hvožďara. Pozdrav od rodákov v Chorvátsku odovzdala sestra farárka Viera Bátoryová. Slávnostné služby Božie liturgovali Ján Ochodnický, Eva Juríková, Ján Baláž a Milada Krížová a miestna farárka Monika Chúťková. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Sabolíková | 21.3.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart