Návšteva z Metropolitan Washington, D. C., Synod

Od 28. júla 2007 do 6. augusta 2007 boli na oficiálnej návšteve našej cirkvi pracovníci ústredia Metropolitan synody vo Washingtone, D. C., čo je v našom ponímaní dištriktuálny biskupský úrad). Delegáciu viedla Dr. Rosemary Burtonová, ktorá sa nedávno stala predsedníčkou pracovnej skupiny Metropolitan synody pre Slovensko, preto sa chcela zoznámiť s ľuďmi, s ktorými spolupracuje. Sprevádzali ju reverend Robert Allard, ktorý je predsedom komisie svetovej misie pri Metropolitan synode, a Barbara Piotreková, členka tejto komisie.

 

Petra Capandová, Zahraničné oddelenie GBÚ | 17.8.2007

viac

Världens Fest vo Švédsku

Delegácia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bola od 8. do 13. augusta 2007 na oficiálnej návšteve Švédskej cirkvi. Delegáciu viedli generálny biskup Miloš Klátik a biskup Západného dištriktu Milan Krivda

 

Edita Sabolíková | 17.8.2007

viac

Ordinácia novokňazov v Poprade

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Poprade sa v sobotu 4. augusta 2007 konala ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí len pár dní predtým úspešne zložili kaplánske skúšky. Ide o významnú udalosť v živote Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Nových kaplánov a kaplánky slávnostne ordinovali vrcholní predstavitelia ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.8.2007

viac

Zástupcovia ECAV vo Švédsku

Päťčlenná delegácia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu dnes odletela do Švédska.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 8.8.2007

viac

Stretnutie s ministerkou Vierou Tomanovou

S ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou sa na oficiálnom stretnutí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave 9. júla 2007 zišli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 17.7.2007

viac

Náš biskup prvýkrát v Amerike

Zo svojej prvej oficiálnej cesty do Kanady a USA sa po dvoch týždňoch vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Navštívil evanjelické cirkvi v Kanade a USA a rokoval s ich najvyššími predstaviteľmi. Cieľom návštevy bolo vyhodnotiť doterajšie kontakty a dohodnúť sa na ďalšej spolupráci najmä v oblasti poskytovania lektorov a študijných pobytov pre našich študentov a farárov.

 

Edita Sabolíková | 4.7.2007

viac

50 rokov superintendentúry v Eisenstadte

V rakúskom Eisenstadte sa 31. mája 2007 konala spomienková slávnosť venovaná 50. výročiu zriadenia superintendentúry Evanjelickej cirkvi a. v. v Burgenlande v tomto meste. Superintendent Mag. Manfred Koch a kurátor superintendentúry prof. Mag. Gerd Zetter pozdravili početných hostí z politickej a cirkevnej sféry. Za Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku bol na slávnosť pozvaný generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD.

 

Ľ. Muntág | 26.6.2007

viac

Živo a mocne a ostrejšie

V duchu hesla Lebendig und Kräftig und Schärfer sa niesol 31. evanjelický Kirchentag v nemeckom Kolíne, ktorý sa konal v dňoch 6. – 10. 6. 2007. Zastúpenie na ňom mala aj naša ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Alcnauerová, kaplánka v Príbelciach | 25.6.2007

viac

Spolok Martina Luthera aj na Slovensku

1. nedeľa po Sv. Trojici, teda 10. jún 2007 sa do histórie našej drahej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku zapísal ako dátum začatia činnosti už 33. pobočky Martin-Luther-Bund (MLB), teda Spolku Martina Luthera (SML). Činnosť SML na Slovensku otvorili pozvaní hostia z Nemecka a Rakúska spolu s niektorými členmi prípravného výboru SML na Slovensku na slávnostných službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach, kde sa uskutočnilo i jeho prvé valné zhromaždenie.

 

Ján Horák, zborový farár  | 22.6.2007

viac

Prvýkrát v Amerike

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik dnes 19. 6. 2007 odcestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu niekoľkých evanjelických cirkví v Kanade a USA s cieľom vyhodnotiť doterajšie kontakty a dohodnúť sa na ďalšej spolupráci.

 

Edita Sabolíková | 22.6.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart