Návšteva z diakonie v Stuttgarte

V dňoch 11. až 15. októbra 2007 boli hosťami Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku významní predstavitelia Diakonického diela Württemberg – riaditeľ Diakonie v Stuttgarte Helmut Beck, riaditeľ tlačového oddelenia a ekumény Peter Ruf a Johannes Flothow, ktorý je zodpovedný za ekumenické vzťahy, ako aj za Partnerstvo cirkví a diakonií (Durínsko, Württemberg a Slovensko).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 15.10.2007

viac

Návšteva Metropolitan Washington, D. C., Synody

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 13. októbra 2007 odchádza na oficiálnu návštevu Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), kde bude až do 20. októbra 2007 hosťom jednej z jej synod (v našom ponímaní ide o dištrikt) – Metropolitan Washington, D. C., Synod.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 13.10.2007

viac

Generálne presbyterstvo zasadalo v Prešove

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV v Prešove sa 5. októbra 2007 zišlo Generálne presbyterstvo ECAV – najvyšší výkonný orgán ECAV na Slovensku – na svojom pravidelnom zasadnutí. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 riadnych členov GP a 4 náhradníci.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 11.10.2007

viac

Posviacka Luteránskeho centra vo Varšave

Premietnutím filmu o reformátorovi Dr. Martinovi Lutherovi v jednom z varšavských kín sa začali slávnostné dni, počas ktorých naši bratia a sestry z Evanjelickej cirkvi a. v. Poľsku ďakovali Pánu Bohu za pomoc, vďaka ktorej sa im podarilo prebudovať Luteránske centrum. Slávnosť posvätenia tejto budovy, ktorú vykonal biskup Janusz Jagucki, sa uskutočnila v sobotu 22. septembra 2007. Za ECAV na Slovensku na nej prítomných pozdravila seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková.

 

Katarína Hudáková | 1.10.2007

viac

Predstavitelia Maďarskej evanjelickej cirkvi rokovali v Bratislave

V Bratislave 19. septembra 2007 sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku stretlo s Predsedníctvom Maďarskej evanjelickej cirkvi. Na pôdu GBÚ za maďarskú stranu pricestovali predsedajúci biskup János Ittzés, generálny dozorca Gergely Pröhle a riaditeľ biskupského úradu Károly Hafenscher.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 27.9.2007

viac

Generálny biskup v Karlsruhe

Cez uplynulý víkend (21. – 23. 9. 2007) sa v nemeckom meste Karlsruhe konalo už 30. kultúrne stretnutie karpatských Nemcov. Pripomínali si na ňom aj okrúhle, 50. výročie partnerských vzťahov medzi mestom Karlsruhe a Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Na oficiálnu návštevu bol pri tejto príležitosti pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.9.2007

viac

Spoločenstvo s bratmi a sestrami v Nadlaku

V Nadlaku sa delegácia našej ECAV na Slovensku zastavila cestou na 3. medzinárodné ekumenické stretnutie do Sibiu, ako aj na spiatočnej ceste zo Sibiu do vlasti. Generálny biskup ECAV Miloš Klátik, riaditeľ GBÚ ECAV v Bratislave Dušan Vagaský a seniorálny kaplán Novohradského seniorátu Matej Alcnauer sa v Nadlaku stretli s veľmi srdečným prijatím bratov a sestier zo Slovenského luteránskeho seniorátu v Rumunsku. Oficiálne ich privítal brat senior Juraj Bálint.

 

Edita Sabolíková | 17.9.2007

viac

Hodnotenie tohtoročnej Teologickej konferencie ECAV na Slovensku bolo pozitívne

V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa v dňoch 27. a 28. augusta konala Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2007. Pripravilo ju Misijno-vzdelávacie oddelenie Generálneho biskupského úradu v spolupráci so Združením evanjelických duchovných. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 evanjelických duchovných z celého Slovenska. Hlavnou témou konferencie bola téma Povolanie – Vocatio. S prednáškami na nej vystúpili významní hostia z Nemecka a Rakúska a eurokomisár Ján Figeľ.

 

M. Kováčiková  | 6.9.2007

viac

Stretnutie v Ženeve

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol od 22. do 24. augusta 2007 na návšteve Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve (Švajčiarsko). Cesta sa konala na pozvanie SLZ a jej cieľom bolo stretnutie biskupov európskych členských cirkví SLZ, ktorí boli zvolení v poslednom čase, s pracovníkmi SLZ a zoznámenie sa jednotlivými pracoviskami SLZ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 28.8.2007

viac

V Čachticiach pred 160 rokmi prijali spisovnú slovenčinu

Dvojdňové spomienkové oslavy 160. výročia IV. sednice spolku Tatrín sa konali v Čachticiach v dňoch 11. a 12. augusta 2007. Uzákonenie spisovnej slovenčiny (pozri tu) si pripomenulo vyše 3 000 účastníkov osláv. Za ECAV na Slovensku sa na nich zúčastnila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.8.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart