3. adventná nedeľa v Košiciach

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice 16. decembra 2007 na čele so zborovým farárom-konseniorom Dušanom Havrilom privítal medzi sebou vzácnu návštevu – generálneho biskupa Miloša Klátika. Počas celej návštevy Košického seniorátu brata biskupa sprevádzal brat senior KESEN Ján Hruška.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.12.2007

viac

Pracovné stretnutie Výboru ZED so Zborom biskupov

Členovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) a Zbor biskupov ECAV sa 10. decembra 2007 opäť stretli v priestoroch Biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Prítomných privítal generálny biskup Miloš Klátik.

 

J. Vereščák, tajomník ZED  | 20.12.2007

viac

Zo stretnutia dozorcov ECAV

Vo Zvolene na BÚ ZD sa 24. novembra 2007 uskutočnilo bratsko-sesterské pracovné stretnutie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Pavla Delingu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Vladimírom Danišom, s dozorcom Východného dištriktu ECAV na Slovensku Jánom Brozmanom a dozorcami všetkých seniorátov.

 

Pavel Delinga, GD ECAV  | 12.12.2007

viac

Trojpartnerstvo a jeho stály výbor

V Diakonissenmutterhause v Stuttgarte sa stretli zástupcovia troch partnerských cirkvi - Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu, Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Thüringene (Durínsko) a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na zasadnutí Stáleho výboru trojpartnerstva.

 

Daniel Midriak | 10.12.2007

viac

2. zasadnutie medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 23. októbra 2007 už po druhý raz zišli členovia medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – predstavitelia spuluorganizátorských cirkví zo šiestich európskych krajín – z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Pozvaní sú aj veriaci z iných krajín.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.12.2007

viac

Mimoriadne generálne presbyterstvo

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa dňa 16. novembra 2007 konalo mimoriadne zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu sa zaoberalo problematikou cirkevného školstva a diakonie.

 

Daniela Veselá | 5.12.2007

viac

Vieroučný výbor ECAV znovu zasadal

V stredu 21. novembra v priestoroch GBÚ zasadal Vieroučný výbor ECAV (VV ECAV) pod predsedníctvom generálneho biskupa Miloša Klátika. Po privítaní z úst brata biskupa poslúžila výkladom Písma svätého sestra farárka Viera Mosná.

 

Ján Ľachký | 28.11.2007

viac

Rokovanie ECAV na ministerstve školstva

Na podnet ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 20. novembra 2007 uskutočnilo na Ministerstve školstva SR plánované stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a biskupa ZD ECAV Milana Krivdu. Na stretnutí sa zúčastnila aj tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Daniela Veselá. Obsahom stretnutia boli aktuálne témy v školstve.

 

Daniela Veselá | 28.11.2007

viac

Celocirkevné služby Božie v Hradci Králové

Už tradične sa v Hradci Králové konajú celocirkevné služby Božie pri príležitosti vzniku samostatného česko-slovenského štátu. V tomto roku ich 28. októbra 2007 v Zbore kňaza Ambroža Cirkvi československej husitskej spoločne vysluhovali bratia královohradecký biskup Štepán Klásek a patriarcha Tomáš Butta. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.11.2007

viac

V Liptove zasadali výbory ECAV

Generálny biskup Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu Milan Krivda a zástupca biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Jozef Havrila navštívili 9. novembra Liptov, kde sa zúčastnili na Konferencii vnútornej misie 2007, ktorej predchádzalo zasadnutie Vnútromisijného výboru (VMV) ECAV na Slovensku.

 

-mk-  | 21.11.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart