Z rokovania vedeckej rady SLZ

Dňa 17. októbra 2016 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie vedeckej rady SLZ, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 25.10.2016

viac

Zasadnutie Synody ECAV v Poľsku

V poľskom meste Cieszyn sa 14. – 16. októbra 2016 konalo spoločné zasadnutie synody Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku a Evanjelickej reformovanej cirkvi v Poľsku. Na pozvanie týchto cirkví sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 25.10.2016

viac

Z Teologickej konferencie ECAV 2016

Teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných (ZED) na tému „Reformácia“ sa konala 19. − 21. októbra 2016 v Kúpeľoch Lúčky v liečebnom dome Choč. Zúčastnilo sa na nej vyše 150 účastníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Kopanicom

Dňa 18. októbra 2016 vo veku 82 rokov povolal Pán života a smrti svojho služobníka Mgr. Pavla Kopanicu, ev. a. v. farára v. v. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne v sobotu 22. októbra 2016 o 13.00 hod. Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus nech poteší všetky zarmútené srdcia.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 19.10.2016

viac

Štátny pohreb exprezidenta Michala Kováča

Vo štvrtok 12. 10. 2016 sa celé Slovensko rozlúčilo s prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky Michalom Kováčom, ktorý zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

125 rokov Združenia evanjelických duchovných vo Württembersku

Združenie evanjelických duchovných vo Württembersku oslavuje tento rok 125. výročie svojej existencie. Slávnostné zasadnutie členov združenia sa konalo v dňoch 9. – 10. októbra 2016 v Stuttgarte. Pozvaným hosťom bol aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Absolventi farárskych skúšok 2016

Dňa 5. októbra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Prihlásili sa na ne siedmi uchádzači z radov našich kaplánov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.10.2016

viac

Aktív generálneho dozorcu 2016

V sobotu 8. októbra 2016 sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal celocirkevný aktív generálneho dozorcu s dozorcami a ďalšími spolupracovníkmi ECAV na Slovensku zameraný na hospodárske otázky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.10.2016

viac

Konzultácia partnerských cirkví

Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku organizovala 22. – 28. septembra 2016 v Stuttgarte stretnutie so svojimi partnerskými cirkvami pri príležitosti reformačnej dekády. Na pozvanie organizátorov sa na stretnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.10.2016

viac

ZO 4. ZASADNUTIA GP ECAV 2016

Všetkých 16 členov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku sa zišlo 7. 10. 2016 na GBÚ v Bratislave na 4. zasadnutí v tomto roku, aby prerokovali dôležité materiály, ktoré predložilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku, ale aj niektoré výbory a iné kompetentné orgány pracujúce v našej cirkvi.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 13.10.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart