Pamätná tabuľa Martinovi Rázusovi v Modre

18. mája 2008, v nedeľu Svätej Trojice, sa zhromaždil veriaci ľud v chráme Božom v Modre k službám Božím tak ako každú nedeľu, ale predsa aj trochu inak. Na týchto službách Božích sme si pripomenuli život a dielo Martina Rázusa, ktorý práve v Modre ako kaplán začínal svoju kňazskú službu, ale aj svoj osobný, rodinný život . Tohto roku 18.10. uplynie 120. rokov od jeho narodenia.

 

MC | 10.6.2008

viac

Generálny biskup u primátora Bratislavy

V piatok 16. mája 2008 sa na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mgr. Miloša Klátik, PhD., a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. Na prijatí sa zúčastnili aj riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský a riaditeľ kancelárie primátora PhDr. Stanislav Šotník.

 

Edita Škodová | 10.6.2008

viac

Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 sa blíži

Na poslednom pracovnom zasadnutí pred blížiacim sa medzinárodným ekumenickým podujatím pod názvom Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 (27. – 29. 6. 2008) sa 18. 4. 2008 stretol medzinárodný prípravný tím zložený zo zástupcov spoluorganizátorských cirkví z Nemecka, Poľska, Maďarska a Rakúska.

 

Edita Škodová | 11.5.2008

viac

Vzdali sme úctu Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

89. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli na viacerých pietnych spomienkach počas uplynulého víkendu. Centrom osláv už tradične boli Košariská a Mohyla M. R. Štefánika na Bradle.

 

Edita Škodová | 9.5.2008

viac

Zomrel najstarší farár našej cirkvi

Posledná rozlúčka s Mgr. Júliusom Gabulom, ktorý bol najstarším farárom v našej cirkvi, sa v nádeji na vzkriesenie konala 3. apríla 2008 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Mikuláši.

 

Edita Škodová | 5.5.2008

viac

Výročné zasadnutie EAKE sa konalo v Bratislave

V dňoch 4. – 6. apríla 2008 sa Bratislava stala miestom konania výročného zasadnutia Európskeho evanjelického pracovného výboru pre náuku o konfesiách (Evangelischer Arbeitskreis für Konfessionskunde in Europa – EAKE) so sídlom v Bensheime.

 

Edita Škodová | 4.5.2008

viac

Zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV

Druhé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v roku 2008 sa konalo 4. apríla na Biskupskom úrade VD ECAV v Prešove pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu.

 

Edita Škodová | 4.5.2008

viac

Tlačovka k 110. výročiu Tranoscia

V zasadačke Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave sa 24. apríla 2008 uskutočnila tlačová konferencia k oslavám 110. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši 26. – 27. apríla 2008.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.4.2008

viac

Valné zhromaždenie ZED

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa konalo 7. apríla 2008 v príjemnom prostredí kúpeľov Dudince za účasti Zboru biskupov ECAV, ako aj hostí z Rakúska a Nemecka, ktorí účastníkov zhromaždenia pozdravili.

 

Jozef Vereščak | 14.4.2008

viac

Zo zasadnutie Vieroučného výboru ECAV

Zasadnutie Vieroučného výboru ECAV sa opäť konalo 2. apríla 2008 v zasadačke GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie | 11.4.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart