Generálny biskup kázal v Ulmer Münsteri

V nedeľu 13. júla 2008 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik kázal ako tretí generálny biskup zo Slovenska v hlavnom evanjelickom chráme Božom v Ulme – v Ulmer Münsteri, ktorý je známy najvyššou kostolnou vežou na svete (161,53 m).

 

Edita Škodová | 3.9.2008

viac

Posledná rozlúčka s ThDr. Jánom Dubínym

Posledná rozlúčka s ThDr. Jánom Dubínym sa v nádeji na vzkriesenie konala 26. júla 2008 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.8.2008

viac

Slávnosť ordinácie novokňazov

V sobotu 2. augusta 2008 sa v miestnom chráme Božom v Spišskej Novej Vsi konala slávnosť ordinácie jedenástich novokňazov: Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Jana Bartová, Mgr. Jana Belláková, Mgr. Ján Gallo, Mgr. Tomáš German, Mgr. Dušan Hučka, Mgr. Ján Molčan, Mgr. Elena Redechová, Mgr. Vladimír Šoltés, Mgr. Júlia Štofanová, Mgr. Erika Valková-Krišťáková.

 

Daniel Baláž | 5.8.2008

viac

215. výročie narodenia Jána Kollára

Posledný júlový víkend bol pre Mošovčanov veľmi zaujímavý. Celý sa niesol v duchu slávností, ktoré sa konali pri 215. výročí narodenia mošovského rodáka, evanjelického farára, básnika, spisovateľa a národného buditeľa Jána Kollára (pozri tu), na ktorých sa zúčastnilo aj Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

 

Eva Škarupová-Lašáková | 4.8.2008

viac

Radosť v Tešedíkove

Dvojnásobne slávnostnou nedeľou pre všetkých veriacich boli služby Božie v Tešedíkove 20. júla 2008. V tento deň sme si za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika pripomenuli 60. výročie založenia evanjelického a. v. cirkevného zboru diakovsko-tešedíkovsko-žiháreckého a po generálnej oprave modlitebne v Tešedíkove sa konala posviacka tejto modlitebne.

 

Dušan Chovanec | 25.7.2008

viac

Úspešne absolvovali kaplánske skúšky

V piatok 18. júla 2008 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV uskutočnili kaplánske skúšky. Absolvovalo ich 10 absolventov EBF UK, ktorí úspešne ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia a obstáli na pohovore so zborom biskupov, ktorý predchádzal kaplánskej skúške.

 

Daniel Baláž | 24.7.2008

viac

Festival dychoviek v Sliezskej ECAV

Sliezska evanjelická cirkev a. v. v ČR usporiadala koncom mája celocirkevné slávnosti, spojené s XIV. medzinárodným festivalom dychovej hudby na tému Miluj Boha a ľudí!, ktorý sa konal na Sliezsko-ostravskom hrade. ECAV na Slovensku na slávnostiach zastupoval emeritný biskup Ján Midriak.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.7.2008

viac

Osobnosti Petržalky

Aj tento rok v rámci Dní Petržalky komisia posudzovala návrhy Petržalčanov na ocenenie Osobnosť Petržalky. Je potešiteľné, že z roka na rok intenzívnejšie vnímame ľudí okolo seba, zaujímame sa o ich osudy, ich zásluhy, ich prácu a nespochybniteľný prínos pre Petržalku a Petržalčanov.

 

Petržalské noviny č. 13/2008 | 8.7.2008

viac

SYNODA ECAV 2008 v Košiciach

V piatok a sobotu 6. a 7. júna 2008 v Košiciach zasadala Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Rokovanie najvyššieho grémia našej cirkvi sa konalo pod biblickým heslom „Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou“ (2M 15, 2). Zúčastnilo sa na nej 62 zo 64 synodálov s rozhodujúcim hlasom a 13 synodálov s poradným hlasom a pozvaní hostia.

 

Edita Škodová | 23.6.2008

viac

Prijatie u generálneho biskupa

V pondelok 9. 6. 2008 prijal generálny biskup podpredsedu NR SR pána Milana Horta a poslancov pani Ivetu Radičovú a pána Mikuláša Dzurindu na ich vlastnú žiadosť.

 

(Št.) | 15.6.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart