Návšteva nemeckej diakonie a konštitučnej synody Württemberskej ev. cirkvi

V dňoch 22. - 23. 2. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku na návšteve v Stuttgarte. V prvý deň pobytu rokoval s krajinským biskupom Frankom Otfriedom Julym a potom navštívil centrum Evanjelickej diakonie; na druhý deň sa zúčastnil na konštitučnom zasadnutí novozvolenej Synody, kde pozdravil synodálov v mene ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.3.2008

viac

Slávnostné spomienkové služby Božie na počesť J. M. Hurbana

Spomienkové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Hlbokom v nedeľu 24. februára 2008 sa konali práve v deň 120. výročia pohrebu Jozefa Miloslava Hurbana. Po službách Božích bola prezentovaná nová kniha o tomto velikánovi slovenského národa a zároveň bolo vyhlásené ukončenie Roka J. M. Hurbana.

 

Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.2.2008

viac

Štátni a cirkevní predstavitelia si uctili pamiatku J. M. Hurbana

Od úmrtia jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov Jozefa Miloslava Hurbana uplynulo 120 rokov. Pri tejto príležitosti si na neho spomínali v Hlbokom, kde 45 rokov pôsobil ako evanjelický farár a kde aj zomrel a je pochovaný.

 

Tlačové oddelenie GBÚ (Zdroj: TASR)  | 27.2.2008

viac

Predsedníctvo Synody ECAV zasadalo

Bratislava - Na generálnom biskupskom úrade sa v piatok 15. februára 2008 konalo zasadnutie Predsedníctva Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa zišlo, aby rokovalo o príprave Synody 2008, ktorá sa uskutoční 6. – 7. júna 2008 v Košiciach.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.2.2008

viac

Intronizácia gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka

V Prešove sa 17. februára 2008 konala slávnosť na počesť povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitný stupeň a za arcibiskupa inštalovali metropolitu prešovského Jána Babjaka. Za ECAV na Slovensku sa na slávnosti zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda, biskup VD Slavomír Sabol, emeritný biskup Ján Midriak, senior ŠZ seniorátu Ján Bakalár a riaditeľ BÚ VD Peter Ferenčík.

 

Tlačové oddelenie GBÚ, zdroj: TASR | 19.2.2008

viac

Štyri stretnutia na GBÚ

Tento týždeň na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave privítali viacerých hostí: v pondelok to boli zástupcovia médií, v utorok nás svojou návštevou poctili niektorí ústavní činitelia (pozri tu), v stredu sa so zástupcami STV a SRo stretli duchovní z CZ, odkiaľ sa týchto médiách budú v tomto roku vysielať služby Božie, a vo štvrtok k nám zavítal predstaviteľ Reformovanej cirkvi v Rakúsku brat Johannes Wittich.

 

Edita Sabolíková | 19.2.2008

viac

Stretnutie s ústavnými činiteľmi

V utorok 5. februára 2008 sa uskutočnilo stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku a predsedníctiev oboch dištriktov s členmi vlády a poslancami NR SR z radov evanjelikov. Toto stretnutie má už svoju tradíciu.

 

Edita Sabolíková | 18.2.2008

viac

Generálne presbyterstvo zasadalo

Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 1. februára 2008 na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene. Okrem pravidelnej správy o plnení uznesení medzi jednotlivými zasadnutiami bola na programe aj sumárna kontrola plnenia uznesení za rok 2007

 

Ružena Škottová, tajomníčka Synody a GP | 18.2.2008

viac

Novoročné stretnutie cirkví s premiérom

Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico prijal 24. januára 2008 predstaviteľov cirkví a náboženských organizácií na Slovensku na tradičnom novoročnom stretnutí v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave. Za ECAV na Slovensku sa na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Sabolíková | 6.2.2008

viac

Slovenský biskup asistoval pri inštalácii rakúskeho biskupa

Január 2008 vojde do histórie evanjelickej luteránskej cirkvi v Rakúsku ako mesiac, v ktorom bol do úradu biskupa slávnostne inštalovaný Michael Bünker. Tento dátum je však rovnako dôležitý aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Pri inštalácii totiž po prvýkrát asistoval slovenský evanjelický generálny biskup – Miloš Klátik.

 

M. Kováčiková, EPST | 1.2.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart