Prvá slávnosť veľkonočná

Veľkonočná nedeľa je vyvrcholením najväčších kresťanských sviatkov. Pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista oslávili vo všetkých kostoloch našej cirkvi, ako aj v iných kresťanských cirkvách. Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sa slávnostné služby Božie konali za vzácnej prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

 

Edita Škodová | 1.4.2008

viac

Zasadal seniorálny prípravný tím

Ďalšie zasadnutie seniorálnych zástupcov (zoznam pozri tu) k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa konalo na GBÚ v Bratislave 12. marca 2008. Zúčastnení zástupcovia jednotlivých seniorátov konkretizovali svoje úlohy v súvislosti s pripravovaným stretnutím kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční od 27. do 29. júna 2008 v Bratislave a blízkom okolí pod heslom Spojení v Kristovi – spoločne v Európe (pozri www.ecav.sk/stretnutie).

 

Edita Sabolíková | 25.3.2008

viac

Stretnutie na rakúskom veľvyslanectve

Jeho excelencia veľvyslanec Rakúskej republiky v Slovenskej republike Dr. Helmut Wessely usporiadal 11. marca 2008 slávnostnú večeru na počesť generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a jeho manželky na rakúskom veľvyslanectve na Ventúrskej ul. v Bratislave. Na prijatí sa zúčastnili aj ďalší veľvyslanci z radov evanjelikov, ktorí pôsobia v Slovenskej republike, a to Ich excelencie veľvyslanci z Nemecka, Fínska, Švédska, Nórska a Dánska.

 

Edita Sabolíková | 18.3.2008

viac

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 13. marca 2008 sa na Ministerstve školstva SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Jánom Mikolajom. Na stretnutí bola prítomná aj tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Daniela Veselá. Návšteva sa konala na podnet pána ministra školstva SR. Obsahom stretnutia bolo prediskutovanie niektorých našich žiadostí predložených na novembrovom rokovaní a aktuálne otázky v školstve.

 

Daniela Veselá | 17.3.2008

viac

Šesťdesiat rokov VELKD

V dňoch 1. – 3. marca 2008 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na biskupskej konferencii VELKD vo Wittenbergu, ktorá bola venovaná oslave 60. výročia založenia VELKD. Téma biskupskej konferencie bola „Rechtfertigung heute“ – Ospravedlnenie dnes.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 10.3.2008

viac

Návšteva nemeckej diakonie a konštitučnej synody Württemberskej ev. cirkvi

V dňoch 22. - 23. 2. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku na návšteve v Stuttgarte. V prvý deň pobytu rokoval s krajinským biskupom Frankom Otfriedom Julym a potom navštívil centrum Evanjelickej diakonie; na druhý deň sa zúčastnil na konštitučnom zasadnutí novozvolenej Synody, kde pozdravil synodálov v mene ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.3.2008

viac

Slávnostné spomienkové služby Božie na počesť J. M. Hurbana

Spomienkové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Hlbokom v nedeľu 24. februára 2008 sa konali práve v deň 120. výročia pohrebu Jozefa Miloslava Hurbana. Po službách Božích bola prezentovaná nová kniha o tomto velikánovi slovenského národa a zároveň bolo vyhlásené ukončenie Roka J. M. Hurbana.

 

Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.2.2008

viac

Štátni a cirkevní predstavitelia si uctili pamiatku J. M. Hurbana

Od úmrtia jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov Jozefa Miloslava Hurbana uplynulo 120 rokov. Pri tejto príležitosti si na neho spomínali v Hlbokom, kde 45 rokov pôsobil ako evanjelický farár a kde aj zomrel a je pochovaný.

 

Tlačové oddelenie GBÚ (Zdroj: TASR)  | 27.2.2008

viac

Predsedníctvo Synody ECAV zasadalo

Bratislava - Na generálnom biskupskom úrade sa v piatok 15. februára 2008 konalo zasadnutie Predsedníctva Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa zišlo, aby rokovalo o príprave Synody 2008, ktorá sa uskutoční 6. – 7. júna 2008 v Košiciach.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.2.2008

viac

Intronizácia gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka

V Prešove sa 17. februára 2008 konala slávnosť na počesť povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitný stupeň a za arcibiskupa inštalovali metropolitu prešovského Jána Babjaka. Za ECAV na Slovensku sa na slávnosti zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda, biskup VD Slavomír Sabol, emeritný biskup Ján Midriak, senior ŠZ seniorátu Ján Bakalár a riaditeľ BÚ VD Peter Ferenčík.

 

Tlačové oddelenie GBÚ, zdroj: TASR | 19.2.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart