Čo chystá EVS na rok 2007?

Bratislava – Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá (EVS), pripravuje pre rok 2007 opäť mnohé zaujímavé a aj nové aktivity. Popri už tradičných knihách a brožúrach, keď EVS chystá nové tituly, budú napr. formou krátkych rozhlasových a televíznych programov pozývať ľudí na objavovanie kresťanstva a pravdy o živote. EVS pripravuje novú web stránku, ktorá bude orientovaná na sekulárneho človeka a pripravovaný je aj internetový kurz o viere. Aj v roku...

 

Zdroj: Informačný list EVS 3/2006 | 28.11.2006

viac

Stanislav Pientak novým biskupom Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v.

Český Tešín – V Českom Těšíne sa v dňoch 10.- 11.novembra 2006 uskutočnilo zasadnutie XXVI. Synody Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. (SCEAV) v Českej republike, na ktorom doterajšieho biskupa Vladislava Volného vystriedal na základe výsledku volieb nový biskup Stanislav Pientak. Biskup Pientak má 60 rokov a je farárom v Třinci, v duchovnej službe SCEAV je od roku 1973 a je i známym teológom a pedagógom. Námestníkom S. Pientaka sa stal Jan Waclawek, kurátorom Adam Cieslar a jeho zástupkyňou Marta Czyžová – novým členom Cirkevnej rady je Jan Kaleta.

 

Zdroj: Tlačová správa SCEAV | 13.11.2006

viac

Budúci program generálneho biskupa Miloša Klátika

V nadchádzajúcich dňoch sa biskup M. Klátik v termíne 10.- 11. novembra 2006 v Českom Tešíne zúčastní synody Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. v Českej republike. Na slávnostnej posviacke ev. a. v. chrámu Božieho v cirkevnom zbore v Dudinciach (12.11.) v Hontianskom senioráte bude kazateľom Božieho slova. Dňa 19.11. 2006 bude kázať v ev. a. v. chráme Božom v Sennom v Novohradskom senioráte na misijnej slávnosti V termíne 17. – 18. 11. 2006...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.11.2006

viac

Z programu Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Bratislava - Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, prijal v prítomnosti kancelára Milana Čiča dňa 31. októbra 2006 Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV a Pavla Delingu generálneho dozorcu ECAV. Stalo sa tak dva dni po ich slávnostnej inštalácii, na ktorej sa prezident Gašparovič nemohol zúčastniť. Prezident obom najvyšším predstaviteľom ECAV zablahoželal k zvoleniu a nástupu do funkcií. Počas stretnutia prejavil mimoriadnu ochotu na ďalšie stretnutia...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.11.2006

viac

Slávnostná inštalácia M. Klátika a P. Delingu v kostole Sv. Trojice v Petržalke

Bratislava - „Schádzame sa dnes k slávnosti inštalácie v poslušnosti voči starocirkevným tradíciám. Chceme, aby dnes Boží Duch požehnal to, čo budete konať a chceme ho prosiť o jeho prítomnosť. Chceme vás požehnať v mene trojjediného Boha Otca. Máte dnes prevziať najvyššiu službu v našej cirkvi, službu pre boží ľud, predstavujete boží ľud a budete stáť v službe božieho ľudu,“ povedal Július Filo, odstupujúci generálny biskup Evanjelickej cirkvi. a....

 

Eva Bombová | 3.11.2006

viac

Prezident Ivan Gašparovič prijal M. Klátika a P. Delingu

Bratislava - Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, prijal v utorok, dňa 31. októbra 2006 Miloša Klátika, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Pavla Delingu, generálneho dozorcu ECAV. Stalo sa tak pri príležitosti ich nedávnej slávnostnej inštalácie, ktorá sa uskutočnila dňa 28. októbra 2006 v evanjelickom kostole v Bratislave – Petržalke na Strečnianskej ulici. Na samotnej inštalácii zastupoval prezidenta Gašparoviča Marián Parkányi...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 3.11.2006

viac

Pavel Delinga: životopis

Ing. Pavel Delinga CSc., generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 23.10.2006

viac

Miloš Klátik: životopis

Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 22.10.2006

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart