Revúcki evanjelici oslavovali Pána

Po trojročnom čakaní na návrat zreštaurovanej chrámovej kazateľnice sa revúcki evanjelici konečne dočkali a 19. októbra 2008 sa zišli na jej slávnostnú posviacku. Zvesťou slova Božieho na nej poslúžil generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár.

 

Danica Hudecová | 11.11.2008

viac

O partnerskej pomoci na stretnutí biskupov so seniormi

V stredu 29. októbra sa na GBÚ uskutočnilo pravidelné stretnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku so seniormi. Účastníkov privítal generálny biskup Miloš Klátik a Božím slovom sa prihovoril senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

 

Jerguš Olejár | 5.11.2008

viac

S Alžbetou II. sa stretol aj náš generálny biskup

23. októbra 2008 na prvú oficiálnu návštevu Slovenska pricestovali Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. a Jeho kráľovská výsosť princ Filip, vojvoda z Edinburgu. Na slávnostnú večeru usporiadanú na ich počesť bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 3.11.2008

viac

Farárske skúšky

Dňa 16. 10. 2008 sa v priestoroch GBÚ konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovali nasledujúci bratia a sestry: Mgr. Matej Alcnauer, Mgr. Zuzana Alcnauerová, Mgr. Norbert Hajský, Mgr. Erika Hlačoková, Mgr. Zuzana Brdiarová, Mgr. Katarína Trtolová.

 

Zuzana Alcnauerová | 3.11.2008

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré bolo zvolané na 3. októbra 2008 do Zvolena, sa začalo pobožnosťou v Evanjelickom a. v. chráme Božom vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 28.10.2008

viac

Dve výročia vo Švédskej cirkvi

Týždeň od 22. do 28. septembra sa vo Švédskej evanjelickej cirkvi niesol v znamení slávnostných služieb Božích, seminárov i spomienok pri príležitosti 50. výročia prvej ordinácie žien v roku 1958, keď boli ordinované tri farárky. Zároveň sa v tomto týždni konala Generálna synoda v Uppsale a diecéza Härnösand (v našej terminológii ide o dištrikt) oslavovala 50. výročie svojho vzniku.

 

Oľga Klátiková | 6.10.2008

viac

Konferencia troch evanjelických cirkví v Lučenci

V dňoch 24. – 26. 9. 2008 sa v Lučenci uskutočnilo tradičné stretnutie Trojpartnerstva, ktoré tvorí ECAV a nemecké evanjelické cirkvi z Durínska a Württemberska.

 

Ján Ľachký | 3.10.2008

viac

Stretnutie vedúcich predstaviteľov členských cirkví SLZ v Greifswalde

Relácia Ekuména vo svete venovala Stretnutiu vedúcich predstaviteľov členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z európskeho kontinentu, ktoré sa skončilo minulý týždeň v severozápadnej časti Nemecka a priniesla aj rozhovor so slovenským účastníkom stretnutia generálnym biskupom ECAV na Slovensku Milošom Klátikom.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.9.2008

viac

160. výročia prvého zasadnutia SNR v Myjave

V piatok 19. septembra sa v Myjave pri príležitosti 160. výročia prvého zasadnutia Slovenskej národnej rady v Myjave konali oslavy tohto významného výročia. Na slávnostiach sa zúčastnili aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda NR SR Pavol Paška a predseda vlády SR Róbert Fico. Oslavy vyvrcholili ekumenickými službami Božími, kde kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 24.9.2008

viac

Generálny biskup ECAV sa vrátil z Nemecka

Z Greifswaldu (Nemecko) sa 16. septembra vrátil generálny biskup Miloš Klátik. Od 11. septembra 2008 tam bol na stretnutí vedúcich biskupov a predstaviteľov európskych evanjelických cirkví, ktoré zorganizoval Svetový luteránsky zväz (SLZ).

 

Edita Škodová | 23.9.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart