Konferencia kresťanského šafárenia

V sobotu 26. mája 2007 sa uskutočnila už 9. konferencia kresťanského šafárenia. Konala sa v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej Fakulty UK v Bratislave. Na tému Finančné darcovstvo prednášali hostia zo Slovenska i zo zahraničia. Konferenciu zorganizovala ECAV na Slovensku v rámci projektu Rozvoj kresťanského šafárenia v ECAV na Slovensku..

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 30.5.2007

viac

Dohoda evanjelických cirkví augsburského vyznania

Medzi evanjelickými cirkvami augsburského vyznania na Slovensku a v Rakúsku už dávnejšie existovala vzájomná spolupráca, no nebola medzi nimi uzavretá zmluva o spolupráci. Obe cirkvi sa preto rozhodli podpísať oficiálnu dohodu o vzájomnej spolupráci. Stalo sa tak 18. mája 2007 v Eisenstadte, sídelnom meste rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, kde sa stretli Herwig Sturm a Miloš Klátik, generálni biskupi oboch cirkví. Na stretnutí boli prítomní aj generálny dozorca ECAV Pavel Delinga a superintendent diecézy Burgenland Manfred Koch.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.5.2007

viac

Stretnutie generálneho biskupa s komisárom EÚ

V sobotné predpoludnie 19. mája sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a pracovníkov GBÚ s Jánom Figeľom, členom Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

 

Edita Sabolíková | 29.5.2007

viac

Generálny biskup ECAV navštívil Ukrajinu

V dňoch 3. – 10. mája 2007 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik spolu so skupinou ôsmich predstaviteľov evanjelickej cirkvi v Nemecku a Francúzsku absolvoval oficiálnu návštevu v evanjelicko-luteránskych a pravoslávnych cirkevných zboroch na Ukrajine. Delegácia navštívila veriacich v mestách Odesa, Poltava, Kyjev a Vinica a rokovala s ich predstaviteľmi.

 

Edita Sabolíková | 23.5.2007

viac

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v piatok 11. mája 2007 stretlo na Ministerstve spravodlivosti SR v Bratislave s podpredsedom vlády SR a ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom, aby prerokovali otázky postavenia ECAV na Slovensku vyplývajúcimi zo Zmluvy medzi štátom a registrovanými cirkvami z roku 2002.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.5.2007

viac

Slovenskí duchovní rokovali s nemeckými partnermi

Združenie evanjelických duchovných (ZED) zorganizovalo stretnutie výboru ZED so Zborom biskupov ECAV na Slovensku a so zástupcami farárskych spolkov vo Württenbersku a Durínsku. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť nemeckých partnerov 27. apríla 2007 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Slavomír Sabol, predseda ZED | 14.5.2007

viac

Panelová diskusia a Valné zhromaždenie ZED

22. apríla 2007 sa v Dolnom Kubíne stretli členovia Združenia evanjelických duchovných (ZED) so zborom biskupov ECAV. V predvečer VZ ZED sa zúčastneným prihovoril najprv brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD, potom brat Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup (výber z príhovoru pripájame). Vyjadrili radosť nad týmto stretnutím a načrtli problémy, s ktorými spoločne zápasíme v ECAV. V panelovej diskusii potom odpovedali na aktuálne otázky týkajúce sa vývoja ďalšej spolupráce medzi ZED a ECAV, zvýšenia kazateľskej úrovne ordinovaných, ďalšieho teologického vzdelávania a sociálneho zabezpečenia ordinovaných.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.5.2007

viac

Zo stanoviska ECAV, ktoré bolo prednesené na VZ a. s. Tranoscius 20. 5. 2007

Evanjelický posol spod Tatier uverejnil v 16. čísle článok „Bude mimoriadne valné zhromaždenie“. K informáciám v ňom uverejneným pripájame výber zo stanoviska ECAV, ktoré odznelo na spomínanom VZ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.5.2007

viac

Vydavateľstvo Tranoscius bolo vlani stratové

Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - Stratu 1,8 milióna Sk zaznamenalo vlani najstaršie vydavateľstvo evanjelickej náboženskej literatúry na Slovensku Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš. Súvisí to so znížením skladových zásob v hodnote troch miliónov korún. Predávali tzv. knižné ležiaky za symbolickú korunu, čo malo nepriaznivý dopad na hospodársky výsledok. O znížení skladových zásob ako nevyhnutnom kroku rozhodlo vlaňajšie valné zhromaždenie...

 

TASR/Tlačové oddelenie | 1.5.2007

viac

Vieroučný výbor opäť zasadal

Ďalšie zasadnutie Vieroučného výboru ECAV (VV) sa konalo 11. apríla 2007 na GBÚ v Bratislave pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. Po úvodnom privítaní bratom biskupom nasledovalo zamyslenie nad duchovným slovom, ktoré povedala sestra farárka Júlia Gabčová na text J 19, 17.

 

Viera Mosná / Tlačové oddelenie | 30.4.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart