Z programu Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Bratislava - Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, prijal v prítomnosti kancelára Milana Čiča dňa 31. októbra 2006 Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV a Pavla Delingu generálneho dozorcu ECAV. Stalo sa tak dva dni po ich slávnostnej inštalácii, na ktorej sa prezident Gašparovič nemohol zúčastniť. Prezident obom najvyšším predstaviteľom ECAV zablahoželal k zvoleniu a nástupu do funkcií. Počas stretnutia prejavil mimoriadnu ochotu na ďalšie stretnutia...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.11.2006

viac

Slávnostná inštalácia M. Klátika a P. Delingu v kostole Sv. Trojice v Petržalke

Bratislava - „Schádzame sa dnes k slávnosti inštalácie v poslušnosti voči starocirkevným tradíciám. Chceme, aby dnes Boží Duch požehnal to, čo budete konať a chceme ho prosiť o jeho prítomnosť. Chceme vás požehnať v mene trojjediného Boha Otca. Máte dnes prevziať najvyššiu službu v našej cirkvi, službu pre boží ľud, predstavujete boží ľud a budete stáť v službe božieho ľudu,“ povedal Július Filo, odstupujúci generálny biskup Evanjelickej cirkvi. a....

 

Eva Bombová | 3.11.2006

viac

Prezident Ivan Gašparovič prijal M. Klátika a P. Delingu

Bratislava - Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, prijal v utorok, dňa 31. októbra 2006 Miloša Klátika, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Pavla Delingu, generálneho dozorcu ECAV. Stalo sa tak pri príležitosti ich nedávnej slávnostnej inštalácie, ktorá sa uskutočnila dňa 28. októbra 2006 v evanjelickom kostole v Bratislave – Petržalke na Strečnianskej ulici. Na samotnej inštalácii zastupoval prezidenta Gašparoviča Marián Parkányi...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 3.11.2006

viac

Pavel Delinga: životopis

Ing. Pavel Delinga CSc., generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 23.10.2006

viac

Miloš Klátik: životopis

Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 22.10.2006

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart