Pavel Delinga: životopis

Ing. Pavel Delinga CSc., generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 23.10.2006

viac

Miloš Klátik: životopis

Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 22.10.2006

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart