Spoločenstvo s bratmi a sestrami v Nadlaku

V Nadlaku sa delegácia našej ECAV na Slovensku zastavila cestou na 3. medzinárodné ekumenické stretnutie do Sibiu, ako aj na spiatočnej ceste zo Sibiu do vlasti. Generálny biskup ECAV Miloš Klátik, riaditeľ GBÚ ECAV v Bratislave Dušan Vagaský a seniorálny kaplán Novohradského seniorátu Matej Alcnauer sa v Nadlaku stretli s veľmi srdečným prijatím bratov a sestier zo Slovenského luteránskeho seniorátu v Rumunsku. Oficiálne ich privítal brat senior Juraj Bálint.

 

Edita Sabolíková | 17.9.2007

viac

Hodnotenie tohtoročnej Teologickej konferencie ECAV na Slovensku bolo pozitívne

V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa v dňoch 27. a 28. augusta konala Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2007. Pripravilo ju Misijno-vzdelávacie oddelenie Generálneho biskupského úradu v spolupráci so Združením evanjelických duchovných. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 evanjelických duchovných z celého Slovenska. Hlavnou témou konferencie bola téma Povolanie – Vocatio. S prednáškami na nej vystúpili významní hostia z Nemecka a Rakúska a eurokomisár Ján Figeľ.

 

M. Kováčiková  | 6.9.2007

viac

Stretnutie v Ženeve

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol od 22. do 24. augusta 2007 na návšteve Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve (Švajčiarsko). Cesta sa konala na pozvanie SLZ a jej cieľom bolo stretnutie biskupov európskych členských cirkví SLZ, ktorí boli zvolení v poslednom čase, s pracovníkmi SLZ a zoznámenie sa jednotlivými pracoviskami SLZ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 28.8.2007

viac

V Čachticiach pred 160 rokmi prijali spisovnú slovenčinu

Dvojdňové spomienkové oslavy 160. výročia IV. sednice spolku Tatrín sa konali v Čachticiach v dňoch 11. a 12. augusta 2007. Uzákonenie spisovnej slovenčiny (pozri tu) si pripomenulo vyše 3 000 účastníkov osláv. Za ECAV na Slovensku sa na nich zúčastnila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.8.2007

viac

Návšteva z Metropolitan Washington, D. C., Synod

Od 28. júla 2007 do 6. augusta 2007 boli na oficiálnej návšteve našej cirkvi pracovníci ústredia Metropolitan synody vo Washingtone, D. C., čo je v našom ponímaní dištriktuálny biskupský úrad). Delegáciu viedla Dr. Rosemary Burtonová, ktorá sa nedávno stala predsedníčkou pracovnej skupiny Metropolitan synody pre Slovensko, preto sa chcela zoznámiť s ľuďmi, s ktorými spolupracuje. Sprevádzali ju reverend Robert Allard, ktorý je predsedom komisie svetovej misie pri Metropolitan synode, a Barbara Piotreková, členka tejto komisie.

 

Petra Capandová, Zahraničné oddelenie GBÚ | 17.8.2007

viac

Världens Fest vo Švédsku

Delegácia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bola od 8. do 13. augusta 2007 na oficiálnej návšteve Švédskej cirkvi. Delegáciu viedli generálny biskup Miloš Klátik a biskup Západného dištriktu Milan Krivda

 

Edita Sabolíková | 17.8.2007

viac

Ordinácia novokňazov v Poprade

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Poprade sa v sobotu 4. augusta 2007 konala ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí len pár dní predtým úspešne zložili kaplánske skúšky. Ide o významnú udalosť v živote Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Nových kaplánov a kaplánky slávnostne ordinovali vrcholní predstavitelia ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.8.2007

viac

Zástupcovia ECAV vo Švédsku

Päťčlenná delegácia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu dnes odletela do Švédska.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 8.8.2007

viac

Stretnutie s ministerkou Vierou Tomanovou

S ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou sa na oficiálnom stretnutí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave 9. júla 2007 zišli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 17.7.2007

viac

Náš biskup prvýkrát v Amerike

Zo svojej prvej oficiálnej cesty do Kanady a USA sa po dvoch týždňoch vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Navštívil evanjelické cirkvi v Kanade a USA a rokoval s ich najvyššími predstaviteľmi. Cieľom návštevy bolo vyhodnotiť doterajšie kontakty a dohodnúť sa na ďalšej spolupráci najmä v oblasti poskytovania lektorov a študijných pobytov pre našich študentov a farárov.

 

Edita Sabolíková | 4.7.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart