Generálny biskup ECAV Miloš Klátik na návšteve vo Švédsku

BRATISLAVA – Na krátkej návšteve v diecéze Švédskej evanjelickej cirkvi Härnösand, bol v uplynulých dňoch Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, ktorá bola prvou cestou do Škandinávie odkedy je vo funkcii.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 16.1.2007

viac

Misionárka Hilveliisa Ukkonen už má vo Fínsku faru

BRATISLAVA – Do zboru Fínskej evanjelicko – luteránskej cirkvi v meste Lappeenranta nastupuje od 1. februára 2007 Hilveliisa Ukkonen, ktorá ešte vlani pôsobila na Slovensku. Pracovala na Generálnom biskupskom úrade ako tajomíčka pre zahraničnú misiu, predtým bola aj riaditeľkou Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a venovala sa práci s mládežou. Študovala u nás i teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity...

 

Eva Bombová | 12.1.2007

viac

Prezident Gašparovič prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Z príhovoru generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 11.1.2007

viac

Poriadok SB na Misijnú nedeľu – 1. nedeľa po Zjavení – 7.1.2007

Téma: „Ani ja ťa neodsudzujem.“ Téma vychádza z biblického textu v J 8, 11. Okrem verných návštevníkov služieb Božích chceme osloviť aj ľudí, ktorí prišli do kostola náhodne, alebo doň nechodia. V našom texte, ktorý je zároveň kázňovým textom, sa Ježiš rozpráva so ženou, ktorú pristihli pri cudzoložstve, a preto ju Židia chceli ukameňovať. On najprv zahanbuje týchto ľudí známym výrokom „Kto je bez hriechu, nech hodí...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 5.1.2007

viac

List prezidentovi

Vážený pán Ivan Gašparovič prezident Slovenskej republiky Kancelária prezidenta SR Hodžovo námestie Bratislava V Bratislave, 18. december 2006 Vážený pán prezident, dovoľte nám v tomto predvianočnom čase Vám zaželať pokojné a milostiplné vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov Vašej náročnej a zodpovednej práci v Novom roku...

 

Predsednictvo ECAV | 2.1.2007

viac

Stretnutie M. Klátika s M. Kochom a S. Frostom z Rakúska

Bratislava – Nová dimenzia konkrétnejšej a intenzívnejšej susedskej spolupráce pri rôznych domácich i zahraničných aktivitách medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a superintendentúrou Burgenland v Rakúsku, tvorila jednu z dominantných tém stretnutia Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku so superintendentom Manfredom Kochom a so Sönkem Frostom, zborovým farárom v Deutsch Jahrndorfe a Nickelsdorfe v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskou...

 

Zuzana Benková, zahraničná tajomníčka GBÚ | 29.11.2006

viac

Čo chystá EVS na rok 2007?

Bratislava – Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá (EVS), pripravuje pre rok 2007 opäť mnohé zaujímavé a aj nové aktivity. Popri už tradičných knihách a brožúrach, keď EVS chystá nové tituly, budú napr. formou krátkych rozhlasových a televíznych programov pozývať ľudí na objavovanie kresťanstva a pravdy o živote. EVS pripravuje novú web stránku, ktorá bude orientovaná na sekulárneho človeka a pripravovaný je aj internetový kurz o viere. Aj v roku...

 

Zdroj: Informačný list EVS 3/2006 | 28.11.2006

viac

Stanislav Pientak novým biskupom Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v.

Český Tešín – V Českom Těšíne sa v dňoch 10.- 11.novembra 2006 uskutočnilo zasadnutie XXVI. Synody Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. (SCEAV) v Českej republike, na ktorom doterajšieho biskupa Vladislava Volného vystriedal na základe výsledku volieb nový biskup Stanislav Pientak. Biskup Pientak má 60 rokov a je farárom v Třinci, v duchovnej službe SCEAV je od roku 1973 a je i známym teológom a pedagógom. Námestníkom S. Pientaka sa stal Jan Waclawek, kurátorom Adam Cieslar a jeho zástupkyňou Marta Czyžová – novým členom Cirkevnej rady je Jan Kaleta.

 

Zdroj: Tlačová správa SCEAV | 13.11.2006

viac

Budúci program generálneho biskupa Miloša Klátika

V nadchádzajúcich dňoch sa biskup M. Klátik v termíne 10.- 11. novembra 2006 v Českom Tešíne zúčastní synody Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. v Českej republike. Na slávnostnej posviacke ev. a. v. chrámu Božieho v cirkevnom zbore v Dudinciach (12.11.) v Hontianskom senioráte bude kazateľom Božieho slova. Dňa 19.11. 2006 bude kázať v ev. a. v. chráme Božom v Sennom v Novohradskom senioráte na misijnej slávnosti V termíne 17. – 18. 11. 2006...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.11.2006

viac

Z programu Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Bratislava - Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, prijal v prítomnosti kancelára Milana Čiča dňa 31. októbra 2006 Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV a Pavla Delingu generálneho dozorcu ECAV. Stalo sa tak dva dni po ich slávnostnej inštalácii, na ktorej sa prezident Gašparovič nemohol zúčastniť. Prezident obom najvyšším predstaviteľom ECAV zablahoželal k zvoleniu a nástupu do funkcií. Počas stretnutia prejavil mimoriadnu ochotu na ďalšie stretnutia...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.11.2006

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart