Združenie ROMA hodnotilo svoj prvý rok

Rómsky summit s medzinárodnou účasťou, zameraný na otázky misie a evanjelizácie v rómskych rodinách a osadách v Európe, uskutoční ako svoju najvýznamnejšiu tohtoročnú akciu občianske združenie ROMA (Rómska organizácia misijných aktivít) v auguste 2007. Toto združenie už rok pracuje pri Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 27.2.2007

viac

Neformálne stretnutie s médiami

Trochu oneskorené novoročné neformálne stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s novinármi sa konalo 22. 2. 2007 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 24.2.2007

viac

Rokovanie na Ministerstve kultúry SR

Oficiálne rokovanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s riaditeľom Cirkevného odboru MK SR Jánom Juranom a ďalšími pracovníkmi sa uskutočnilo 21. 2. 2007 na Ministerstve kultúry SR. Na stretnutí hovorili o spôsobe efektívnej komunikácie s Cirkevným odborom. V popredí stáli ekonomické otázky, ktoré treba riešiť v najbližšom období.

 

Edita Sabolíková | 24.2.2007

viac

Stretnutie k priamym prenosom zo služieb Božích

Stretnutie k priamym prenosom zo služieb Božích sa na GBÚ v Bratislave uskutočnilo 19. 2. 2007. Seminár bol zameraný na pomoc pri uskutočňovaní rozhlasových a televíznych prenosov zo služieb Božích v roku 2007. Zúčastnilo sa na ňom asi 20 sestier farárok a bratov farárov z celého Slovenska. V úvode prítomných pozdravil brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý vyzdvihol význam rozhlasových a televíznych služieb Božích a ocenil ich starostlivú prípravu.

 

Edita Sabolíková | 23.2.2007

viac

Konferencia Pravoslávnej cirkvi

V Bratislave sa v hoteli Kyjev 12. 2. 2007 konala konferencia Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku na tému Úloha ženy z pohľadu pravoslávnej cirkvi. Ako jediný z predstaviteľov slovenských cirkví bol pozvaný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý pri tejto príležitosti pozdravil Jána, arcibiskupa prešovského a Slovenska, a Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 23.2.2007

viac

Pamiatku kazateľa J. Seberíniho si pripomenuli na Orave

Veličná 11. februára (TASR) - Pri príležitosti 150. výročia úmrtia evanjelického farára, pedagóga, polyhistora Jána Seberíniho sa uskutočnilo dnes spomienkové podujatie v dolnooravskej obci Veličná (okres Dolný Kubín).

 

Edita Sabolíková | 12.2.2007

viac

Stretnutie generálneho biskupa s Dušanom Čaplovičom

BRATISLAVA - Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga sa 5. februára 2007 na Úrade vlády SR stretli s Dušanom Čaplovičom, podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Informoval ho o stretnutí kresťanov šiestich národov Európy, ktoré sa bude konať v Bratislave v júni 2008. Pôjde o významné podujatie a zúčastnia sa na ňom predstavitelia Nemecka,...

 

Oddelenie mediálnej komunikácie GBÚ ECAV | 7.2.2007

viac

Ocenenie pre Jána Rumanna

KOŠICE – Plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja ocenil JUDr. Zdenko Trebuľa život a dielo JUDr. Jána Rumanna, niekdajšieho dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi, ktorý bol aj významným politikom, verejným činiteľom a dobrodincom.

 

Eva Bombová | 6.2.2007

viac

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik na návšteve vo Švédsku

BRATISLAVA – Na krátkej návšteve v diecéze Švédskej evanjelickej cirkvi Härnösand, bol v uplynulých dňoch Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, ktorá bola prvou cestou do Škandinávie odkedy je vo funkcii.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 16.1.2007

viac

Misionárka Hilveliisa Ukkonen už má vo Fínsku faru

BRATISLAVA – Do zboru Fínskej evanjelicko – luteránskej cirkvi v meste Lappeenranta nastupuje od 1. februára 2007 Hilveliisa Ukkonen, ktorá ešte vlani pôsobila na Slovensku. Pracovala na Generálnom biskupskom úrade ako tajomíčka pre zahraničnú misiu, predtým bola aj riaditeľkou Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a venovala sa práci s mládežou. Študovala u nás i teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity...

 

Eva Bombová | 12.1.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart