Oficiálna návšteva v Bavorsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa včera, 23. januára 2008, vrátil z oficiálnej návštevy Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bavorsku, ktorá sa uskutočnila na pozvanie biskupa Johannesa Friedricha, ktorý je zároveň vedúcim biskupom VELKD (Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku).

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.1.2008

viac

Rozlúčka s apoštolským nunciom

Generálny biskup Miloš Klátik prijal oficiálne pozvanie na rozlúčkovú recepciu s apoštolským nunciom Mons. Henrykom Józefom Novackým, ktorá sa konala 8. januára 2008 na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 16.1.2008

viac

Novoročné prijatie u prezidenta republiky

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou 8. januára 2008 prijali v Prezidentskom paláci v Bratislave predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR na tradičnom novoročnom stretnutí. Za ECAV na Slovensku boli pozvaní generálny biskup ECAV Miloš Klátik a biskup ZD ECAV Milan Krivda.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 15.1.2008

viac

Superintendent Paul Weiland na GBÚ

Predstaviteľ Rakúskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania superintendent Dolného Rakúska Paul Weiland navštívil 20. decembra 2007 Generálny biskupský úrad v Bratislave a hovoril s generálnym biskupom ECAV Milošom Klátikom.

 

Edita Sabolíková | 8.1.2008

viac

3. adventná nedeľa v Košiciach

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice 16. decembra 2007 na čele so zborovým farárom-konseniorom Dušanom Havrilom privítal medzi sebou vzácnu návštevu – generálneho biskupa Miloša Klátika. Počas celej návštevy Košického seniorátu brata biskupa sprevádzal brat senior KESEN Ján Hruška.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.12.2007

viac

Pracovné stretnutie Výboru ZED so Zborom biskupov

Členovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) a Zbor biskupov ECAV sa 10. decembra 2007 opäť stretli v priestoroch Biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Prítomných privítal generálny biskup Miloš Klátik.

 

J. Vereščák, tajomník ZED  | 20.12.2007

viac

Zo stretnutia dozorcov ECAV

Vo Zvolene na BÚ ZD sa 24. novembra 2007 uskutočnilo bratsko-sesterské pracovné stretnutie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Pavla Delingu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Vladimírom Danišom, s dozorcom Východného dištriktu ECAV na Slovensku Jánom Brozmanom a dozorcami všetkých seniorátov.

 

Pavel Delinga, GD ECAV  | 12.12.2007

viac

Trojpartnerstvo a jeho stály výbor

V Diakonissenmutterhause v Stuttgarte sa stretli zástupcovia troch partnerských cirkvi - Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu, Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Thüringene (Durínsko) a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na zasadnutí Stáleho výboru trojpartnerstva.

 

Daniel Midriak | 10.12.2007

viac

2. zasadnutie medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 23. októbra 2007 už po druhý raz zišli členovia medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – predstavitelia spuluorganizátorských cirkví zo šiestich európskych krajín – z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Pozvaní sú aj veriaci z iných krajín.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.12.2007

viac

Mimoriadne generálne presbyterstvo

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa dňa 16. novembra 2007 konalo mimoriadne zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu sa zaoberalo problematikou cirkevného školstva a diakonie.

 

Daniela Veselá | 5.12.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart