Zasadnutie Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV

Dňa 18. 2. 2009 sa v priestoroch GBÚ konalo zasadnutie Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku. Jeho členovia hodnotili uplynulý rok a venovali sa príprave programu vzdelávania cirkevných hudobníkov na rok 2009.

 

Eva Kolesárová | 11.3.2009

viac

Biskup Uhorskai oslávil 90. narodeniny

V pondelok 2. marca 90. narodeniny oslávil brat emeritný biskup Pavel Uhorskai. Novohradský seniorát pri tejto príležitosti 5. marca usporiadal seniorálnu pastorálnu konferenciu v Tomášovciach, kde biskup P. Uhorskai v súčasnosti žije. Oslávencovi prišli k významnému životnému jubileu zablahoželať aj brat generálny biskup Miloš Klátik, brat generálny dozorca Pavel Delinga, brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, brat dozorca Západného dištriktu Vladimír Daniš, riaditeľ Tranoscia, a. s., Ľubomír Turčan a iní hostia.

 

-mk- | 7.3.2009

viac

Rokovali sme o masmédiách

Na GBÚ sa 4. marca 2009 na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku stretli s ním Dušan Jarjabek, poslanec NR SR a podpredseda Rady NR SR pre kultúru a médiá, a prof. Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na rokovaní bol prítomný aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 5.3.2009

viac

Smútočná rozlúčka s obeťami tragickej dopravnej nehody

V Bánovciach nad Bebravou sa 26. februára 2009 konala spoločná ekumenická rozlúčke s dvanástimi obeťami tragickej dopravnej nehody z 21. februára pri Polomke. V mene vlády SR a jej predsedu Roberta Fica vyjadril pozostalým hlbokú sústrasť podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. V mene ECAV na Slovensku mal smútočný príhovor a modlitbu biskup ZD Milan Krivda.

 

-eš- | 2.3.2009

viac

Návšteva v Štuttgarte

Dňa 12. a 13. februára 2009 navštívili pracovníci Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku zariadenie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Würtembersku - Haus Birkach. Na rokovaní sa zúčastnili Jaroslav Števove, projektový manažér, Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu a Juraj Mihálik, tajomník pre zahraničie.

 

Juraj Mihálik | 2.3.2009

viac

Stretnutie šiestich biskupov v Budapešti

Členovia zborov biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Maďarsku sa stretli na spoločnom rokovaní v Budapešti v dňoch 11. - 12. februára 2009. Išlo o prvé stretnutie tohto druhu, ktoré by malo predstavovať prelom v bilaterálnych vzťahoch oboch cirkví. Prioritným cieľom schôdzky bolo napomôcť rozvoju dobrých vzťahov medzi oboma národmi.

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac

Inštalácia nového biskupa Reformovanej cirkvi

V sobotu 14. februára 2009 členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku prijali pozvanie Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) na Slovensku a zúčastnili sa na inštalácii novozvoleného biskupa RKC Lászlóa Fazekasa.

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac

Inštalácia zborovej farárky v Bratislave

Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave bola 8. februára 2009 inštalovaná za zborovú farárku tunajšieho cirkevného zboru sestra Erika Hlačoková. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Šefranko | 16.2.2009

viac

Návšteva generálneho biskupa na troch SPK

V januári a februári 2009 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na ďalších troch seniorálnych pastorálnych konferenciách (SPK) našich duchovných, a to v Hontianskom, vo Zvolenskom a v Považskom senioráte.

 

Edita Škodová | 16.2.2009

viac

Stretnutie predstaviteľov ECAV s ústavnými činiteľmi SR

Po roku sa v utorok 10. februára 2009 opäť stretli predstavitelia našej cirkvi s ústavnými činiteľmi - členmi vlády SR a poslancami Národnej rady SR z radov evanjelikov a. v. na už tradičnom stretnutí na začiatku nového roku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 15.2.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart