Z vedeckej rady vo Wittenbergu

V pondelok 8. októbra 2018 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie Vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu. Zúčastnil sa na ňom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2018

viac

Z pracovného aktívu BAS 2018

V nedeľu 30. septembra 2018 popoludní sa v Ev. kostole v Šamoríne uskutočnil pracovný aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý organizačne pripravil Seniorálny stavebný výbor BAS. Na stretnutí bolo prítomných 25 účastníkov z 12 cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 10.10.2018

viac

Biblická konferencia v Hannoveri

V dňoch 10. − 13. 9. 2018 sa v nemeckom Hannoveri konala biblická konferencia. Okrem zástupcov z nemeckých cirkví sa na nej zúčastnili aj členovia ECAV na Slovensku a Kresťanskej reformovanej cirkvi zo Slovenska.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky

V CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky sa 26. augusta 2018 uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie v dvorníckom chráme Božom a 3. septembra 2018 v tesárskom chráme Božom.

 

Dušan Hučka, farár-administrátor | 7.10.2018

viac

Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici

Na Teologickej konferencii ECAV na Slovensku 2018 bolo v dňoch 19. – 21. septembra 2018 prítomných spolu 116 účastníkov, ktorí sa vzdelávali na tému „Právo v cirkvi a štáte“ a vytvorili požehnané bratsko-sesterské spoločenstvo.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

viac

Ordinácia novokňazov 2018 v Radvani

Ev. a. v. chrám Boží v Banskej Bystrici-Radvani sa v 17. nedeľu po Svätej Trojici 23. septembra 2018 stal miestom slávnostnej ordinácie štyroch novokňazov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

viac

Rokovanie s predsedom vlády

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR generálny biskup Miloš Klátik a predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský sa 19. septembra 2018 stretli v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiecézy s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na pracovnom rokovaní.

 

Dušan Vagaský, GBÚ | 27.9.2018

viac

Vernisáž fotografií a koncert v Zelenom lese

Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu, ktoré v Modre-Kráľovej vybudovali miestni dobrovoľníci – členovia cirkevného zboru, sa večer 8. septembra 2018 stal dejiskom vernisáže fotografií Juraja Mravca a koncertu speváčky Jany Orlickej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 13.9.2018

viac

Srdcia, ruky a hlasy v službe Bohu

Od 11. do 14. júla 2018 sa organová hudba a spev niesli priestormi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave viac než inokedy. Konal sa tam tohtoročný kantorský a dirigentský kurz ECAV na Slovensku.

 

Erika Sukovská za kantorov, Viera Zaťková Pališinová za dirigentov | 4.9.2018

viac

2. medzinárodný seminár pre laikov

V nemeckom Wittenbergu, hlavnom meste reformácie, sa 9. − 18. augusta 2018 uskutočnil medzinárodný seminár pre neordinovaných pracovníkov cirkvi, ktorý zorganizoval Svetový luteránsky zväz.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 27.8.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart