Aktív generálneho dozorcu 2016

V sobotu 8. októbra 2016 sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal celocirkevný aktív generálneho dozorcu s dozorcami a ďalšími spolupracovníkmi ECAV na Slovensku zameraný na hospodárske otázky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.10.2016

viac

Konzultácia partnerských cirkví

Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku organizovala 22. – 28. septembra 2016 v Stuttgarte stretnutie so svojimi partnerskými cirkvami pri príležitosti reformačnej dekády. Na pozvanie organizátorov sa na stretnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.10.2016

viac

ZO 4. ZASADNUTIA GP ECAV 2016

Všetkých 16 členov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku sa zišlo 7. 10. 2016 na GBÚ v Bratislave na 4. zasadnutí v tomto roku, aby prerokovali dôležité materiály, ktoré predložilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku, ale aj niektoré výbory a iné kompetentné orgány pracujúce v našej cirkvi.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 13.10.2016

viac

Ordinácia novokňazov 2016 v Bardejove

V nedeľu 25. septembra 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Bardejove uskutočnila slávnostná ordinácia piatich nových duchovných našej cirkvi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.10.2016

viac

Z valného zhromaždenia ZED v L. Mikuláši

V Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. septembra 2016 konalo už druhé tohtoročné valné zhromaždenie ZED. Zúčastnilo sa na ňom vyše 70 duchovných.

 

Katarína Hudáková, zborová farárka, CZ ECAV Lipt. Ondrej, seniorka LOS  | 6.10.2016

viac

8. ročník turnaja o pohár generálneho biskupa

V sobotu 1. októbra 2016 sa v športovej hale v Prievidzi konal 8. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 5.10.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom sa konala 27. septembra v Cirkevnom zbore ECAV Ivančiná, kde brat farár pôsobil 37 rokov.

 

Jozef Havrila st., námestný farár, CZ ECAV Žilina | 3.10.2016

viac

Nemecký Kirchentag k 500. výročiu reformácie

V dňoch 25. – 27. augusta 2016 sa v Berlíne konalo zasadnutie Medzinárodného výboru Kirchentagu (Kirchentag – Evanjelické cirkevné dni). Na rokovaní sa zúčastnil aj Samuel Miško, člen výboru za ECAV na Slovensku a tajomník GBÚ pre zahraničie.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

Kantorské kurzy 2016

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 14. - 16. júla 2016 kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov. Témou prednášok a praktických cvičení bola hra liturgie a piesní k Večeri Pánovej.

 

Mgr. Jozef Havrila ml. a Mgr. art. Katarína Juríková | 18.8.2016

viac

Aj cirkvi môžu ovplyvniť predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie

Štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý je vládou SR poverený zastupovať Slovensko pri vykonávaní predsedníctva SR v Rade Európskej únie, v utorok 12. júla 2016 prijal zástupcov Konferencie európskych cirkví (KEK) a zástupcov Komisie biskupských konferencií v Európe (COMECE).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart