Oslavy v Beckove – rodisku J. M. Hurbana

V rámci Roka J. M. Hurbana sa v Beckove, kde J. M. Hurban uzrel na tamojšej evanjelickej fare svetlo sveta, konali pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia slávnostné spomienkové služby Božie. Na oslavách sa zúčastnili podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová a ďalšie osobnosti. V chráme Božom ich privítala zborová dozorkyňa Darina Jarábková, v mene diecézneho biskupa Viliama Judáka zhromaždenie pozdravil Tibor Šuba, v mene EBF UK dekan Juraj Bándy a zaujímavosti zo života J. M. Urbana uviedol Miroslav Hvožďara. Pozdrav od rodákov v Chorvátsku odovzdala sestra farárka Viera Bátoryová. Slávnostné služby Božie liturgovali Ján Ochodnický, Eva Juríková, Ján Baláž a Milada Krížová a miestna farárka Monika Chúťková. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Sabolíková | 21.3.2007

viac

Päť rokov činnosti Evanjelického mediálneho programu

V týchto dňoch si pracovníci Evanjelického mediálneho programu v Bratislave spolu s členmi tohto občianskeho združenia a desiatkami dobrovoľných spolupracovníkov pripomenuli 5. výročie svojho vzniku. Ak len letmo rekapitulujeme jeho činnosť, musíme konštatovať, že bola úspešná.

 

Fedor Bartko, EMP | 17.3.2007

viac

Diskusný večer na tému: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky

Dňa 14. 3. 2007 o 18.00 hod. v klubových priestoroch EBF UK na Bartókovej ul. 8 sa uskutočnil diskusný večer nielen pre študentov EBF UK, ale aj iných záujemcov, na tému Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. Prednášal Ing. Miloš Dudáš, PhD., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 15.3.2007

viac

Zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ sa v pondelok 5. marca 2007 konalo zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku. V úvode sa predsedníctvo cirkvi za prítomnosti brata Ondreja Prostredníka zaoberalo otázkami postavenia ECAV na Slovensku v Ekumenickej rade cirkví SR a tiež postavením a úlohami generálneho tajomníka ERC SR z pohľadu evanjelickej cirkvi a. v.

 

Edita Sabolíková | 9.3.2007

viac

Stretnutie vrcholných orgánov ECAV na Slovensku

V piatok 23. februára 2007 sa stretlo predsedníctvo synody s predsedníctvami dištriktov a generálnej cirkvi s cieľom prípravy tohtoročného zasadnutia synody našej cirkvi. Synoda sa bude konať v Ružomberku 15. a 16. júna a miesto i program jej rokovania má podľa minuloročného rozhodnutia synodálov v Piešťanoch zdôrazniť jubileum pamätnej Ružomberskej synody z roku 1707.

 

Daniel Midriak | 2.3.2007

viac

Stretnutie s predstaviteľmi nemeckých evanjelických cirkví

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 26. februára 2007 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave stretol s predstaviteľmi nemeckých evanjelických cirkví na čele s Dietrom Brandesom z Württemberskej cirkvi. Hovorili o projekte vzdelávania farárov v oblasti pastorálnej starostlivosti, ktorý chcú evanjelické cirkvi v Nemecku realizovať v spolupráci s našou cirkvou.

 

Edita Sabolíková | 2.3.2007

viac

Zástupkyňa Evanjelickej luteránskej cirkvi na návšteve GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik 1. marca rokoval s Twilou Schockovou, zástupkyňou Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pre Európu a Stredný východ, o prioritách našej cirkvi v najbližšom období. Poďakoval za podporu ECAV na Slovensku formou zabezpečovania lektorov pre evanjelické lýceá v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach a vyjadril záujem o pokračovanie v spolupráci pri aktivitách s deťmi a mládežou.

 

Edita Sabolíková | 2.3.2007

viac

Zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

28. februára 2007 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konalo pravidelné zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku, ktoré viedol generálny biskup Miloš Klátik. Zo stretnutia vyplynulo uznesenie urýchlene vypracovať stanovisko k parafrázovaným prekladom Biblie a k iným nevhodným dielam šíreným aj v našich cirkevných zboroch a tiež potreba prípravy a vydania Evanjelického katechizmu.

 

Edita Sabolíková | 1.3.2007

viac

Združenie ROMA hodnotilo svoj prvý rok

Rómsky summit s medzinárodnou účasťou, zameraný na otázky misie a evanjelizácie v rómskych rodinách a osadách v Európe, uskutoční ako svoju najvýznamnejšiu tohtoročnú akciu občianske združenie ROMA (Rómska organizácia misijných aktivít) v auguste 2007. Toto združenie už rok pracuje pri Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 27.2.2007

viac

Neformálne stretnutie s médiami

Trochu oneskorené novoročné neformálne stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s novinármi sa konalo 22. 2. 2007 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 24.2.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart