Päť rokov činnosti Evanjelického mediálneho programu

V týchto dňoch si pracovníci Evanjelického mediálneho programu v Bratislave spolu s členmi tohto občianskeho združenia a desiatkami dobrovoľných spolupracovníkov pripomenuli 5. výročie svojho vzniku. Ak len letmo rekapitulujeme jeho činnosť, musíme konštatovať, že bola úspešná.

 

Fedor Bartko, EMP | 17.3.2007

viac

Diskusný večer na tému: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky

Dňa 14. 3. 2007 o 18.00 hod. v klubových priestoroch EBF UK na Bartókovej ul. 8 sa uskutočnil diskusný večer nielen pre študentov EBF UK, ale aj iných záujemcov, na tému Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. Prednášal Ing. Miloš Dudáš, PhD., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 15.3.2007

viac

Zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ sa v pondelok 5. marca 2007 konalo zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku. V úvode sa predsedníctvo cirkvi za prítomnosti brata Ondreja Prostredníka zaoberalo otázkami postavenia ECAV na Slovensku v Ekumenickej rade cirkví SR a tiež postavením a úlohami generálneho tajomníka ERC SR z pohľadu evanjelickej cirkvi a. v.

 

Edita Sabolíková | 9.3.2007

viac

Stretnutie vrcholných orgánov ECAV na Slovensku

V piatok 23. februára 2007 sa stretlo predsedníctvo synody s predsedníctvami dištriktov a generálnej cirkvi s cieľom prípravy tohtoročného zasadnutia synody našej cirkvi. Synoda sa bude konať v Ružomberku 15. a 16. júna a miesto i program jej rokovania má podľa minuloročného rozhodnutia synodálov v Piešťanoch zdôrazniť jubileum pamätnej Ružomberskej synody z roku 1707.

 

Daniel Midriak | 2.3.2007

viac

Stretnutie s predstaviteľmi nemeckých evanjelických cirkví

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 26. februára 2007 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave stretol s predstaviteľmi nemeckých evanjelických cirkví na čele s Dietrom Brandesom z Württemberskej cirkvi. Hovorili o projekte vzdelávania farárov v oblasti pastorálnej starostlivosti, ktorý chcú evanjelické cirkvi v Nemecku realizovať v spolupráci s našou cirkvou.

 

Edita Sabolíková | 2.3.2007

viac

Zástupkyňa Evanjelickej luteránskej cirkvi na návšteve GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik 1. marca rokoval s Twilou Schockovou, zástupkyňou Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pre Európu a Stredný východ, o prioritách našej cirkvi v najbližšom období. Poďakoval za podporu ECAV na Slovensku formou zabezpečovania lektorov pre evanjelické lýceá v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach a vyjadril záujem o pokračovanie v spolupráci pri aktivitách s deťmi a mládežou.

 

Edita Sabolíková | 2.3.2007

viac

Zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

28. februára 2007 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konalo pravidelné zasadnutie Vieroučného výboru ECAV na Slovensku, ktoré viedol generálny biskup Miloš Klátik. Zo stretnutia vyplynulo uznesenie urýchlene vypracovať stanovisko k parafrázovaným prekladom Biblie a k iným nevhodným dielam šíreným aj v našich cirkevných zboroch a tiež potreba prípravy a vydania Evanjelického katechizmu.

 

Edita Sabolíková | 1.3.2007

viac

Združenie ROMA hodnotilo svoj prvý rok

Rómsky summit s medzinárodnou účasťou, zameraný na otázky misie a evanjelizácie v rómskych rodinách a osadách v Európe, uskutoční ako svoju najvýznamnejšiu tohtoročnú akciu občianske združenie ROMA (Rómska organizácia misijných aktivít) v auguste 2007. Toto združenie už rok pracuje pri Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Eva Bombová | 27.2.2007

viac

Neformálne stretnutie s médiami

Trochu oneskorené novoročné neformálne stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s novinármi sa konalo 22. 2. 2007 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 24.2.2007

viac

Rokovanie na Ministerstve kultúry SR

Oficiálne rokovanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s riaditeľom Cirkevného odboru MK SR Jánom Juranom a ďalšími pracovníkmi sa uskutočnilo 21. 2. 2007 na Ministerstve kultúry SR. Na stretnutí hovorili o spôsobe efektívnej komunikácie s Cirkevným odborom. V popredí stáli ekonomické otázky, ktoré treba riešiť v najbližšom období.

 

Edita Sabolíková | 24.2.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart