Stretnutie šiestich biskupov v Budapešti

Členovia zborov biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Maďarsku sa stretli na spoločnom rokovaní v Budapešti v dňoch 11. - 12. februára 2009. Išlo o prvé stretnutie tohto druhu, ktoré by malo predstavovať prelom v bilaterálnych vzťahoch oboch cirkví. Prioritným cieľom schôdzky bolo napomôcť rozvoju dobrých vzťahov medzi oboma národmi.

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac

Inštalácia nového biskupa Reformovanej cirkvi

V sobotu 14. februára 2009 členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku prijali pozvanie Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) na Slovensku a zúčastnili sa na inštalácii novozvoleného biskupa RKC Lászlóa Fazekasa.

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac

Inštalácia zborovej farárky v Bratislave

Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave bola 8. februára 2009 inštalovaná za zborovú farárku tunajšieho cirkevného zboru sestra Erika Hlačoková. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Šefranko | 16.2.2009

viac

Návšteva generálneho biskupa na troch SPK

V januári a februári 2009 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na ďalších troch seniorálnych pastorálnych konferenciách (SPK) našich duchovných, a to v Hontianskom, vo Zvolenskom a v Považskom senioráte.

 

Edita Škodová | 16.2.2009

viac

Stretnutie predstaviteľov ECAV s ústavnými činiteľmi SR

Po roku sa v utorok 10. februára 2009 opäť stretli predstavitelia našej cirkvi s ústavnými činiteľmi - členmi vlády SR a poslancami Národnej rady SR z radov evanjelikov a. v. na už tradičnom stretnutí na začiatku nového roku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 15.2.2009

viac

Z posledného zasadnutia generálneho presbyterstva

Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 6. februára 2009 vo Zvolene. Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda, začala sa pracovná časť rokovania GP. Pre cirkevné zbory iste najzaujímavejším bodom rokovania bolo schválenie zahraničnej pomoci.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.2.2009

viac

130. výročie narodenia ev. farára a dramatika Jozefa Hollého

V podjavorinskej obci Moravské Lieskové si za veľkej účasti ľudí v nedeľu 1. februára pripomenuli viacerými podujatiami 130. výročie narodenia dramatika, národného buditeľa a farára Jozefa Hollého. Spomienkové slávnosti sa začali slávnostnými službami Božími v evanjelickom chráme za účasti generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, seniorky Považského seniorátu Evy Juríkovej, zástupcu Úradu vlády SR Daniela Šmihulu, starostu obce, samospráv z okolia, Matice slovenskej i potomkov J. Hollého – vnuka Josefa Abrháma, známeho českého herca.

 

Viera Macová-Barošková | 9.2.2009

viac

K 160. výročiu narodenia Hviezdoslava

160. výročie narodenia významného slovenského básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (pozri tu) si 1. a 2. februára 2009 pripomenuli v Dolnom Kubíne. Oslavy boli otvorené slávnostnými spomienkovými službami Božími v evanjelickom kostole, ktoré v priamom prenose odvysielala STV 2. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat biskup VD...

 

Edita Škodová | 9.2.2009

viac

DONAU WELLE proti násiliu v akejkoľvek podobe

V dňoch 27. až 28. januára 2009 sa v priestoroch Cirkevného zboru ECAV v Bratislave-Petržalke uskutočnilo stretnutie s bratmi a sestrami z evanjelicko-luteránskych cirkví vo Württembersku, v Bavorsku, Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku k projektu Donau Welle.

 

Juraj Mihálik | 5.2.2009

viac

Návšteva v Evanjelickom mediálnom programe

Dňa 5. 2. 2009 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD. spolu s riaditeľom GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušanom Vagaským Evanjelický mediálny program. Na návšteve sa oboznámili s filmovou a tlačovou produkciou EMP, ako i s ďalšou činnosťou tohto občianskeho združenia.

 

Jozef Szadvári | 5.2.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart