Lyon: reformovaní kritizovali jazykový zákon

Prinášame správu z posledných dvoch dní rokovania Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone, kde sa zúčastnili brat generálny biskup M. Klátik a brat farár J. Ruman.

 

Ján Ruman | 22.7.2009

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov

V prvé júlové dni pripravil Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (za organizačný tím: Mgr. art. Katarína Juríková a Mgr. Jozef Havrila ml.) ďalší kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov.

 

Eva Kolesárová  | 20.7.2009

viac

Z druhého dňa rokovania KEK

Valné zhromaždenie európskych cirkví sa koná každých 6 rokov. Cieľom tohto zhromaždenia predstaviteľov cirkvi je, samozrejme, okrem rozvíjania ekumenického dialógu, aj hodnotenie uplynulého obdobia a vízia pre budúcnosť.

 

Miloš Klátik, Ján Ruman  | 17.7.2009

viac

Prvý deň rokovania KEK-u

Dnes sa začalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone vo Francúzsku. Otváracie služby Božie sa konali v Chráme sv. Bonaventuru. Kázeň bola založená na texte z Písma svätého "Ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania"(Ef 4, 4).

 

Ján Ruman | 16.7.2009

viac

Duchovné cvičenia vo Švédsku – Zo švédskeho zápisníka 1, 2

Na duchovných cvičeniach v Åh stiftsgård, stredisku švédskej evanjelickej cirkvi v dištrikte Göteborg, sa v dňoch 7. – 14. júna 2009 zúčastnilo 26 ordinovaných a 5 neordinovaných členov našej cirkvi. Nižšie prinášame zajímavé postrehy Martina Šefranka.

 

Martin Šefranko | 16.7.2009

viac

Hostia z Neuenbürgu-Württembergu na GBÚ

Stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s 35-člennou skupinov farárov z Neuenbürgu-Württembergu na čele s Ulrichom Hirschom, vedúcim predstaviteľom GAW Württemberg, sa konalo 14. 7. 2009 na GBÚ.

 

-eš- | 15.7.2009

viac

Valné zhromaždenie KEK zasadá v Lyone

Generálny biskup ECAV na Slovensko Miloš Klátik 14. 7. 2009 odcestoval do Lyonu na 13. valné zhromaždenie KEK - Konferencie európskych cirkví. Sprevádza ho Ján Ruman, zborový farár z CZ V. Krtíš.

 

Edita Škodová | 15.7.2009

viac

20 rokov otvorených hraníc

V Šoproni si pripomenuli 20. výročie otvorenia hraníc po páde komunistického režimu. Na slávnostiach sa zúčastnili aj predstavitelia evanjelických cirkví z Maďarska, Rakúska i Bavorska a za ECAV na Slovensku bol prítomný generálny biskup Miloš Klátik.

 

 | 8.7.2009

viac

Sviatok Cyrila a Metoda na Devíne

Na oslavách príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda (pozri tu) na Veľkú Moravu na Devíne 5. 7. 2009 sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico a ďalší predstavitelia. ZA ECAV na Slovensku bol pozvaný generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 7.7.2009

viac

V Dačovom Lome si pripomenuli bratov Slávikovcov

Na pozvanie CZ ECAV Dačov Lom brat generálny biskup Miloš Klátik poslúžil kázňou slova Božieho na slávnostných službách Božích 21. 6. 2009 pri príležitosti 150. výročia narodenia Juraja Slávika a 75. výročia úmrtia Jána Slávika (pozri rubriku Významné osobnosti).

 

Edita Škodová | 24.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart