ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej Trojici, sviatočný deň, kedy si náš národ pripomínal 100. výročie vzniku Československej republiky, bola v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija milosťou sprevádzaná s výnimočným nádychom. Slávnostné služby Božie pri príležitosti POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME sa niesli v znamení vďačnosti, v rámci ktorých bola spoveď s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej a konal sa v poradí tretí Zborový deň s témou Arménsko -...

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija  | 14.11.2018

viac

MYJAVA V JUBILEJNOM ROKU

ZBOROVÝ DEŇ A VEČERA PÁNOVA V PRESBYTERSKÝCH RODINÁCH

 

Samuel Ján Mišiak, CZ Myjava | 14.11.2018

viac

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Aj Závažná Poruba si pripomenula 100 rokov od skončenia Veľkej vojny. V tejto vojne padlo 42 občanov tejto obce. Ich mená sú vytesané na pomníku. V čase vojny sa zlo rútilo na obec samospádom. Na nižnom konci zhoreli štyri domy. Nákazlivá španielka „úradovala“ tak, že v jednom dni sa kopali aj tri hroby. Potom prišlo v roku 1917 sucho. Hrozil hladomor. K tomu prichádzali zmrzačení vojaci z fronty. V nedeľu 11. novembra 2018 o 10.00 hodine sa...

 

Dušan Migaľa | 14.11.2018

viac

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

V Hlbokom sme si v októbri pripomenuli 175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí farári Myjavského seniorátu, medzi nimi aj - dnes už vyše 80-ročný - bývalý hlbocký farár Miroslav Hvožďara st. Kázňou slova Božieho poslúžil konsenior MYS Peter Švehla. Kázal na text 1J 5, 4: pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Pripomenul...

 

Oľga Zlochová, Senica | 14.11.2018

viac

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.11.2018

viac

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

Na Župnom námestí v Bratislave v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa 29. októbra 2018 odhalili na historickej budove Slovenskej národnej rady, bývalom župnom dome, bustu Samuelovi Zochovi. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

Slávnostné služby Božie v Sučanoch

Evanjelický a. v. chrám Boží v Sučanoch sa 21. 10. 2018 na 21. nedeľu po Svätej Trojici stal miestom konania slávnostných služieb Božích pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska, 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny aj 140. výročia narodenia významného politika a štátnika Milana Hodžu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

8. valné zhromaždenie GEKE v Bazileji

V dňoch 13. – 18. septembra 2018 sa konalo 8. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018 v Martine

V dňoch 19. − 20. 10. 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 58 delegátov s rozhodujúcim hlasom, ako aj delegáti s poradným hlasom, hostia a záujemcovia spomedzi veriacich.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2018

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovalo deväť uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart