Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

viac

Celonárodná slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra

V nedeľu 12. mája 2019 sa na Námestí slobody v Štúrove konalo slávnostné odhalenie pamätníka Ľudovítovi Štúrovi. Toto mesto nesie jeho meno už sedemdesiat jeden rokov.

 

Mária Popičová | 15.5.2019

viac

Kniha Oravy 2018, Cesty Juraja Tranovského

Ku koncu apríla 2019 došlo k oficiálnemu vyhláseniu súťaže Kniha Oravy 2018, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V kategórii Odborná literatúra sa na prvom mieste umiestnila kniha Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego, ktorú vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín.

 

Svätopluk Liptovský | 15.5.2019

viac

Valné zhromaždenie ZED 2019

V pondelok 6. mája 2019 sa v kúpeľoch Lúčky konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD | 14.5.2019

viac

Náboženská sloboda vo svete: význam, stav a vývoj

Náboženská sloboda je civilizačnou témou. Medzi evanjelických farárov do Zvolena, na Všeobecnú pastorálnu konferenciu 13. mája 2019, ju priniesol osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Ján Figeľ. Na nasledujúcich riadkoch vám ponúkneme časti zo samotnej prednášky.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 14.5.2019

viac

Akademický rok ukončili službami Božími

Evanjelická bohoslovecká fakulta je miesto, kde vzdelávajú našich budúcich farárov a farárky. Vysoká škola ako každá iná. S prednáškami, so skúškovým obdobím a zaslúženým letným oddychom. A predsa v niečom výnimočná. V jej priestoroch vnímate intenzívne pôsobenie Ducha Svätého.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 14.5.2019

viac

"ECAV s vami"

S pomocou Božou vznikla pred pár dňami naša facebooková stránka s názvom "ECAV s vami". Snažíme sa použiť aj túto sociálnu sieť na šírenie evanjelia a informovať o dianí v evanjelickej cirkvi. Ak máte svoj účet na Facebooku, radi sa tam s vami stretneme. Stačí si dať do vyhľadávača ECAV s vami, kliknúť na "Páči sa mi to". Aktuálne je nás v tomto priestore už viac ako 540. Pridajte sa k nám!

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 14.5.2019

viac

Vyrobili obrázky pre mamičky

Na sviatok všetkých mamičiek sa pripravili aj deti v CZ ECAV v Trnave. Už v predstihu, teda 7.5.2019 sa stretli v zborovej sieni, aby spolu s akademickou maliarkou, Oksanou Lukomskou, vytvorili darček pre svoje mamičky.

 

Soňa Cepková, členka vnútromisijného výboru v Trnave | 12.5.2019

viac

Nedeľa Slovinskej evanjelickej Diakonie

Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť Diakonie. Tohtoročná v poradí už 52. sa uskutočnila v cirkevnom zbore Križevci, nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Maďarskom.

 

Ľubomír Marcina,správca SED Košeca | 10.5.2019

viac

Stretnutie po 50-tich rokoch

Čankov - čas neskutočne rýchlo plynie. Človek si v dnešnej uponáhľanej dobe nestačí uvedomovať túto skutočnosť. Absolvuje školy na získanie potrebného vzdelania, aby sa vzápätí zapojil do pracovného procesu. Pribudnú rodinné radosti a starosti, teší sa z rastúcich vnúčat. Neskôr pomáha prekonávať ťažkosti rodičov v ich starobe. Venuje sa záľubám, koníčkom, ale aj duchovnému životu, v ktorom nachádza útechu a čas potrebný na oddych. Snaží sa využívať príležitosti na stretnutia s priateľmi a na rozhovory s nimi.

 

Ivan Moravský | 10.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart