Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 8. 12.

Piate zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v tomto roku sa konalo 8. decembra 2017 v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.12.2017

viac

Evanjelický sirotinec v Liptovskom Mikuláši otvorili pred storočím

Sto rokov uplynulo v štrnásty novembrový deň od založenia evanjelického sirotinca v Liptovskom Mikuláši. Vznikol v roku 1917 pri štyristoročnej Pamiatke reformácie a päťdesiatom výročí vzniku spolku Dobrodej. Službu lásky, ktorá bola v sirotinci preukazovaná deťom v núdzi, si pripomenuli 5. 11. 2017.

 

Zuzana Zimániová, EPST, č. 47/2017 | 23.11.2017

viac

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Pekným darčekom nielen pre domácich evanjelikov, ale aj pre celú evanjelickú cirkev vo Vojvodine je vydanie monografickej knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch.

 

Jaroslav Čiep, redaktor týždenníka Hlas ľudu  | 23.11.2017

viac

Zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ

Prvé zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ, do ktorého bol zvolený aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, sa konalo od 13. do 15. novembra 2017 v sídle Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.11.2017

viac

Zo zasadnutia Generálnej synody VELKD

V Bonne sa 9. – 11. 11. 2017 konalo 4. riadne zasadnutie Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD). Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 hostí z Európy, Ázie, Afriky, USA a Latinskej Ameriky. ECAV na Slovensku na zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Misijná konferencia ECAV 2017

V sobotu 11. 11. 2017 sa v Biblickej škole v Martine konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 25 účastníkov vrátane bratov dištriktuálnych biskupov Milana Krivdu a Slavomíra Sabola.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 14.11.2017

viac

Posviacka kostola v Žiari nad Hronom

V nedeľu 29. októbra 2017 v Žiari nad Hronom posvätili nový evanjelický chrám Boží. Slávnosť posviacky sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Žiarski evanjelici tak majú po rokoch výstavby vlastný kostol.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 44, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 10.11.2017

viac

Z výročného zasadnutia Farárskeho spolku vo Württembersku

V meste Aalen sa 9. októbra 2017 konalo tohoročné stretnutie duchovných Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, na ktoré výbor Farárskeho spolku pozval generálneho biskupa Miloša Klátika, podpredsedu ZED Jozefa Vereščaka a bývalého predsedu ZED Jaroslava Matysa.

 

Jozef Vereščak, podpredseda ZED za VD | 2.11.2017

viac

Výsledky farárskych skúšok 2017

Na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave sa 11. októbra 2017 konali farárske skúšky. Prihlásili sa na ne traja uchádzači z radov našich kaplánov. Úspešnými absolventmi farárskych skúšok 2017 boli ThDr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart