Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.

 

Rado Gdovin, senior GES | 20.5.2019

viac

V Štítniku bola inštalovaná zborová farárka po 79 rokoch

V sobotu, 18. mája 2019, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri.

 

Adam Molnár, CZ ECAV Štítnik | 20.5.2019

viac

Návšteva Saint Paul Lutheran High School v Missouri

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odcestoval 15.5.2019 do štátu Missouri v USA. Prijal pozvanie od rev. Paula Mehla, riaditeľa Saint Paul Lutheran High School. Návšteva sa koná pri príležitosti 10 ročnej vzájomnej spolupráce, pri výmene študentov a pri príležitosti ukončenia školského roka.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 19.5.2019

viac

Evanjelickí duchovní vo Zvolene

Vo zvolenskom divadle J. G. Tajovského sa 13. mája 2019 stretli slovenskí evanjelickí farári a farárky so svojimi tromi biskupmi na všeobecnej pastorálnej konferencii. Zhromaždenie začalo výborným biblickým úvodom brata seniora Mariána Kaňucha (2Kr 10). Dopoludnie bolo venované prednáške Jána Figeľa o náboženskej slobode. Popoludní sa konala moderovaná panelová diskusia na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“. Prítomných bolo okolo 120 evanjelických duchovných.

 

Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 17.5.2019

viac

Na dištriktuálnom dni budú hľadať "Skrytý poklad"

Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 17.5.2019

viac

Medzinárodná konferencia duchovných služieb krajín V4

V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnila v Myjave konferencia "Fenomén Štefánik". Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika ju zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (ÚEPS) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

 

Pavol Vitko | 16.5.2019

viac

Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Príďte budovať medzigeneračné mosty v rodine a v cirkevnom zbore. Pripravujeme konferenciu venovanú pastorálnej starostlivosti o duchovných a ich rodiny. 30. jún - 2. júl 2019, Hotel Sorea - Hutník II., Tatranské Matliare. Tešíme sa na stretnutie farárskych rodín s deťmi z VD ECAV.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

viac

Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

viac

Celonárodná slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra

V nedeľu 12. mája 2019 sa na Námestí slobody v Štúrove konalo slávnostné odhalenie pamätníka Ľudovítovi Štúrovi. Toto mesto nesie jeho meno už sedemdesiat jeden rokov.

 

Mária Popičová | 15.5.2019

viac

Kniha Oravy 2018, Cesty Juraja Tranovského

Ku koncu apríla 2019 došlo k oficiálnemu vyhláseniu súťaže Kniha Oravy 2018, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V kategórii Odborná literatúra sa na prvom mieste umiestnila kniha Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego, ktorú vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín.

 

Svätopluk Liptovský | 15.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart